Kocaeli Şehir Hastanemiz (5)

229

Şehrimiz için olduğu kadar diğerleri için de geçerli olan iyi işletilirse önemli ve güzel hizmetlerin alınacağı bu kurumlarımızla ilgili verdiğim tanıtıcı bilgilerin yanında şu tespitlerimi de paylaşmak isterim.

Yer seçimi ve binalar.: İzmit’imiz daha çok doğu batı istikametinde büyümüştür. Nüfusunun önemli bir kısmı bu eksen üzerindeki ulaşım hatları çevresinde yerleşilmiştir. Şehir hastanemiz de bu hatlar üzerinde yapılabilirdi. Batıda Derince Eğitim Araştırma Hastanesi bitişiğindeki boşalmış olan askeri hastane alanı veya doğuda ise daha sonra sembol AVM, otel ve Medikal Park hastanesinin yapıldığı kavakçılık alanı buna uygundu. Ama cephanelik olarak bilinen ve askeri alan olduğu için yeşilalan olarak bugüne kadar kalmış olan kuzeydeki şimdiki yer seçilmiştir.

Bu sebeple yapım öncesi hafriyat ve yapım sonrası altyapı, ulaşım ve erişim sorunlarını çözülmesi için yeni maliyet yükleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Ulaşım için yapılmakta olan tramvay hat inşaatındaki zorluklar da buna eklenebilir. Bu hat tüm zorluklar ve maliyet yüksekliğine rağmen yapılmalıdır, yapılmaktadır. Bir an evvel bitirilip hizmete girmesi hastaneye ulaşımda ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. Bu durum planlamanın önemini ve göz ardı edilmemesinin ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir.

Şehir hastane binaları modern yapılardır. Gezilip görüldüğünde insana güven vermektedirler. Otoparkları, yürüyen merdivenleri çokça bulunan asansörleri, ortak alanlardaki ferahlıkları ile görkemli yapılardır. Girişten hasta odalarına kadar her hizmet alanı bu güveni arttırıcı özelliktedir.

Ama bölümler dâhil başta hekimlerimiz olmak üzere çalışanların dinlenebileceği, boş zamanlarında kitap okuyup sohbet edebilecekleri, onları arayanların bulmalarını kolaylaştırıcı oda, salon ve mekânların yeterince olmayışı önemli bir eksikliktir. Yine çalışanlar için önemli bir ihtiyaç olan kreşgibi, cuma namazlarının da kılınabileceği mescit gibi mekânların eksikliği giderilmelidir. Çok katlı bloklarda katlar arası gidiş gelişleri sağlayacak merdivenlerin olmayışı büyük bir eksikliktir.

Çalışanların bile, acil ve önemli durumlarda tahliye amaçlı kullanması gereken yangın merdivenlerini kullanmak mecburiyetinde bırakılmalarını anlamak mümkün değildir. Aynı durumun diğer şehir hastanelerinde de olduğunu öğrenmem hayret verici bir bilgi olup bu eksikliğin giderilme imkânlarınınaraştırılması ve yeni yapılacaklarda olmamasının ilgililerce dikkate alınmasını dilerim.

Yapıların büyüklüğü ve çokluğu gidilecek yerin bulunmasını zorlaştırmaktadır. Girişten itibaren otoparklar dâhil yer ve bölümlere ulaşmayı kolaylaştıracak işaretlemeler, yönlendirmelere daha fazla ihtiyaç vardır. Büyüklük ve mesafelerin fazlalığı çalışanlar için de hizmet almaya gelenler için de zorluklar yaşatmaktadır. Bu zorlukları azaltıcı, yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluş yıllarında yapılıp hizmete giren Numune Hastanelerimiz halkımıza yeni ve güzel hizmetlerin verildiği yataklı tedavi kurumlarımızdı. Şehir hastanelerimiz de cumhuriyetimizin yeni yüzyılı için benzeri özellikte olacaktır. Bu, buraların iyi çalışılmasıyla mümkündür. Binaların konforlu ve büyük olması yanında başta hekimlerimiz olmak üzere burada çalışanların daha iyi şart ve imkânlara sahip olmaları sağlanmalıdır. Aynı zamanda eğitim ve araştırma yükümlülükleri olan bu kurumlarımıza bu yönde verilecek desteklerin önemi unutulmamalıdır.

Bu mekân ve büyük komplekslerin iyi ve düzgün çalışmaları ülkemizin Balkanlar, Kafkaslar,

Orta Doğu ve Asya bölgemiz için, yataklı tedavi alanında sağlık merkezi olmasına katkı sağlayacaktır.

Bu da ülkemizin bu alanda da rehber ve önder ülke konumuna gelmesinde etkili olacaktır.

Bu umut ve temenni ile sağlıkla kalın.