Hicret 2012 – 1

49

 

Bugün 1 muharrem hicri yılbaşı yeni hicri yılımız kutlu olsun.

Hicrete birde 2012’ye göre baksak nasıl olur.

HİCRET: insanın iç dünyasında gerçekleşen şeytanı karakterden Âdemi karaktere geçiş yolculuğunun adıdır.

Şöyle de tarif etmek mümkündür: Nefsi emareden nefsi mutmainneye göç olayıdır.

Sakın böyle tarif mi olur diye tepki göstermeyiniz.

Olayı bugüne özünden koparmayarak 21. asra taşımaya çalışınız.

Size hicret öncesi Müslümanların yaşadığı baskı ve zulümlerden bahsetmeyeceğim.

Zaten onları yıllardan beri dinliyor ve biliyorsunuz.

Olayın görülmeyen, üzerinde durulmayan yâda gözden kaçan yönlerini ortaya çıkarmak, onların üzerinde kafa yormanın daha doğru olacağı kanaatindeyim.

İnsanlar bugün dini için yer değiştirmiyorlar.

Ya can güvenliği Suriye ve Arakan’dan göçenler gibi, yada daha çok para kazanmak daha iyi şartlarda yaşamak için memleketlerini ya da ülkelerini terk ediyorlar.

Türkiye’den Avrupa’ya gidenler gibi

Bunun adıda hicret değildir.

Hz Peygamber (sav) ve Sahabi(r.anhum) bu amaçla Mekke’den Medine’ye hicret etmemişlerdi.

Günümüzde Müslümanların hicreti duygu ve düşünce dünyalarındaki yer değişikliği şeklinde olacaktır.

Dış düşmanla mücadele etmek iç düşmanla mücadele etmekten daha kolaydır.

Müslümanların dış düşmana yani Ebu Cehil ve uzantılarına karşı geliştirdiği refleks iç düşmanı da birçok hususta etkisiz hale getirebilir

İnancınızdan dolayı size yapılan baskı sizi inancınıza dahada yaklaştırır.

Böylece şeytan etkisiz hale gelir

Dış baskı kalkınca rehavet çöker iç baskının tasallutu altına girersiniz.

Ve çoğu zamanda bu savaşı kaybedersiniz.

Bizler hicret için vatanımızı terk edemeyeceğimize göre neyi terk edeceğiz

Günahları terk ederek hicret edeceğiz.

Günahları terk ettiğiniz zaman şeytan yakanızı bırakacak mı?

Hayır

Müslümanlar Mekke’yi terk edince Müşrikler peşlerini bıraktılar mı?

Elbette ki hayır

Çünkü müşriklerin karakteri de şeytani karakterdir.

Hicretle peşinizi bırakmaz.

Küsmez

Vaz geçmez.

Asla ümitsizliğe düşmez.

Kendinizi iyi savunursanız korunur hatta galip gelebilirsiniz

Ama asla yok edemezsiniz.

Müslümanlar rahat bir nefes almak

Huzur içerisinde ibadetlerini yapmak ve dinlerini yaşamak için Medine’ye göç edince

Mekkeliler kurtulduk şu adamlardan deyip peşlerini bırakmadılar.

Size orda da rahat ve huzur yok, göçmeniz yetmez ölmeniz gerek diyerek imha harekatı başlattılar.

Önemli olan niyettir.

Sonuç Allah(cc)ın takdirindedir.

Burada önemle üzerinde durulması gereken sahabenin bazı özellikleri vardır.

 

1 – Fedakârlık

2 – İtaat

3 – Samimiyet

4 – Teslimiyet

5 – Cesaret

6 – Feraset

7 – Cömertlik

Bu kavramlar iyi ve doğru anlaşılmadan hicret anlaşılamaz.

Mekkeli Müslümanları Muhacir yapan fedakârlıklarıdır.

Medineli Müslümanları Enser yapanda cömertlikleridir..

Muhacirlerin fedakârlığı Enser’in cömertliğini ikiye üçe katlar

Nasıl mı?

 

Devam edecek