MHP Kongresi ve “Üst Kimlik”

40

 

Karşılıklı saygı ve hoşgörünün hakim olduğu MHP Olağan Kongresi partiye itibar kazandırmıştır. Bazıları belki gönüllerinden geçen olumsuzlukların olmamasından rahatsız olabilirler. Gerek Sayın Dr.  Devlet Bahçeli, gerek Sayın Koray Aydın kullandıkları üslup ile puan kazandılar. Dinleyicilerin ve delegelerin büyük çoğunluğu dünün gençleri idi. Ancak hala genç oldukları rahatlıkla görüldü. Hanım delegelerin çokluğu da dikkat çekti.

Sayın Bahçeli’nin konuşması klasik bir seçim konuşması değil; salonu birleştiren, örnek mesajlarla dolu ve hatırlanması gereken isimlerle süslenmişti. Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Erol Güngör, meslektaşım ve ağabeyim Prof. Dr. Mehmet Eröz‘den bahsedilmesi vefalı bir davranış oldu. Marşların ve sloganların hep bir ağızdan söylenmesi, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bir TV kanalının beyaz mı, siyah mı bilemiyorum “Kongre’de arbede çıktı” haberi çok çirkindi. Demek arzulanan buydu. Meğer arbede dedikleri şey salon dışında kalan yüzlerce partilinin içeri girmek için görevlilerle münakaşasıymış.

Artık kongre geride kaldı. Bugün herkese düşen görev eksiksiz yerine getirilmelidir. MHP klasik bir siyasi parti değil; Milli Mücadelenin bugünü, milli devlet, üniter yapının ve Türkiye Cumhuriyetinin teminatıdır. Ülkenin MHP’ye ihtiyacı büyüktür. MHP’den beklenenler yapılan hizmetlerin yanında bellidir. Yurtdışına ve yurtdışından Türkiye’ye güzel mesajların ve olumlu rüzgârın esebilmesi için Türk Federasyona önemli görevler düşmektedir.

Uzmanların hazırlayacağı mesajlı, farklı kitapçıkların teşkilatlara ve seçmene ulaştırabilmesi isabetli olabilir. TV kanalının yayını herhalde bugünkü gibi devam etmeyecektir. Vatandaş olmadık kanalların müşterisi ve müdavimi yapılmamalıdır. Anayasa ile ilgili çalışmalarda olduğu gibi istişareye önem verilmesi faydalı sonuçlar verebilir. Türkiye’nin geleceği için önemli bir kilit rolü oynayacak yeni anayasanın milli kimliksiz, Türksüz ve milletsiz hale sokulmasını isteyenlere karşı her zeminde tepki gösterilmelidir. Bunlar yapılırken faaliyetlerin kamuoyuna duyurulmasında köşe yazarlarımıza da görev düşmektedir.  Sadece STK’nın yapmaları gerekenleri sıralamak yetmez.

Siyasi meşruiyetini Brüksel’in ve Washington’un şefaatine bağlayan bir siyaset ülke çıkarlarını nasıl koruyabilir? İşte, ABD’nin Suriye’deki isyancılar için hazırladığı ve Ankara’yı saf dışı bırakan rapor ortadadır. Geçen hafta Katar’daki Suriye ile ilgili toplantıda 2011 Ağustos’unda İstanbul’da Türkiye’nin himayesi ve düzenlemesi ile kurulan Suriye Ulusal Konseyi’nin muhalefeti temsil etmeyeceği ABD tarafından ilan ediliverdi.

Bir noktaya açıklık getirelim. Kimlik konusunda üst ve alt kimlik tanımları bize uymamaktadır. Farklı milliyetlerden ve etnisitelerden yoğun göç almış Avustralya, Kanada ve ABD gibi ülkelerde üst kimlik kullanılabilir. Bizde ise; Balkanlardan ve Kafkaslardan Türkiye’ye gelenler yabancı milliyet ve etnisite olmayıp dedelerinin vatanlarına dönmüşlerdir. Mesela, Balkanlardan gelen Rumeli göçlerinde binlerce insan perişan olmuş ve çok kişi hayatını kaybetmiştir. Bu insanlar kolayına kaçar, bu kadar zorluğa katlanmadan Güneye İtalya’ya da göç edebilirlerdi. Bundan dolayı yukarıda saydığımız ülkelerin aksine Türkiye’de birbirinden farklı etnisiteleri barındıran bir havuz ortaya çıkmamıştır. Kavramları çok dikkatli kullanmak gerekmektedir.

 

 

Önceki İçerikHicret 2012 – 1
Sonraki İçerikİş Yerlerine Türkçe İsim Verilmesi
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)