‘Zamanın Kokusu’ Ve Mülhemât –3

34

BYUNG-CHUL
HAN der ki:

o  
Yaşamın
atomlaşmasına atomlaşmış kimlikler eşlik ediyor. Zaman krizi; zamanın
atomlaşması.

o  
Zamanın
ölçüsü kaçıyor.

o  
Hiçbir şey
zamanı tutmuyor.

o  
İnsanlar
yaşlanmadan yaş alıyor.

o  
Bugün ölmek
çok zor.

o  
Zaman insanı
bütün gücüyle bedenine ufaltıyor.

o  
Radikal bir
kayba tâbiyiz; dünya yoksunluğu.

o  
Ve yaşam
yerleşik değil artık.

o  
İnsanın
elinde kendinden başka bir şey yok.

o  
Koku tarihe
gebedir âdeta.

o  
Zamanın
kokusu içkinliğin kokusudur.

o  
Koku yeniden
diriltme organıdır.

Biz ne diyor yada ne görüyoruz:

§  Ölmeyi bilmiyoruz.

§  Korona insanları buharlaştırıyor.

§  Gitgide ölmek değersizleşiyor, artık sadece sayılar
sayılıyor.

§  Tek dünya yok; ölümünüzü ertelemeyin.

§  Var olan yok olmaz, yokluk zaten var değildir.

§  Sağlığı putlaştırmayın; hayatta kalmak (survivor) en
önemli şey değildir, hayata anlam katmaktır aslolan. Maske–mesafe–hijyen
fetişizmi yeni tapıngaçlar yahut tapındıraçlar..

§  Kurguyu anlayan, mânâyı kavrayan ölümsüzleşir; sürekli
ölüm korkusuyla yaşayan hissizleşir.

§  İnsanı istatistiklere hapsediyorlar; her akşam (tablo),
her gün (hes, tc) biz de az/çok diyerek ve rakam söyleyerek varlığımızı
kemiriyoruz, kendi kendimizi yiyoruz.

§  Virüsle mi, kıtlıkla mı, kuraklıkla mı, açlıkla mı,
susuzlukla mı, radyasyonla mı, ultraviyole ışınlarla mı, kırıma
susamış/susatılmış kalabalıklarla mı, doğal görünümlü felâketlerle mi ölmeyi
yeğlersiniz? Ölümlerimizden ölüm beğenininiz yoksa kendinizi beğenmişliğiniz
dışında ‘like’niz yok mu?

§  Ölümümüzü cihazlara çaldıramayız.

§  Ve paylaşmaktır ölüm; cimrilik yapamayız.

§  Ölüm özgürlüğü istiyoruz; istediğimiz zamanda ve
sevdiklerimiz arasında.

§  Köleler gibi ölmemeliyiz kardeşlerim; ölümü kendimize
yakıştırmalıyız, o sarı ve sıcak hüznü takıp-takıştırmalıyız.

§  Zaman patlaması yaşıyoruz kardeşlerim; toparlanın,
dağılmıyoruz.

§  Zaman koktu tuz yerine; insanlık da kazanımlarıyla
birlikte çökertilmek üzere. Resetlenip/sıfırlanıp Homo-Deuslar tarafından
yeniden yaratıma tabi tutulacağız.

¾   
İSYANIMIZ
bunadır. Dostlukla DİRENECEĞİZ.

§  Tanrı’yı taammüden öldürüyorlar ve biz öldürürüz (mümît),
biz yaşatırız (muhyî) diyorlar.

§  İnsanlığı yörüngesinden çıkarıyorlar; bir eksen
kayması yaşıyoruz türdeşlerim.

§  DEVRİM çünkü doğaya ve doğala dönmeliyiz. DOĞAL DEVRİM
devrimin doğasıdır.

§  Eskatonîlere (Bezos, Gates, Musk, Zuckerberg, Ma…)
karşı Karatanîler (İzonomistler, Sofistler, Dostlar…) varlık duasıdır.

Dipnot: 3 Şubat 2021