Türkiye Tarihinin En Kritik Noktasında

53

(Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun 21 Ekim 1999 tarihli Manisa konferansının devamı)

Yabancı dil öğrenimi dışarıda ticari manada ele alınıyor. Biz öz değerlerimizden uzaklaşma olarak ele alıyoruz. İngilizlerin teşvik ettiği yabancı dil eğitimine en muhafazakârımız bile sahip çıkıyor.

İngilizce diye bir dil yoktur, onun temeli Latince dir. İngilizce kadar bilim diline uymayan bir dil olamaz. İngilizcede bir kelime on manaya gelir. İngilizce 5-10 dilin karmasıdır. İngilizcenin dünya dili olması mümkün değildir. Zaten İngiltere diye bir şey kalmamıştır.

Türkçe matematik gibi türetilmiş ve türeyebilen bir dildir. İngilizcenin dünya dili diye yutturulması bu millete en büyük kötülük ve ihanettir. Bu iş kültürel bir soykırım ve insanlık suçudur. Yabancı dille eğitim yapan okullara çocuğunu gönderenler, bu ihanete ortak oluyorlar.

Bütün bunlar bu milletin adını tarihten silmek için yapılıyor. Tarihten silinmiş bir sürü millet var. Roma tarihçileri tarihten silinen onlarca milletten bahsediyor. Anadolu netameli bir yer. Sadece Türkler bin yıldır burada yaşıyor. Anadolu’da yaşayan Hititler, Firigyalılar, Lidyalılar, Romalılar nerede? Onların burada yaşadığını kazılardan çıkan çanak çömlek parçalarından anlıyoruz. Allah korusun, bize bir şey olsa, toprak altından Reno parçaları, center yazan, kuaför yazan levhalar çıkacak ve bunları bulan arkeologlar bile bunlar hangi millet diye şaşıracak…

Her tarafından toz uçuşan iki bin nüfuslu kasabalarda bile ‘coffehous, coffecorner’ yazıyor.

Partiler de bizi birleştirmekten çok bölüyor. O nedenle benim bir tek partim var, o da Türk Milletidir. Türkiye Cumhuriyetinin her vatandaşı o partinin mensubudur.

Amerika’ya kendi isteğimle gitmedim, devşirme yapmak için zorla götürdüler. Batının 2-3 bin senelik birkaç gayesi var; ilki ‘İspanya Müslümanlarını sildik, Anadolu’da hala Müslüman Türkler duruyor’…

Bu gün gayet planlı bir ölüm-kalım savaşı içindeyiz. Bu savaşı dışarıdakiler içimizdeki yardımcılarıyla yapıyorlar. Bizi gâvurun acentesi, yabancının kölesi yapmak istiyorlar. “İber yarımadasından Müslümanları sildiler sıra Anadolu’dakilere geldi”. Bu size imkânsız mı geliyor? Selçuklular 228 yıl, Osmanlılar 693 yıl, Endülüs Müslümanları 800 yıl hüküm sürdüler. Peki, Türkiye Cumhuriyeti kurulalı kaç yıl oldu? Tarihten ders alınmazsa tarih tekerrür eder!”

Oktay hoca bunları söylüyor. Biz gerisini hatırlatalım. İber Yarımadası 19 Temmuz 711 tarihinde feth edilmişti. Adaya çıkanların arkası deniz, önü ateşti ve düşmanın elindekilerden başka yiyecekleri yoktu. Müslümanlar Endülüs’e komutanları Tarık B. Ziyad’ın, can pazarına önce kendi canını koymasıyla şan ve şerefle girdi. Sekiz yüz sene orada kaldılar. Yönettiler, eğittiler, öğrettiler, hizmet ettiler. Nefret ve bilgisizliği sevgi ve bilgiye dönüştürdüler. Herkesi eğitimli yaptılar. Hıristiyanlara ve Yahudilere barış içinde yaşama hakkı tanıdılar ve sonunda çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden katledildiler, acı ve hüzün dolu bir yok oluş yaşadılar.

İşte yine Karakol baskını, yine onlarca şehit ve yaralı… Bu piyonlar bizi Anadolu’dan elbette silemez ama bu ihanetin üstümüzde oynanan büyük oyunun bir parçası olduğunu unutmayalım.

Bu nasıl bir gaflet ki, kendi toprağımızda 300 – 500 terörist bir araya geliyor ve baskın yapıyor. Onca İstihbarat, insansız hava araçları, güvenlik birimleriyle koskoca bir devlet baskın üstüne baskın yiyor…

Çanakkale ve Kurtuluş savaşı Türk’ün ateşle imtihanıydı, otuz senedir devam eden bu duruma, ‘Türk’ün “sabır” veya “aymazlık” imtihanı mı demeliyiz?

Yazık oldu yitip giden canlara… Allah mekânlarını cennet etsin. Onlar kurtuluşa erdiler… Geride kalan gazilere ve ailelerine Allah yardım etsin, Milletimize de feraset versin ki; yeni bir silkiniş yaşasın. Aksi halde ne olacağını Oktay Sinanoğlu’nun cümlesiyle hatırlatalım:” “Türkiye ve Türk Milleti, on bin yıllık tarihinin en kritik noktasını yaşıyor. O kadar ki, ya tarihten silineceğiz ya da atalarımıza layık hale geleceğiz. Fark etmeseniz de, Türk Milleti, bir ölüm kalım zamanındadır. Bunun üç beş senesi yoktur.”

Oktay Sinanoğlu hakkında detaylı bilgiye; (http://tr.wikipedia.org/wiki/Oktay_Sinano%C4%9Flu) adresinden ulaşabilirsiniz.