Riya; kendimize karşı işlediğimiz cinayetlerin en büyüğüdür. Nurettin Topçu

44