Ben Türkçüyüm

28

Başbakan açıklama yaptıkça Türkçülük damarım daha da çoğalıyor.

Başbakan‘ın Türk lafından haz etmediğini, yalnız ben değil tüm Türkiye biliyor artık.

Türk lafını ne kadar bir süredir ağzına almadı hatırlamıyorum ancak, en son bütçe görüşmeleri esnasında, “Türkçülüğe de karşıyım” demiş.

Türkçü olmanın ne demek olduğunun, bir tarifini yapmasını bekliyorum Başbakan‘dan.

Türk Milleti’nin her bir ferdin, ırkına, boyuna, soyuna, sopuna, oymağına bakmadan sevmek biliriz biz Türkçülüğü.

O yüzden ben de, biz de Türkçüyüz.

Türk Milleti’nin kültürüne, diline, tarihine, inancına, örfüne, âdetine, geçmişine sahip çıkmak olarak biliriz Türkçülüğü.

O yüzden de Türkçüyüz biz.

Tük Milleti’nin güzel hasletlerine sahip olmak demek olarak biliriz biz Türkçülüğü.

O yüzden de Türkçüyüz.

Türk Milleti’nin bu dünyanın en güzel nimetlerinden sonuna kadar faydalanması için çalışmayı Türkçülük olarak biliriz.

O yüzden de Türkçüyüz.

Türk Milleti‘nin yaşadığı ve Ataları‘nın şehit kanları ile sulanmış toprak parçasını, vatan bilmek biliriz Türkçülüğü.

O yüzden de Türkçüyüz.

Türk Milleti’nin ekonomik değerlerini, sağa sola, eşe dosta, Hariri‘ye peşkeş çekmeyi, ihanet olarak görürüz biz.

O yüzden de Türkçüyüz.

Türk Milleti’nin bölünmez bütünlüğüne saygı göstermek biliriz biz Türkçülüğü.

O yüzden Türkçüyüz.

Tük Milleti‘nin âli menfaatlerini kapalı kapılar ardında ipotek vermeden, sonuna dek savunmayı, Türkçülük olarak biliriz biz.

O yüzden de Türkçüyüz.

Türk Milleti’ni inanç bağlamında bölmeden, Müslüman da olsa, Gayrimüslim de olsa, Alevi de olsa, Sünni de olsa, sevmek olarak biliriz biz Türkçülüğü.

O yüzden de Türkçüyüz.

Camiye gideni de, cem evine gideni de, kiliseye gideni de, havraya gideni de hazmedip, sevmek olarak biliriz biz Türkçülüğü.

O yüzden de Türkçüyüz.

Bu milletin, içenini de, içmeyenini de, alnı secdeden kalkmayanını da, alnı secdeye varmayanı da, sevmek olarak biliriz biz Türkçülüğü.

O yüzden Türkçüyüz biz.

Türk Milleti’ni Kürt, Çerkez, Laz, Gürcü, Boşnak, Arnavut, Arap diye ayrıştırmadan sevmek olarak biliriz biz Türkçülüğü.

O yüzden Türkçüyüz.

Başbakan gibi düşünenlerin, gündemi gizli olanların, bu milletin değerleri ile Suud-Arap değerleri arasındaki tercihte sıkıntıya düşenlerin, bizi sevmemeleri için bir sebep ise Türkçülük.

Biz hep Türkçü kalacağız.

Başbakan sevse de, sevmese de..