Mirac Kandili

39

 

İçinde bulunduğumuz Recep ayının 27. Gecesi, üç aylarda bulunan kandiller geçidinin ikincisi olan Mirac Kandili’dir.

Mirac Kandili; Yüce Allah’ın, Sevgili Peygamberimize büyük hakikatlerin ilâhî sırlarını gösterdiği, arada hiçbir vâsıta olmaksızın ilâhî vahye muhatap kıldığı kutlu bir gecedir.

Mirac gecesi; biz mü’minlere Rabbimizin ihsan ve ikramı olarak; beş vakit namazın farz kılındığı, Allah’a şirk koşmayan bütün mü’minlerin affedilebileceğine dair müjdenin verildiği, inananların sorumluluklarının hafifletildiğini bildiren ayetlerin (Bakara, 2/286)Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’e verildiği çok müstesna bir gecedir.

Bu gece, Yüce Allah, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’e özel bir ihsanda bulunarak, Efendimizi önce Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürmüş (İsrâ,17/1), oradan da semaya, daha sonra da hiçbir varlığın erişemeyeceği yüce makamlara yükseltmiştir. İşte bu büyük İsrâ ve Mirac hadisesi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in en büyük mucizelerinden birisidir.

Mirac hadisesinin, Müslümanlar için önemli sonuçlarından birisi hiç şüphesiz, beş vakit namazın bu gecede farz kılınmasıdır. Namaz biz mü’minlere bir Mirac hediyesidir. Bundan dolayı“Namaz mü’minin Miracı”(İbn-i Mâce, I, 313) olmuştur. Günde beş vakit namazını huşu içerisinde eda eden mü’min için namaz, Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkma ve O’na yaklaşma vesilesi olmaktadır. Zira ayet-i kerimede; “Secde et ve Rabbine yaklaş”(Alâk, 96/19) buyrulmaktadır.Böylece Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Mirac’da Allah’ın huzuruna kabul edilmesi, namaz ile sembolik olarak yaşanmış olur.

Öyleyse her Müslüman, Mirac hediyesi olan namazı şartlarına riayet ederek, huşu içinde kılmak suretiyle Allah’a yakınlaşmanın; O’nunla baş başa kalmanın ve O’nun huzurunda huzura ermenin gayreti içinde olmalıdır.

Dinimizde namaz diğer bütün ibadetlerin özü ve özeti sayılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.),“Namaz dinin direğidir”(Tirmizî, İman, 8; Müsned, V, 231, 237) buyurmuştur. Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde secdeyi de kulun Allah’a en yakın olduğu hal olarak nitelendirmiştir.(Müslim, Salât, 215)

Yüce Allah, Mirac sırasında Hz. Peygamber (s.a.s)’e, her biri ahlâk ve fazilet düsturları olan on iki emir vahyetmiştir. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

“Yalnız Allah’a ibadet etmeli, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalı, anne-babaya hürmet ve itaat etmeli, hısım-akrabaya, fakir ve yoksullara, yolculara yardım etmeli, israf ve cimrilikten sakınarak kazancı yerli yerinde harcamalı, fakirlik korkusuyla çocukları öldürmemeli, toplumu ve aileyi temelinden sarsan zinaya ve ona teşvik eden sebeplere yaklaşmamalı, insan hayatına saygı gösterilmeli, yetimlere iyi davranarak onların haklarını korumalı, verilen sözde mutlaka durmalı, ölçü-tartıda, her söz ve davranışımızda doğruluğa dikkat etmeli, hile yapmamalı, bilinmeyen bir şeyin ardına düşmemeli, yeryüzünde kibir ve gururla yürümemelidir.”(İsrâ, 17/23-39)

Bu mübarek gece; öncelikle namazın Mirac gecesinde farz kılındığının idraki içinde olarak,  kaza ve nafile namazlarla ihya edilmelidir.  Bu geceyi fırsat bilerek çokça tevbe ve istiğfar ederek günahlardan arınmaya çalışılmalıdır.

Bu gece çokça Kur’an okumalı, özellikle Peygamber Efendimize Mirac gecesi verilen Bakara suresinin son iki ayeti ile İsrâ suresinin 23-39. ayetlerinin manası üzerinde tefekkür etmeli, bu ayetlerde belirtilen hususlar çerçevesinde hayatımızı gözden geçirmeliyiz. Kendimiz, ailemiz, anne-babamız ve bütün din kardeşlerimiz için dua etmeli, Efendimiz (s.a.s.)’e salâtü selâm getirmeliyiz.Ayrıca yoksullara, yetim ve kimsesiz çocuklara yardım ederek sevindirmeliyiz. Bununla birlikte bir ömür boyu Mirac’ın gayesine uygun hareket etme kararlılığımızı yenilemeli;daima Allah’a yakın olmanın gayreti içinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; 5 Haziran Çarşamba gününü Perşembe’ye bağlayan gece idrak edeceğimiz mübarek Mirac Kandili’ni tebrik ediyor; özellikle İsrâ ve Mirac hadisesine şahitlik etmiş olan Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu bölge olmak üzere ülkemize, tüm İslam coğrafyasına ve yeryüzüne huzur ve barışın hakim olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.