Suriye’de etnik temizlik ve İbrahim Küçük

25

20 Ocak 1990 tarihinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Sovyet Ordusunun tank ve ağır silahlarla uyguladığı kuşatmanın yıldönümünde şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz. Azerbaycan’ın bağımsızlık ateşini yok etmeye dönük ve diğer Cumhuriyetlere gözdağı vermeyi amaçlayan bu katliam ve saldırılar, bugün de Bayır Bucak Türkmenlerine karşı etnik temizliğe dönüşmüştür. Amerika ile işbirliği içinde olan Ruslar hava saldırılarını sürdürmektedir. Bayır Bucak’taki katliam 21.yy’ın yüz karasıdır. Tarih boyu Türk’e yapılan soykırımlardan birisidir.

Bu insanlık dışı saldırılara, soykırıma ve etnik temizliğe karşı isyan ederek Türk kardeşlerine destek için gidip şehit düşen MHP Fatih ilçesi ikinci başkanı İbrahim Küçük‘ü rahmetle anıyoruz. Maalesef rahmetlinin cenazesinde Hoca efendinin belirttiği gibi insanlarımız milli duygu ve heyecandan ve vatan şuurundan uzaklaşmakta ve uzaklaştırılmaktadır. Bu bakımdan rahmetli İbrahim Küçük ve teröre şehit verdiklerimizin bu asil ve şerefli davranışı ders alınacak ve tarihe düşülecek bir nottur.

Avrupa’ya mülteci akını Batılının çifte standardını ve insanlara saygısızlığını ortaya çıkarmış ve belgelemiştir. Danimarka mültecilerin değerli eşyalarına el koymayı kabul etmiştir. İltica edenlerin kabulü ve vatandaşlığa geçmeleri için Hristiyanlığı kabul ön şart olmuştur. Bu ülkede okul ve kreşlerde domuz eti yeme mecburiyeti getirilmiş, Danimarka ve diğer bazı ülkeler sınıfta kalmışlardır.

Ortadoğu‘da karşılaştığımız üzücü ve düşündürücü manzara Türkiye’nin caydırıcılığını ve itibarını zedelemiştir. Rusya ile birlikte hareket eden ABD’yi, milli çıkarlarının peşinde koşan İran’ı ve Türkiye ile İran arasında Kürdistan’ı kurdurmayı planlayan İsrail’i suçlamak yerine; sürekli devam eden yanlışlarımızı  görelim. Irak’ta yapılan yanlış ve gaflet örnekleri Suriye’de tekrar edilmiş ve sınırımızın ötesi kantonlaştırılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunmak yerine; Esad ve yönetim düşmanlığı terörün Türkiye’ye ithalini doğurmuştur. Her ülke Türkiye karşıtı hale gelmiş, güvenlik sorunumuz artmıştır. Adeta bize düşürülmek üzere gönderilen Rus uçağı olayından sonra Türkiye’nin bölgede insiyatif kullanma gücü zayıflatılmıştır. Artık Türkiye müdahil olamamaktadır. Gaflet ve devlet adamlığı şuurluluğunun yetersiz olması bölgede sorunları büyütmüştür. Yeni Anayasa adı altında 1982 Anayasasını ortadan kaldırma şeklinde sivil darbe peşinde olanların kendi milli kimliklerini inkar ettikten sonra dost ve sözde müttefiklerimizi suçlamayalım. Hala sabıkalı bir hanım milletvekiline görüşme tarihi verilerek terör örgütüne ve malum zihniyete tavizler verilmektedir. Bu anlayış ile mi Türkiye’de başkanlık yapılacaktır?

Biden isimli birinin neden Türkiye’ye geldiği artık anlaşılmaktadır. ABD Türkiye’ye daha medeni, saygılı, aklı başında, sömürge müfettişliğine meraklı olmayan, dengeli başka birini gönderebilirdi. MHP‘nin bu zatın düzenlediği görüşme masasında haklı olarak yer almayı reddetmesi, bu siyasi partiye ülkenin neden ihtiyacı olduğunu gösterir. Bizi üzen, Atatürk‘ün partisi diye övünen CHP’nin bu masa başı toplantıya katılması ve düzenlenen 35. Kurultayın sonuç bildirgesinde farklılıkları vurgulayan, farklı kimliklere dayalı yeni Türkiye tezine destek olmasıdır. AB Türkiye ilişkilerinde, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sözleşmesine konan şerhin kaldırılması isteği ile malum bölücü ve ırkçı partinin görüşleri arasında ne gibi farklar vardır?

Yeni Anayasa adı altında, kendi milli kimliğini inkara yönelen, Suriye, Irak ve Kıbrıs’taki soruna Türk ve Türkmen gözlüğüyle bakmıyoruz görüşünü ortaya koyan bir yönetim anlayışı, milli menfaatlerine acaba ne ölçüde saygılıdır? Artık anlaşılmıştır ki, Kıbrıs’ta Rauf Denktaş‘ın gayretlerini ve çizgisini inkâr eden bir çözüm, onursuz bir çözümdür. KKTC’yi AB hayali yolunda kurbanlık koyun yapmaktır. Kendi kendini inkar etmeye ve milli menfaatlerden tavize hazır bir görünüm verirseniz; Batılı emperyalistleri tahrik eder ve doyuramazsınız.

 

 

Önceki İçerikEğer!
Sonraki İçerik(Türkçemize Musallat Edilen Uydurma Kelimeler Cehâletin Mahsulü Değilse İhânetin Delilidir. )
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)