Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Anayasa Mahkemesi Kararı

22

 

1982 anayasasında Cumhurbaşkanı 7 yıl için seçilir ve 7 yılın sonunda bir daha seçilemez.
1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı’nı meclis seçer.

Anayasada yapılan bir değişiklikle Cumhurbaşkanı 5+5 olarak seçilir ve seçim halk tarafından yapılır. Yani 5 sene içinde seçilen Cumhurbaşkanı tekrar seçimlere katılır halk kendisini seçerse bir 5 sene daha Cumhurbaşkanlığı yapar.

Şimdi anayasada yapılan bu değişikliğe göre seçilecek Cumhurbaşkanının süresi tartışılabilecek ve tartışılmayacak durumları inceleyelim.

Anayasalar kanunlar gibi değildir. Anayasada yapılan değişiklik kesinleştikten sonra herkesi bağlar. Ve burada kazanılmış hak ileri sürülemez. Bize göre Cumhurbaşkanının süresi 5 seneyi geçmeden değişiklik yapılmış ise seçimin 5 senede bir yapılması gerekir ve 7 senenin dolmasını beklemek yanlış olur.

Çünkü halk Cumhurbaşkanını benimser ve tekrar seçerse Cumhurbaşkanı 7 sene değil 10 sene Cumhurbaşkanlığı yapmış olacaktır. Bu durumda mevcut Cumhurbaşkanının lehine bir durumudur. Ancak bu şekilde yapılan bir seçim tartışma konusu olabilir. 5 sene değil 7 senedir diyenlerde haklı olabilir. En azından bir hukuki görüş farklılığı olarak kabul edilebilir.

Ancak Anayasa Mahkemesi 7 seneyi kabul ettikten sonra dönüp 5 sene de tekrar seçilebilir demesi bir hukuk garabetidir. Hukukun genel prensiplerinden kanundan yararlanma usulüne aykırı bir durum söz konusudur. Kanunun lehe olan uygulanır. Prensibi ihlal edilerek biraz ESKİDEN biraz YENİDEN faydalandırma olur ki hiçbir hukuk prensibine sığmayan bir durum ortaya çıkar. O zamanda Anayasa Mahkemesi kararı hukukiliğini kaybeder ve işin içine siyaset karışır. Hukuki siyasetin üzerinde tutamazsak bundan siyasilerde zarar görür.

Bu konuda yazılı ve görüntülü medyada siyasiler ilim adamları çok değişik yorumlar yapmaktadırlar. Eleştiriler, doğrudur – yanlıştır hukuka uygundur – değildir noktasında değil hangi siyasi partiye mensupsa veya hangi siyasi partinin yandaşı ise ona göre değerlendirme yapmaktadırlar. Hiçbir değerlendirme siyasetin üzerinde ve hukuka uygun değildir.

Hele Anayasa profesörü unvanını almış kişiler Cumhurbaşkanın 7 seneden sonra tekrar seçilebilir tezini savunuyorlarsa bunlara hukuku bilmiyorlar diyemeyiz. Bu kesin hüküm karşısında biraz önceki seçim sisteminden birazda değişiklik yapıldıktan sonra ki seçim sisteminden yararlanabilir demeleri ilim adamlığı ile bağdaşmaz.

Ancak birilerine yaranmak ve yağcılık ile ileride daha iyi yerlere gelme heveslerinin ve beklentilerinin bir sonucu olsa gerek. Böyle düşünce ile hareket etmek bir ilim adamına yakışmayacak çok sığ düşüncedir. Böyle bir düşünce de toplumda kargaşa yaratır. Hukuk devletine inanç sarsılır. Ve hukukun üstünlüğü rafa kaldırılmış olur. Şahısların üstünlüğü başlar.

Hukuk herkese lazım diyoruz ve bu konuda yağcı yalaka olmayan ilerisi için bir menfaat beklentisi olmayan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti fikrini her türlü menfaatin üzerinde tutan bütün hukukçuları göreve çağırıyorum.