Şura Şehirleri

64

 

Bilindiği gibi Aydınlar Ocakları düzenli olarak her yıl en az iki şehirde şûra toplantısı tertip etmektedir.

Türk kültür ve aydınlanma hareketine kırk yılı aşkın hizmet veren Aydınlar Ocakları mensupları ülkemizin yetiştirdiği milli ve manevî olgunluğa ulaşmış can dostlardan oluşmaktadır.

Türk ve İslam âleminin bu günkü geri kalmışlığının temel sebebini Profesör Dr. Selahattin Halilovtek bir cümleye sığdırmıştır.

Ona göre geri kalmamızın tek sebebi “DÜŞÜNMEYİ KAYBETMEMİZDİR”.

Düşünülmeden yapılan her çaba bir türlü doğru sonuç vermemektedir. Sosyal hayatta gayretin başarıyı yakalamada yeterli olmadığı, bunun yanında disiplinin de gerektiğiartık ortak kanaatlerdendir.

Aydınlar Ocakları disiplinde de diyeceğimiz metotlu çalışmayı daima kendisine örnek edinmiştir.Bu örneğin sonuçları kendisini şûralarda göstermektedir. Bu güne kadar38 şûra tertip edilmiştir. Şûralar sonuç bildirileriyle kendisine hayat bulmaktadır.

Güzel Türkiye’mizindeğişik şehirlerinde yapılan toplantılarda gidilen o şehrin sosyo kültürel ve tarihi özellikleri de yerinde gezilerek görülmektedir. Bu etkinlikler sadece kişilere ait bir seyahatten öte Ülke ve dünyanın içinde bulunduğu şartları tahlil edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Aydınlar Ocaklarının her şûrası bir tez konusu olabilecek kapsamdadır.Bu tespitimiz bir abartı değildir. Sonuç bildirileri tahlil edildiğinde haklı olduğumuz ortaya çıkacaktır.

Yesevi Yayıncılık tarafından okuyucu ile buluşturulan “Adım Adım Türkiye’m ŞÛRA ŞEHİRLERİ”  adlı eseri araştırmacı yazar Sayın Erdoğan ASLIYÜCE 2013 Nisan ayı içerisinde neşretmiştir. Bu eserde kendi memleketimizin bilinmeyenlerine de ulaştığımızı görmekteyiz.

“Adım Adım Türkiye’m ŞÛRA ŞEHİRLERİ”  eseri gelecekte kaynak kitaplar arsında göreceğiz.

Bu çalışmalarından dolayı Sayın Erdoğan ASLIYÜCEYİ tebrik ederken, her bir üyesi bilgi birikimi ile bir derya olan Aydınlar Ocağı mensuplarından yarınlara eser bırakmaları için gayret beklediğimi belirtmek isterim.