Her şey Türke göre Türk Tarafından

103

Aşağıdaki analiz çalışmamı çok iyi incelemenizi ve de
okumanızı tavsiye ederim. Çünkü önümüzdeki zaman süreçlerinde DÜNYA
insanlığının anılan bu sorunlar ve küresel / emperyal gizli, sinsi planlarla
karşılaşması mukadder hale gelecektir.

 

Dünya ölçeğinde bulaşıcı salgın hastalık (PANDEMİ) küresel
ve emperyal güç desteği olmadan asla ve asla uygulamaya sokulamaaaaz.

 

Açıkçası; dünya hakimiyeti hayali ile yatıp / kalkan bazı
emperyal güçlerin perde arkası sinsi, gizli ve kendinden olmayanların
sermayelerinin çoğunu ele geçirmek ve tek kutuplu bir dünya devletine giden
yolda onlara göre engel teşkil eden bazı ülkelerin öncelikle ekonomik saha ve
askeri alandan ellerini, kollarını bağlamaya yönelik (geçmişte olduğu gibi) şu
yaşadığımız düzende GRİP + BRONŞİT + SITMA + ZATÜRRE v.b. hastalıklara bazı
BİYO-KİMYA takviyesi ile labaratuvarik çalışmaları kullanarak anılan
hastalıkların genleri ile oynayarak çok daha etkisi ve bulaşıcı kapasitesi
yüksek CORONA VİRÜS (Covit-19) v.b. hastalıkların dünya insanlığına musallat
edilmesi çerçevesinde anılan bu hastalığın yayılmasında en aktif rol alanlar
her kimler ise; işte o anılan güçlerin bazı İSTİHBARİ çalışmalarının analizi
sonucu tedaviye yönelik AŞIYI bulduklarını ve stoklamaya hız verdiklerini biraz
daha panik ve yaygın telaş sağlayarak elde ettikleri AŞIYI piyasaya çok yakında
sürerek MİLYARLARCA DOLAR para kazanacaklarını ömrü vefa eden her dünya insanı
bizzat yaşayacaktır.

 

Yukarıda çok kısa çerçevesini çizdiğim mevcut durum
karşısında Ülkeler arası sıcak savaşların yavaş yavaş sonuna gelindiğini, son
çare olarak sadece aşırı teknoloji kullanılarak NÜKLEER bir genel dünya
savaşına zemin hazırlamak için bundan sonra bazı PANDEMİ içerikli hastalıkların
geri kalmış ülkelerin insanlarına reva görüleceğini, asıl en önemli küresel
saldırıların DİJİTAL içerikli SİBER saldırıları uygulamaya sokarak hedef
seçilen ülkelerin Merkezi ekonomik sistemlerine, bankalara, kişisel banka
mevduat ve kartlarına yönelik çok kapsamlı bazı istihbari bilgi sistemlerinin,
verilerinin depolandığını çok kuvvetle ön görenlerdenim.

 

İşte bahse konu bu teknolojik çalışmaları ön göremeyen
ülkeler yok olmaya mahkûm olacaklardır.

 

Ülke olarak kendi tasarımımız (Dizaynı) olan marka sanayi ve
son teknolojik üretimleri çok İVEDİ olarak sahaya sürmeli ve Üreten bir toplum
kimliğini ülkemizin her alanına hakim kılarak öncelikle tarımda kendi kendine
yeten bir ülke olmayı ve de kapasite artırımı çok yüksek üretim ile ihtiyaç
fazlası tarımsal gıda ürünlerimizi dışa ihraç etmeli ve yine çok İVEDİ olarak
tasarrufu dikkate alan; israftan, şatafattan, gösterişten v.b. uzak bir ülke
yönetim kadrolarının hakimiyetinde ÜRETİM toplumuna geçemez isek; çok acı ama
gerçek şu kiiiii…yukarıda bahse konu anılan süper güçlerin oyuncağı,
ağızlarından midelerine inen lokma ülke olmaktan asla ve asla kurtulamayacağız.

 

Sonuç olarak; son zamanlarda atmosfer marafeti ile bilhassa
yüksek oranlı CEVİZ ekili yerlere ve de ORGANİK TARIM içerikli arazilerimizin
üzerlerine paraşütlerle bazı genleri ile oynanmış tozlar, böcekler atıldığı ile
ilgili yazılı ve görsel medyada çok ciddi veriler dolaşmaktadır.

İşin ciddiyetle üzerine gidilmeli, devletin tüm ilgili birimleri
ülke hava sahamızı çok iyi kontrol etmelidir.

 

Bahse konu böyle bir girişimi kimler yaptırmaktadır, kimler
ise maşa olarak kullanılmaktadır..? Milli bir refleksle ele alınarak konunun
üzerine çok ciddi olarak gidilmelidir.

 

Bir kere daha ülke yönetiminde söz sahibi olan (Asker +
Sivil) herkese sesleniyorum. Ülke insanımızı bölmeye, ötekileştirmeye,
kutuplaştırmaya yönelik her türlü söz, söylem ve eylemden kaçınınız.

 

Bu devran hep böyle asla gidemeeez. CHP’ de Kılıçdaroğlu ile
MHP’ nin başında Bahçeli varlığı sizlere her türlü dolaylı ve dolaysız destek,
imtiyaz sağlıyor ama bir gün anılan her iki partide de sağ duyu, milli
refleksler hakim olduğunda ve anılan her iki parti başkanı değiştirildiğinde
haliniz nice olacak hiç düşünmüyormusunuz..?

 

Sizlerin tercih ettiği yolda yürüyen geçmişteki bazı
Cumhuriyet hükümetlerinin akıbeti ne olduysa sizlerin de sonunuzun onlar gibi
olacağına asla zemin hazırlamayınız.

 

Ülke insanımızı birleştirici, bütünleştirici, milli
hislerimizi, milli duygularımızı kuvvetlendirici uygulamaları çok acil
yürürlüğe sokunuz.

 

Bakınız bu gittiğiniz yol yanlıştır. Sizin tercih ettiğiniz
bu yol FRENİ boşalmış bir arabanın yokuş aşağı hızla yol almasına
benzemektedir. Gittiğiniz yol çıkmaz ve karanlık bir sokaktır.

 

Son sözüm şudur; Yaşamımın hiç bir döneminde asla ve asla
CHP’ li olmadım ancak sizlerin her türlü etik dışı, genel ahlak dışı, genel
kural dışı, evrensel genel hukuk normlarına aykırı olarak çalıştırmamak için
her türlü engeli çıkardığınız ve yine sizlerin her türlü engellerinize rağmen
çok dürüst, namuslu, liyakat içerikli bir çalışma ile ANKARA’ da Rol -Model
olabilecek bir yerel yönetim çalışması sergileyen Mansur YAVAŞ’ ın ve de ona
yakın bir çalışma arzusu ve hedefi koyan Ekrem İMAMOĞLU üzerindeki kirli
ellerinizi çekiniz.

 

Asil ve Yüce TÜRK Milletinin sade bir T.C.vatandaşı olarak
ülkemi seviyorum.

İşte bu kapsamda sizleri de vatandaşlık görevlerim
kapsamında bir kere daha uyarıyorum.

Gidişat hiç iyi SİNYAL vermiyor; Haberiniz Olsun.