Teröristbaşı ile Avukatlarının Görüşmeleri

53

 

Teröristbaşı  “devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse eski ceza kanununun 125. maddesine göre idam cezası ile cezalandırılır” hükmü vardır.

Teröristbaşı bu kanuna göre yargılanmış ve idam cezasına mahkûm edilmiştir.

Daha sonra yeni Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikle idam cezası kaldırılmış ve Yeni Ceza Kanunun 302. Maddesine göre idam cezaları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmiştir.

Bu sebeple de teröristbaşı idamdan kurtulmuş ve İmralı Adasında ağırlaştırılmış müebbet cezasını çekmektedir.

Teröristbaşı yoğun güvenlik altında kesinleşmiş cezasını çekerken hakkında başka bir fiilden dolayı da açılmış bir dava yoktur.

Avukatlık kanununa göre Avukat savunmasını üstlendiği tutuklu kişi ile devamlı görüşebilir buna bir engel yoktur. Ancak savunmasını yaptığı tutuklu sanığın yargılandığı mahkemece karar verilir ve hüküm kesinleşirse artık sanık hükümlü durumuna geçer ve avukatla da bir ilişiği kalmaz.

Türk Medeni Kanununun 407. maddesi gereği bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kişi kısıtlanır.

Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür.

Şimdi soruyoruz teröristbaşına vasi tayin edilmiş midir? Edilmişse vasisi kimdir?

Kendisine vasi tayin edilen kişi kısıtlı olduğu için kesinlikle hukuki bir işlem yapamaz. Bütün işlemler vasi tarafından yapılır.

Önceden vekâlet almış avukatlarında kanun gereği vekillikleri sona erer. Ancak vasi kısıtlı ile ilgili bir işlem yapacağı zaman avukat tutabilir.

Şimdi vekillikleri sona eren avukatlar hangi yetkiye dayanarak teröristbaşını ziyaret etmektedirler.

Cezaevlerinin duvarlarında ” Hükümlü ile avukat görüşemez” diye bir yazı asılmaktadır. Hükümlü ile yalnız birinci dereceden akrabaları ile vasisi görüşebilir.

Şimdi gazetelerde okuyoruz, bazı sebeplerden dolayı teröristbaşının avukatlarına İmralı ile görüş izni verilmiyormuş. Sebeplerini kesin olarak bilemiyoruz ama şunu iyi biliyoruz ki kanun gereği teröristbaşının avukatları zaten görüşme yapamazlar buna kanun müsaade etmiyor.