Yeni Ekonomik Yapılanmanın Dünya Ekonomisi Üzerine Etkileri

28

Dünyada tüm ekonomik sistemlerin buna bağlı her türlü kavram ve parametreler tartışıldığını görüyoruz. Özellikle Fütüristler geleneksel dünya modeli sarsacak ve yerine farklı modellerin geleceğine inanmaktadırlar. Dünyada her birkaç yüzyılda bir buna benzer hadiseler olmuş ve toplumlar kendi dönüşümlerini gerçekleştirmişlerdir. Günümüz yeni bir yapılanma dönemine girmiştir. Bu dönem ait Küreselleşme, Bilgi Toplumu, Üçüncü Dalga v.b kavramlarla anlatılmaya çalışılmaktadır.

Genellikle bilinen dönüşüm örnekleri ise 13. Yüzyılda köyden şehre göç ve şehirleşmenin vermiş olduğu yapısallıkla ticaret hayatının gelişmesi sürecinde ticaret devrimi. 15. Yüzyılda Gutenberg’in tipografi tekniğini bularak basım konusundaki gelişmeler. 16 yüzyılda Martin Luther Hiristiyanlıktaki değişim ve Rönesans tohumlarının atılması. 17. Yüzyılın ortalarında James Watt’ın Buhar Makinelerinde yaptığı değişiklikler. Adam Smith’in Ekonomiye dair geliştirdiklerini sıralayabiliriz.          

Günümüzde bu dönüşüm Enformasyon teknolojilerinin geldiği boyutla birlikte, diğer ulaşım araçlarındaki değişiklikler neticesinde geçmiş dönemlere nazaran her alanda ciddi bir hız kazanılmıştır. Dolayısı ile buna bağlı her türlü iş yapışları değişmiştir. Dönüşüm bundan sonra baş döndürücü şekilde olacaktır. Bunda en önemli faktörü de her alandaki paralel gelişen teknoloji değişiklikleridir.

1995-1996 yıllarında İnternet üzerine konferanslar (Derince Zübeyde Hanım Salonu 1000’er katılımcını katıldığı 2 büyük. 3 ayrı STK’da dar katılımcı) ve radyo programları yapmıştım. O dönemde beni dinleyen arkadaşlarımdan, sen bunları anlatırken biz anlattıklarının hayalden ibaret olduklarını sanıyorduk ancak şimdilerde İnternet üzerinden bankacılık işlemlerini yaparken veya Internet üzerinden alışveriş yaparken hep seni anıyoruz derler.

1996 Nisan Ayında Kocaeli Aydınlar Ocağında da İnternet konulu konferans vermiştim. İnternete uzak duran arkadaşlarımın da şimdilerde bir İnternet bağımlısı olduklarını görüyorum. Kısaca İnternetin ve e-ticaretin makro ekonomi üzerine ciddi etkileri vardır. Bir örnek verecek olursam. Ben Çin’den bir ürünü Kargo fiyatı firmaya ait olmak üzere en geç 8 gün içinde masamda bulabiliyorum. Dünyadaki e-ticaret hacmi inanılmaz büyüklüktedir. 2010 yılı Türkiye beklentisi 10 milyar dolardır.  Dünyada e-ticaret hacminin en çok olduğu bölgeler Kuzey Amerika, Avrupa (Batı ve Kuzey Avrupa) ve Uzakdoğu-Pasifik ülkeleri (Japonya, Çin, Singapur ve Avustralya-Yeni Zelanda bölgeleri) dir. Dünyadaki hacmi ise 4 trilyon doların çok üzerindedir.

İnternet kullanımındaki artış ve e-ticaretteki büyümenin bu aranda artmasının sebebi bunlar dijitalleşmedeki yaygınlık, networklerdeki gelişim geniş bantlar ve kişiselleştirmedir

İnternetteki her şey dijitaldir. Bilginin dijital biçime dönüşmesi ile birlikte Bir dijital devrim yaşanmıştır. Bu sayede bilgi, bilgisayarlar tarafından işlenmekte ve network ağlar aracılığıyla diğerlerine iletilmektedir. Bilgi teknoloji araçları kapasitelerini geliştirirken fiyatları artmamaktadır dolayısı ile bu teknolojinin kullanabilirliği fiyat performansı ve teknolojik gelişmeden dolayı topluma cazip gelmektedir.

Ülkemizde 30 milyonun üstünde bir internet kullanımı Dünyada da 2,5 milyar insanın internet kullandığını düşündüğümüzde e-ticaret yapmak isteyenlerin iştahlarının kabarmış olduğunu görür ve e-ticaretin artma nedenlerini de anlamış oluruz.