10 C
Kocaeli
Çarşamba, Mayıs 29, 2024

Hakkımızda

KOCAELİ AYDINLAR OCAĞI

Kocaeli Aydınlar Ocağı Derneği'nin amacı, milli kültür ve şuuru geliştirmek suretiyle Türk Milliyetçiliği fikrini yaymak, milli bünyemizi sarsan fikir buhranı ve mefhumlar anarşisi ile mücadele ederek milli varlığımızı meydana getiren unsurları yaşatıp kuvvetlendirmektir. Kocaeli Aydınlar Ocağı Derneği, bu amacı gerçekleştirmek için: Milli ve manevi değerlerimizi yıkıcı ve bozucu akımlara karşı, Türk ahlak ve geleneklerini, Türk dilini ve san’atını müdafaa eder. Memleket meselelerine ve milli davalara Türk Milliyetçiliği açısından bakarak milli menfaatlerimize en uygun çözüm yollarını araştırıp bulur ve yayar. Fikirde ve davranışta milli ideale bağlı nesiller yetiştirmeye çalışır. Üyeleri ile amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında sosyal dayanışma kurar. Konferanslar, seminerler, açık oturumlar ve benzeri faaliyetler yapar ve bunları temin için lokal açar. Konserler ve temsiller verdirir, sergiler açar ve bunlara benzer san’at ve kültür faaliyetlerinde bulunur. İlmi çalışmalar ve araştırmalar yapar, yaptırır ve bu gibi çalışmalara yardım eder. Neşriyat ve dağıtım yapar. Kabiliyetli gençlerin yetişmesini temin için muhtelif fonlar, vakıflar ve tesisler kurar.