Türk’ün Hesabı

39

Bu yurdun öz sahibi Türklerdir efendiler,

Oluk oluk akıyor şehit kanları beyler.

Sizinle kavgamız var ”Türkiyeli” diyenler,

Hesaba hazırlanın Türk’e kin besleyenler.

*

Bu yurt Türk ‘ün yurdudur bunu anlayın yeter,

Yedi düvel anladı, sizde bilin sefiller.

Sabrımız da taşıyor hain oğlu hainler,

Hesaba hazırlanın Türk’üm diyemeyenler.

*

Türk’e kin besleyenin defterini dürerler,

Bunu anlamalıdır, bize ırkçı diyenler.

İslamın kılıcıdır Müslüman Türkler Beyler

Hesaba hazırlanın soyguncu