Kadir Gecesinin Önemi

54

Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü Teala kullarının faydalanması için bu kıymetli gecelerde yapılacak dua ve tövbeleri kabul edeceğini, peygamberler aracılığı ile biz kullarına bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua etmeleri için bu geceler sebep kılınmıştır. İşte bu çok önemli gecelerden biri de bin aydan daha hayırlı olan KADİR gecesidir.
Kadir Gecesini böyle değerli kılan, Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır.Allahımız şöyle buyuruyor: ”Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar bir esnekliktir. ”(Kadr97/1-5) Pek çok hadis rivayetine göre, Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gecesinden birinde olması kuvvetle muhtemeldir. Alimlerin çoğunluğu tarafından tercih edilerek, Ramazan’ın 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak değerlendirilmektedir.
Zamanımızda insanlığın bu kadar kötü durumda olması, gelinen şu çağda insanların birbirine zulm yapmaları, her tarafta şiddet, kan, ölümlerin olması. Özellikle müslümanların dünyanın birçok yerlerinde toplu kıyımlara uğraması içimizi sızlatıyor. Budistlerin yaptığı toplu kıyım, inanan herkesi derinden etkilemiştir. Zulüm altında olan bu insanlara, bir müslüman olarak yardımda bulunmak herkesin görevi olmalıdır.Tüm bu olumsuzlukların def olunması için bu gecede sıtkı niyetle Allahımıza dua etmemiz lazımdır.
Ülkemizde yıllarca süregelen pkk eylemlerinde binlerce insanımızın öldürülmesi, bu insan sevgisi ve müslümanlıktan bihaber, Allah korkusu olmayan Çapulcuların kahrolması, yada imana gelip bu hainliklerinden vazgeçmeleri için bu gecede Allah’ımıza dua etmemiz şarttır, elzemdir. Aşsızlara aş, işsizlere iş, hastalıklara şifa, dertlilere deva bulunması için bu gecenin yüzü suyu hürmetine yüce Rabbimize el açıp hayırlı dualarda bulunmamız gereklidir.

Ülkemizin yok edilmesini isteyen tüm emperyalist güçlerin, tüm siyonist, masonik oyunların bozulması için bu mübarek gecede Allahımıza dua etmemizi ihmal etmemek lazımdır. Ülkemizin her hususta iyiye gitmesi, haksızlıkların,adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için bu gecede Allahımıza dualar etmeliyiz. Dünyanın her yerinde nerede olursa olsun, esir ve zulüm altında olan tüm Müslümanların, Müslüman Türklerin, tüm insanlığın huzura refaha erişmesi için Allahımıza sıtkı niyetle dualar etmeliyiz.
Bu mübarek gece de yüce Allah’ın bizlere doğru anlayış vermesi, doğruyu bulduktan sonra da kalplerimizi saptırmaması için dualarımızı eksik etmeyelim. Peygamberimiz, “‘Faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan bekleyerek bu geceyi ihya edenlerin,geçmiş günahlarının bağışlanacağı” müjdesini vermiştir(Buhari). Peygamber efendimizin bu gecede yapılmasını tavsiye ettiği dua şöyledir: ”Allahım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet”(Tirmizi).
Hiç şüphesiz Kadir Gecesi’ne yetişmek, biz mü’minler için büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Eğer bu gecenin manasını iyi idrak edebilir ve gereği gibi değerlendirilebilirsek, bir ömür boyu kazanabileceğimizden daha fazla sevap elde etmemiz mümkün olacaktır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu gecenin değerlendirilmesi ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”(Buhârî, Teravih, 2; Müslim, Salât, 25)
Kadir Gecesi’ne mahsus bir ibadet yoktur. Ancak, Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne inmeye başladığı bu mübarek gecede özellikle yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumalı, manası üzerinde düşünmeli, onunla olan alakamızı gözden geçirerek hayatımızın bir muhasebesini yapmalıyız. Yüce Rabbimizin bizlere hidayet kaynağı ve yol gösterici olarak göndermiş olduğu kitabımızın mesajlarını iyi anlama ve prensiplerini hayatımıza tatbik etme gayreti içinde olmalıyız.

Bu vesile ile Kadir gecesinin yüzü suyu hürmetine, Allah’tan tüm insanlığa huzur getirmesini niyaz ederken, herkesin Kadir gecesini kutlarım. Saygılarımla..