İhtilalciler Hesaplaşıyor (Belgelerle 27 Mayıs – 14’ler ve Dündar Taşer)

48

 

İhtilal‘ kelimesini sözlükler; ‘Bir devletin siyâsî ve ekonomik yapısını değiştirmek maksadıyla hukukî kaidelere uymaksızın güç kullanarak yapılan siyâsî hareket – devrim‘ ve ‘Mevcut hükümeti işbaşından uzaklaştırmak maksadıyla yapılan kanun dışı hareket‘ olarak târif ediyorlar. Bir başka târif de şöyle veriliyor: ‘Kendi yolunda devam eden bir düzeni bozup onun yerine; daha ileri ve daha yararlı olacağı iddia edilen veya böyle olacağına inanılan bir düzeni getirmek için yapılan ânî, tesirli ve köklü değişiklik.’

İhtilal kavramı Milattan Önce 257-180 yılları arasında yaşayan Aristo’dan itibâren pek çok ilim adamı-mütefekkir tarafından tahlil edilmiştir. Aristo’ya göre bir toplumda orta sınıf güçlü değilse, orada sık-sık ihtilal olur.

Bir ihtilal dönemi sonrasında demokratik yollardan iktidara gelen Merhum Turgut Özal da bu düşüncede olmalıydı ki, Türkiye’de yeni bir ihtilalin önünü kesmek için ‘orta direk‘ dediği orta sınıfı güçlendireceğini beyan etmişti. Özal’ın orta sınıfı güçlendirip güçlendiremediği konusu tartışmalıdır. Fakat o tarihten sonra, Türkiye’de sözlüklerin târif ettiği şekilde ihtilal yapılmadığı bilinmektedir.

İhtilallerin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Türklerde bilinen ilk ihtilali, M.Ö. 244-174 yılları arasında yaşayan Büyük Hun İmparatoru Mete Han, babası Teoman’ı öldürerek devletin başına geçmek suretiyle gerçekleştirmiştir.

Diğer milletlerde olduğu gibi Türklerde de ihtilaller tarih boyunca devam etmiştir. Göktürklerde, Karahanlılarda, Selçuklularda, Memluklularda, Osmanlılarda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde pek çok ihtilaller olmuştur.

Evet, Dündar Taşer, ülküdaşı olan arkadaşlarıyla birlikte, sözlüklerin ‘hukuk dışı‘ olarak tavsif ettikleri ihtilalerden birini hazırlayan ekibin içerisinde bulunmuştur. Fakat gelişmeleri tâkip edenler biliyorlar: Türkeş, Taşer, Özdağ ve arkadaşları; önlenmesi mümkün olmayacak şekilde bütün hazırlıkları tamamlanan bir oluşumun içerisinde; gidişâtı hukukî zeminde yürütmek, bir an önce demokratik parlamenter sisteme dönmek ve bu işleri disiplin altına almak için çalışırken, Türk milletine ve Türk kültürüne imkânlar ölçüsünde hizmet edebilmek maksadıyla bulunmuşlardır. Asıl hedefleri de yapılacak ilk seçimde, sonuç ne olursa olsun, iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi’ne teslim etmeye kararlı olanlara engel olmaktı.

İHTİLALCİLER HESAPLAŞIYOR / Belgelerle 27 Mayıs-Ondörtler ve DÜNDAR TAŞER (1) isimli kitapta merkeze yerleştirilen Merhum Dündar Taşer 27 Mayıs 1960 tarihinde birlikte ihtilal yaptıkları ekibin içindeki bir grubun 13 Kasım 1960 tarihinde, gerçekleştirdikleri bir iç ihtilalle, yurt dışında görevlendirilmek suretiyle sürgün edilmişti.

İbrahim Metin tarafından hazırlanan ve konusunda tek ciddî ve hacimli eser olan İHTİLALCİLER HESAPLAŞIYOR isimli kitap, Dündar Taşer’in içerisinde yer aldığı 27 Mayıs 1960 ihtilalinin gerekçelerinin ve hazırlıklarının tahlil edildiği bölümle başlıyor.

İkinci bölümde 13 Kasım 1960 darbesinin öncesi, hazırlığı ve uygulanması anlatılıyor. Bu bölümde; Merhum Alparslan Türkeş’in lideri olduğu, tasfiye edilen 14’ler grubunun (3) kurşuna dizilmesi düşüncesinin de gündeme geldiği belirtiliyor.

Yorucu olduğu ilk bakışta tahmin edilebilen, uzun süreli ve derin araştırmaların ürünü olan kitapta her bilgi, bir kısmının asıllarının sayfalara alındığı belgelerle destekleniyor.

Kitapta Alparslan Türkeş’in Yeni delhi’den 27 Mayıs İhtilal Komitesi’nin başına sonradan getirilen ve devlet başkanı yapılan Cemal Gürsel’e yazdığı mektup, Millî Birlik Komitesi’nde Demokrat Parti mensuplarının tâbi tutulacağı işlemlerle ilgili görüşmeler, demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın cezâlarının, asırlar boyu devam eden gelenekler bir tarafa bırakılarak infaz edilmesi ve benzeri… bir kısmı bilinmeyen bir kısmı da dikkatlerden kaçan veya unutulan bilgiler yer alıyor.

Kitabın 3. ve ana bölümü; ‘Dündar Taşer’e göre 27 Mayıs Hareketi’nden 13 Kasım’a‘ başlığını taşıyor.

Bu bölümde 27 Mayıs ihtilalcileri arasında yer alan Merhum Muzaffer Özdağ’ın; ‘Türk milliyetçiliğine yön ve târif kazandırmak; millete mal etmek bize düşüyor.’ Dediğini öğreniyoruz. O tarihte, 27 yaşında Kurmay Yüzbaşı rütbesinde bulunan Özdağ’ın; ideal arkadaşları olan Alparslan Türkeş, Dündar Taşer, Numan Esin ve Ahmet Er’in birbirlerine gönderdikleri mektuplardan, Dündar Taşer’in not defterindeki notlardan 14’lerin sâhip olduğu millî ideallerini ve ideallerine bağlılıklarının derinliğini öğreniyoruz. Bu idealler için kenetlenmiş vatanseverlere, milletine âşık idealistlere karşı batının ve Türkiye’deki işbirlikçilerinin nasıl bir şer cephesi oluşturduklarını hayret ve dehşetle okuyoruz.

Kitabın 4. bölümünde 13 Kasım darbesinin nefes kesen hikâyesi, 5. bölümde 14’lerin haberleşme faaliyetleri, 6. bölümde Dündar Taşer’in not defterinden notlar yer alıyor. Bu notlardan örnekler:

* Anayasaya adımız geçti diye millete tebelleş olmaya hakkımız yoktur.

* Bu vatan toprakları üzerinde yaşayan, Türklük şuurunu taşıyan, Türk kültürünü benimseyen herkes Türk’tür.

* Türk milliyetçisiyiz, Türkçüyüz. Türkçülük, Türk milletini sevmek; Türk milletinin yaşaması, yükselmesi, Türk kültürünün korunması ve yükseltilmesi için hizmetinde bulunmaktır.

* Biz, tarihî ve gerçek anlamıyla; Türklük şuur ve kültürüne sâhip kişi ve toplumu Türk kabul ederiz.

Zengin entelektüel birikimlerini uzun yıllar Devlet ve Töre dergilerinde Türk milletinin hizmetine sunan tecrübeli bir yayıncı ve usta bir editör olan İbrahim Metin’i, bu mükemmel eseri hazırladığı için tebrik ediyorum. Töre Devlet Yayını (3) tarafından yayınlanan İHTİLALCİLER HESAPLAŞIYOR / Belgelerle 27 Mayıs-Ondörtler ve DÜNDAR TAŞER isimli eser yalnızca millî meselelerimizle ve yakın tarihimizle ilgilenenlerin değil, Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde söz sâhibi olmak, görev üstlenmek isteyen herkes tarafından satır-satır, tekrar-tekrar okunması gereken bir başucu kitabıdır.

(1) İHTİLALCİLER HESAPLAŞIYOR / Belgelerle 27 Mayıs-Ondörtler ve DÜNDAR TAŞER:

12 x 20 santim ölçülerinde renkli baskılı karton kapak içerisinde, 3. hamur kitap kâğıdına basılı 480 sayfa. 1. Baskı: Mayıs 2012. Baskı-Cilt: Kuşak Matbaası. Matbaa Sertifika Nu: 12742. ISBN: 978-605-63165-00 Yayınlayan: Töre-Devlet Yayınları: 0.532-774 11 23 e-posta: imdevlet@gmail.com Dağıtım-Satış: Bilge Kültür Sanat Yayın-Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi. Nur-u Osmaniye Caddesi, Kardeşler Hanı Nu: 3, Kat: 1 Cağaloğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-527 72 53 e-posta: bilgi@bilgeyayincilik.comwww.bilgeyayincilik.com

(2) ONDÖRTLER: 27 Mayıs İhtilâli’ni gerçekleştiren ve 38 subaydan oluşan Millî Birlik Komitesi’nde meydana gelen fikir ayrılığı sebebiyle 13 Kasım 1960 tarihinde Komite üyeliğinden çıkartılan ve yurt dışı görevlere tâyin edilmek suretiyle sürgün edilen 14 kişi.

Fazıl Akkoyunlu, Rıfat Baykal, Ahmet Er, Orhan Erkanlı, Numan Esin, Orhan Kabibay, Mustafa Kaplan, Muzaffer Karan, Münir Köseoğlu, Muzaffer Özdağ, İrfan Solmazer, Şefik Soyuyüce, Dündar Taşer ve Alparslan Türkeş. Söz konusu kişiler, rütbelerine bakılmaksızın orgeneral rütbesiyle ordudan da emekli edildiler. İçlerinden Alparslan Türkeş, Dündar Taşer ve Muzaffer Özdağ Türkiye’ye döndükten sonra siyasî hayata girdiler, milletvekili seçildiler. İçlerinden yalnızca Alparslan Türkeş’in  ölüm tarihi olan 4 Nisan 1997’ye kadar devamlı ve aktif politik hayatı oldu.

(3) TÖRE DEVLET YAYINLARI: Emine Işınsu (Öksüz), Sadi Somuncuoğlu ve İbrahim Metin tarafından 1970 yılında kuruldu. 56 adet kitap yayınladı.

 

 

Önceki İçerikCumhurbaşkanlığı Seçimi ve Anayasa Mahkemesi Kararı
Sonraki İçerikTürk’ün Türk’ten Başka Dostu Var mı?
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.