Aşırı Sol ve Bölücü-Irkçı Akrabalığı

29

Terörle mücadele sınırlı da olsa devam ederken akla bazı sorular geliyor. Acaba terörist başının ve malûm çevrelerin karşı çıktığı kale kolların yapımı tatile mi girdi? Bazılarının kullanılarak malum bildiriye imza attırıldığı görülüyor. Terörle mücadelenin tekrar müzakereye dönüşebileceği, operasyonların Ocak ayı sonu sonlandırılacağı iddialarının ortaya çıktığı bir dönemde, bu bildiri acaba hangi tezgâhı tamamlıyor?

Adeta terörü savunan ve aklama gayreti içinde olan bildiriyi imza edenler içinde akademisyen olanların oranı oldukça düşük. Bazılarının da böyle giderse akademisyen olmaları epey zaman alacağa benziyor. İmza sahiplerinin çoğu doktora öğrencisi, araştırma görevlisi, okutman ve yardımcı doçent… Bir gurup gazeteci, senarist, oyuncu, yapımcı, kostüm tasarımcısı, sanat yöneticisi ve fotoğrafçı da imza vermiş. Bu imza verenlerin çoğunun akiller heyetine alınmamış olmaları onların değerlerinin anlaşılmamış olduğunu gösteriyor!

Sayın Cumhurbaşkanının duygularını anlıyor ve katılıyoruz; ama dün sıkı komünist bugün ise etnik ırkçılığa soyunmuş bazı emekliler hariç imza verenler bu iktidarın meyveleridir. Bildiride çoğu kıdemli aşırı solcu ve etnik bölücünün ismi görülmüyor. Anlaşılan daha genç olanlara kadroda yer verilmiş. Bazılarının dedeleri dün Osmanlı ile kavgalı idiler. Bugün onların torunları ise Cumhuriyet Türkiye’si ile kavgalı… Kim Türkiye’ye karşı mücadele ediyorsa bunlar onların paralı askerleri gibi.

Bildirideki imzaları fikir ve düşünce hürriyetinin bir gereği olarak kabul edemeyiz. Devlet üç dört ilçede hukuk içinde kalarak kendini savunuyor. Metinde terör örgütü suçlanmıyor. Devlet hedef alınıyor. T.C.’nin varoluşuna kasteden silahlıve silahsız bir terör var. Silahsızın silahlıdan ne farkı var ki; hedef aynı olduktan sonra…Türkiye’de olup bitenleri hep beraber yaşıyoruz. Sorun çoktan kültürel hakları, fikir ve düşünce hürriyetini aşmış hendek ve bombalı saldırılara, tuzaklara, roket ve kanaslı saldırılara gelmiştir. Bunları dolaylı destekleyenler acaba canlı kalkan olmayı da düşünürler mi bilemiyoruz. Yalnız bildiğimiz bir şey varsa, polis ve askere kurşun sıkanların bir kısmı entari giyerek çatışma alanlarından kaçmak zorunda kaldıklarıdır.

Terörle barış olmaz. Terör soslu bir politikanın fikir ve düşünce hürriyeti ile ilişkisi olamaz.Malum bildiri “Suç ortağı olmak istemiyoruz” diye devleti suçlamakla başlıyor. Hangi ciddi devlet kendine ortak arar, egemenliği paylaşır ve paralel yapılara izin verir. Kamu düzeninin yok olması kabul edilebilir mi? Suç ortağı olmak istemiyoruz diyenler, aslında suça ortak olmaktan kaçınmalıdırlar. Vatandaş zarar görmesin diye operasyonlar uzamaktadır. Herkes ihtisas alanında kalmalıdır. Gerekli gereksiz kimse asker ve polisin işine de burnunu sokmamalıdır. Bildiri ile aziz şehitlerimize adeta tekrar kurşun sıkılmaktadır. Bildiriden imza çekmek çözüm değildir. Önemli olan sahte barış kamuflajlı böyle bir metni imzalamamış olmaktır.

Dün patron aşırı soldu ve bölücü ırkçılar ona sığınıyorlardı. Bölücü ırkçılık aşırı sol mutfakta büyümüş ve beslenmiştir. Şimdi ise; patron aşırı sol değil; ırkçı bölücülerdir. Aşırı sol, bölücü şemsiye altına sığınmıştır. Güç dengeleri değişmiştir. Günümüzde bilhassa üniversitelerde aşırı sol ve Kürtçü ırkçı ittifakı bundan sebepsiz değildir.

Bunlar olurken önemli olan Türkiye’yi Türkiye yapan değerlerden yana olanların demokratik ve yasal haklarını kullanıp kullanmadıklarıdır; eğer kullanmıyorsak şikâyetçi de olmayalım.

 

 

Önceki İçerikTürk Milleti Ve O Meşhur Kurbağa
Sonraki İçerik‘Göktürkçe Öğreniyorum’ isimli kitabın yazarı Gökbey Uluç’la Türkçe ile İlgili Meselelerimiz Hakkında Konuştuk. (ikinci bölüm)
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)