Terazi Fitne…

46

 

Bir milletvekili, TBMM Başkanlığı’na dilekçe vererek Meclis binasında Cemevi açılmasını istemişti. Başkanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aldığı mütalaa üzerine dilekçe sâhibine olumsuz cevap verdi. Cevabı beğenmeyenler Türkiye’yi, yeni ve gereksiz bir tartışmanın içerisine itelediler.

TBMM Başkanlığının verdiği cevapta; ‘Alevilik yoktur. İbâdet etmek isteyen Müslüman, câmiye gider‘ anlamına gelecek ifâdeler bulunmamasına rağmen; cümlelere kışkırtıcı anlamlar yüklenmesi, asıl maksadın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğu izlenimi veriyor. Hele;

Alevileri binlerce yıldır sizin ağababalarınız olan Muaviyeler, Yezitler, Yavuzlar bile Camiye sokamadı.’ Sözü, küçücük bir dumanın çıktığı zannedilen yerin, kasırga şeklinde alev-alev yanmakta olduğunu iddia etmektir.

 

Öncelikle belirtilmeli: Muaviye ve Yezid, hiçbir Müslüman’ın ağababası değildir. Bilinmektedir ki Türkiye’de çocuğuna Ali, Hasan, Hüseyin adını veren milyonlarca aile vardır da bir tek Muaviye ve Yezid ismine rastlanamaz.

Neden?

Alevi kardeşlerimizin Kerbela’daki acılarına saygıda kusur etmemek için…

İmbikten geçmiş millî nezâketin ürünü olan bu hassasiyet tabanlı saygıya, hakaretle karşılık verenler, keskin sirke misâli, kendilerine de içerisinde bulundukları topluma da zarar verirler.

Yavuz Sultan Selim Han; yalnızca Türklerin değil, bütün dünyanın hayran kaldığı iftiharımızdır.

O; Şiilerle-Alevilerle değil, iç karışıklıklar çıkartarak Osmanlı Devleti’ni zayıflatmak isteyen Şah İsmail ile mücâdele etmiştir. Hayatı, bu mücâdele ile geçmiş değildir. Tahtı devraldığında, 2.375.000 Km2 olan Osmanlı topraklarını, 6.557.000 Km.2‘ye yükseltmiştir. Bu büyük başarıyı 8 sene içerisinde gerçekleştirmiştir.

Yavuz Sultan Selim Han’ın, oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından yaptırılan türbesinin tavanında; Hz. Muhammed (sav) Efendimizin ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimizin isimleri yazılıdır.

Hiddetlerini frenleyemeyenler, hiddetin oluşturduğu şiddetli ateş sebebiyle, beş vakit namazını kılan Alevilerin bulunduğunu da unutmuş görünüyorlar. Onları câmilere yönlendiren, Emevi ırkçıları Muaviye ve Yezid değil, kalplerindeki takvâdır.

Alevilik İslamiyet’in zenginliğidir.’ Sözünden rahatsız olanlar da fitne ateşine develerle odun taşıdılar. Milletvekiline ve odunculara en güzel cevabı, Türk Halk Müziği Ses Sanatkârı Sabahat Akkiraz vermiştir. Umulur ki havanda su dövmeye teşebbüs eden de, onun ‘hınk deyicileri’ de gerekli dersi almışlar, gerçeği öğrenmişlerdir.

Ülkemizde; Alevi-Sünni gruplar arasında yıllarca fitne tohumları ekilmiş, bilerek veya bilmeyerek bu tohumlar beslenmiş ve yeşertilmiştir. Artık işin farkına varmak, fitneye âlet olmamak, tahriklere kapılmamak, oyuna gelmemek için dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz.

Alevilik de Sünnilik de ülkemizin gerçeğidir. Bu gerçeği yok saymak da yok etmeye çalışmak da hem doğru değildir, hem de mümkün değildir.

Aleviliği; sâdece Alevi anne-babadan dünyada geldiği için kabullenenler, kendilerine de, vazgeçilmez-ayrılmaz parçası oldukları Türk milletine de zarar verirler. Bu söz; Sünni anne-babadan dünyaya geldiği için Sünni olduğunu zannedenler için de geçerlidir. Okumadan- anlamadan-bilmeden feveran etmek câhillikten kaynaklanır. Her şeyden önce ve herkesten çok kendilerinin Hazret-i Ali’nin yolunda olduğunu iddia edenler; ‘İlmin kapısı‘ olduğuna inandığımız Hazret-i Ali Efendimiz’i tanıyıp-öğrenip cehâletten kurtulmalıdırlar.

Hiçbir Türk, bedeniyle ve eliyle Hz. Ali ile Muaviye arasındaki savaşa katılmadı, karışmadı. Çünkü o tarihte Türkler henüz İslamiyet’i kabul etmiş değildiler. Savaşın hesabının bizlerden sorulması, ayıbının bizlere yüklenmesi akıl ve mantık dışıdır.

Gerçekleri bilmeli, hiddetimizle ve dilimizle o savaşı yeniden başlatmaya teşebbüs etmekten kaçınmalıyız.

Huzur bundadır, güç bundadır, yarınlara güvenle bakmak bundadır.

 

 

 

Önceki İçerikŞehit Deniz Özdemir’in Öğrettikleri
Sonraki İçerik12 Temmuz 2012 Perşembe; Antalya, Akseki, Değirmenlik Köyüne gitmek için yollardayız
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.