Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Var mı?

26

Haçlı seferleri yapılırken,dalga dalga doğuya doğru akınlarını şiddetlendiren Avrupa Topluluğunun O zamanki temsilcileri, sadece Türk Milletinin canını dişine takarak verdiği mücadelelerle, her iki taraftan binlerce insanın ölmesi sonucu, ancak Haçlı seferleri durdurulabildi.

Haçlıların amaçları:
1: Doğunun O zamanki göz alıcı zenginliklerini elde etmek.
2:Aç karınlarını doyurmak                                                                                                                    3: Önemli üç dinin kutsal toprakları olan Kudüs’ü Onların deyimiyle Küffardan(Türklerden) kurtarmaktı.

Bu üç ana sebep üzerine odaklanan Hıristiyan alemi amansız saldırılar yapmışlardır. Temizlik nedir bilmeyen, saray efradı dahi tuvaletlerini Versay sarayının duvar diplerine yapan bu yamyam takımını, O zamanki halifenin Cihat emrine rağmen çok az bir Arap gurubu Türklere yardımcı olmuş, diğer Arapların büyük bir çoğunluğu bu yamyam takımından, İngilizlerden yana olarak İslam Ordularını arkadan vurarak, yani Türk Ordusunu İngilizlerle bir olup vurarak, ordumuzun müthiş kayıplar vermesine katkı sağlamışlardır.
Bu savaşların o zamanki uzantılarından birinde Mısır, Filistin, Cezayir, Trablus, Kudüs vs çöllerinde savaşırken Türkçü kanattan Remzi Oğuz Arık, Hilafet kanadından da Reşat Hatipoğlu vardır. Bu iki insan okumuş dünya görüşleri olan, kalem erbabıdırlar, ara sırada tartışırlar, bizim kendisinden başkalarını müslüman görmeyenlerle tartıştığımız gibi…

Bir gün yine çölün ortasında İngilizlerle müthiş bir yakın harbe tutuştuk diyor Remzi Bey, İngilizlerin işi bitti bitecek,uzaktan sesler duyduk, bize doğru gelen atlı, develi, yayan arap oldukları yaklaşınca iyice anlaşıldı ve çok sevindik, bize yardıma gelmişler diye iyice hızlandık. Ancak oda ne!!! Gelen bu Araplar bize arkadan öyle bir saldırdılar ki, herkes kılıçtan geçirildi. Arap Dünyası içerisine sızan Hıristiyan ajanlar Arapların beynini öyle yıkadılar ki, Osmanlıya neden hizmet ediyorsunuz, bu topraklardan onları kovunuz, sizler hür yaşayınız, buralar sizindir, deyip Osmanlıya karşı bu Arap kabileleri kışkırtılmış, sonuçta bu insanlar İngilizlerden yana olmuşlardır. Remzi Bey, devam ediyor diyor ki bizi esir aldılar sıraya dizdiler içimizde Halifenin emrine uyan arap kardeşlerimizde var. İngiliz komutan diyor ki Türk olanlar üç adım ileri çıksın. Çıkıyoruz 12 tane Anadolu çocuğu, diğer Araplara birşey yapmıyorlar. Bizim her birimizin eline birer lazımlık dediğimiz seyyar tuvalet veriyorlar, her birimize de bir komutan gösteriyorlar. Anlayacağın komutanın tuvalet ihtiyacı gelince o malzemeyi tutuyoruz, işleri bitince temizliyoruz, daha bir sürü işkencelerle günlerimiz geçiyor. Bir gece çadır gazinosuna komutanlar gittiği için bizde gidiyoruz. Baktık şarap içip, getirdikleri kadınlarla eğleniyorlar. Maalesef ki bizimle birlik olan Araplar da onlarla eğleniyor. Remzi Bey,diyor ki bakakaldık Dünyanın başına yıkıldığı sadece biz Türkler,12 kişi. Reşat Bey bana baktı ve dedi ki Remzi Bey Haklısın TÜRK’ÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR!!!
Selahattin Eyyubi’nin mezar taşına ayağını koyan, tekmeleyen İngiliz komutan Allende şöyle diyor: Eyy Selahaddin kalkta gör biz Ehli salibin torunları, sizin kutsal her şeyinizi elinizden aldık, kutsal toprakları(Kudüs) kafirlerden temizledik. İstesem üzerindeki bir avuç toprağı da sana hor görebilirim. Diyerek alay ederek,aşağılayarak,biz Anadolu çocuklarına hava atıyor. Gelelim bu günlere,değişen bir şey var mı?Araplar gibi aldatılan milyonlarca insanımız yok mu? Yabancı fikirler ve onların yerli uşakları ile mücadele eden Türk Milliyetçileri olmasa idi 1980 öncesi Türkiye Komünist Rusya’nın peyki olmayacak mıydı?

Bugün yine aynı değil mi, Nato bir Haçlı görevi görmüyor mu? Mescid-i Aksanın imamı şöyle diyor: Biz aldatılan Araplar sayesinde,onların İngilizlere verdiği güçle Müslüman Türkleri bu topraklardan gitmelerine sebep olduk, şimdi Yahudiler bize her çeşit işkenceyi yapıyor, hür değiliz, keşke Osmanlı buralardan gitmese idi, ancak müsebbibi de biz Araplarız. Onun için Allah bize bu zulümleri reva görüyor!!!

Biz Türkler temiz Müslümanlarız,diyen Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların kısaca tüm ecdadımızın üstünlük TAKVADADIR emrine hepsi uymadılar mı? Uydular. Biz Ülkücü camia olarak Kur’an da ne yazıyorsa ona inanırız, Türk Milletinin bölünmez bütünlüğüne inanırız. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesine inanırız. Uygulamaya çalışırız, uygulayamayan tipler çıkarsa, bir müddet sonra bir bahane ile ortadan yok olur giderler. Tüm yabancı fikir ve ideolojilere karşıyız. Onun için O gün yukarıdaki örnekte ifade ettiğim gibi 12 kişinin başına yıkılan eyyy dünya,bugün yine oluşturulan cephelerle ÜLKÜCÜ hareketin başına yıkılmaya çalışıyorsun!!
Her ne olursa olsun herkes karlı çıkıyor, mal mülk sahibi oluyor, Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de vs müslüman kanı dökülüyor, Doğu Türkistan boğazlanıyor, Kerkük, Azeri boğazlanıyor, Türkiye ‘de haksızlıklar diz boyunu aşmış, adamlar benim BAYRAK şiirimle uğraşıyor.Yemede o kadar güzel paylaşılıyor ki,ses soluk çıkmıyor. Milli olan tüm kurumlar YABANA,çoğu HAÇLIYA satılmış. İnsanlar Arapların uyuması gibi uyuyor.

Her şey güllük gülistanlık gösterilmeye çalışılıyor. Apo idam edilsin diyen, bu hususta topluca oy kullanan tek Türk Milliyetçileri, ancak adamlar eğip büküp, alaycı cümlelerle bu camiayı suçlamaya çalışıyorlar. Belgeler ortada iken, ele geçirilen medya ve TV’ler sayesinde gerçekler ters düz ediliyor. Niçin biliyor musunuz? Ülkücü hareketin,Türk Milliyetçilerinin bazılarının kaypaklığı yüzünden! Taş olduğu yerde ağırdır efendiler; Ülkücünün eskisi yenisi olmaz, şu an ne isen O’sun. Eski Ülkücü tabirini kullanan satılmışlar, sizi yaban uşakları ancak kullanırlar, bir müddet sonrada yüzünüze bakmazlar, böyle olan tanıdıklar var.

Ne olursa olsun Türk Milletinin özü olan Türk Milliyetçileri oyuna gelmemelisiniz, gelmemeliyiz, birbirimizle kardaşlığı artırmalıyız. Bilmeliyiz ki ne olursa olsun Dünya yine bizlerin başına yıkılacak, açıkça oluşturulan ittifakı şer cepheleri onu açıkça gösteriyor!!! Çünkü biz Müslüman Türküz diyoruz, karşımızda oluşturulan şer cephesi ise bizler ne idüğü belirsiz Türkiyeliyiz diyor. Allah Türk ‘ü Korusun ve Yüceltsin! Amin.