Ayet Ayet Hadis Hadis Atatürk – II

317

Kur’an yaşanmadan kâmil olunmaz

Ali’ye varmadan ilim[1] bulunmaz

Gayret[2] etmedikçe nasip alınmaz

Ayet ayet hadis hadis Atatürk

İncir[3] suresini sual ederdi

Cevabı yinede kendi verirdi

Kur’an hikmetini Türkçe söylerdi

Ayet ayet hadis hadis Atatürk

Muhammed Mustafa hayranı[4] idi

Göklerin katları bilinen yedi[5]

En hakiki Mürşit ilimdir[6] dedi

Ayet ayet hadis hadis Atatürk

Ormanla doğayla[7] hayat yaşardı

Dağlardan yürüyüp engel aşardı

Su gibi bentlerden her an taşardı

Ayet ayet hadis hadis Atatürk

Hamdi Hakk’a[8] daim helal yer idi

Tanrı Birdir Tanrı Büyük[9] der idi

Ölümlerden korkmayan bir ser idi

Ayet ayet hadis hadis Atatürk

Cennet anne ayağının altında[10]

Her bir evlat ağacının dalında

Tadı vardır arıların balında

Ayet ayet hadis hadis Atatürk

HAKKINI TÜRK MİLLETİNE,

İSLÂM ÂLEMİNE

VE
İNSANLIĞA HELAL EYLESİN


[1] Ben ilim şehriyim Ali kapısıdır (Hadis)

[2]Biz her insanın kaderini kendi gayretine bağlı kıldık”(İsra Suresi/,13. Ayet)

[3] Tin Suresi

[4] Atatürk, 1926 yılında yaptığı bir konuşmada Hazreti Muhammed’in adının unutulmayacağını vurgulayan konuşmasında: ”O, Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. O’nun izinden bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir, fakat sonsuza kadar O, ölümsüzdür” demektedir. Ahmet GÜRTAŞ,  Atatürk ve Din Eğitimi, DİBY, 1982, Ankara.


Atatürk, ölümünden on beş gün önce dünyadaki Müslümanlara gönderdiği mesajında: “Bütün dünyanın Müslümanları Allah’ın son peygamberi Hz. Muhammed’in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed’i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli; İslamiyet’in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler.” Mustafa Kemal Atatürk bu mesajı Başbakan ve Dışişleri Bakanı vasıtasıyla dünyaya açıkladı. Fahri KAYADİBİ, Atatürk’ün Dini Yönü ve Din Eğitimine Bakışı, Atatürk Araştırma Merkesi Dergisi, Cilt: XVI, Kasım 2000, Sayı 48, s.681-682. (Nedim SABAÎ, Atatürk (Urduca Yayınlarda),  A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya F. Yayınları, A. Ü. Basımevi, s. 102, 1979-Tercüme: Prof. Dr. Harif Faruk)

[5] “Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı…” (Talak Suresi/12. Ayet), “Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi, çevir gözünü de bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin?” (Mülk Suresi/3. Ayet)

Mustafa Kemal Atatürk “İstikbal Göklerdedir”

[6] De ki “Rabbim, benim ilmimi artır.” (Ta-Ha suresi/11.Ayet).

Mustafa Kemal Atatürk; 22 Eylül 1924’te yaptığı bir konuşması sırasında “Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir”.

[7] Mustafa Kemal Atatürk, “Ağaçsız orman ve ağaçsız toprak vatan değildir. Eğer vatan denen şey kupkuru dallardan, taşlardan, ekilmemiş alanlardan, çıplak ovalardan, kentlerden, köylerden oluşmuş olsaydı, onun zindandan hiçbir farkı olmazdı” demektedir.

Mustafa Kemal Atatürk, “Ağaç, çiçek ve yeşillik medeniyet demektir. Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur.” Abdurrahman KILIÇ, Ateşi Tutanlar, Ateş Kahramanları, 2010.

[8] Elhamdülillah, Sinan MEYDAN, Bir Ömrün Öteki Hikayesi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2003, İstanbul, s. 158

[9] Sinan MEYDAN, Bir Ömrün Öteki Hikayesi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2003, İstanbul, s. 160

[10] “Cennet anaların ayakları altındadır” (Hadis). “Arkadaşlar ben annemin önünde hem de Allah’ın huzurunda ahit ve peyam ediyorum; bundan sonra hayatta en büyük idealim bu kadar kan dökerek kazandığımız millî hâkimiyetimizi muhafaza ve müdafaa etmek olacaktır…”( Sinan MEYDAN, Bir Ömrün Öteki Hikâyesi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2003, İstanbul, s. 163)