Herkes aynı anda yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır.

33