Prof. Dr. Sâdık Kemal Tural’dan Dört Kitap

83

Sorulara Cevaplar 1 ve 2

14 X 21,5
santim ölçülerinde, birincisi 320, ikincisi 312 sayfalık dolgun muhtevalı,
fikir hâmulesi yüksek eserde; 21 kişiyle ve 4 adet dergi temsilcisiyle yapılan
25 adet röportaj bulunuyor.

Bir soruya
verdiği cevapta Prof. Tural’ın şahsiyeti hakkında bilgi edinmek mümkün: O, kendisini
Devletine, milletine, mensubu olduğu ilim dalına borçlu olduğunun şuurundadır.
Emperyalizme karşıdır. Özetle: vatanseverdir, milliyetçidir. 1919’da Türk
milletinin 5 büyük ‘yok’ ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor: 1-Bağımsızlık,
2-Birlik ve dirlik, 3-Millî ordu, 4-Millî ekonomi, 5-Millî özgüven. Bunlara;
dost, yetişmiş eleman, millî güvenlik, üretim imkânları da eklenebilir.
Kendisini bu yoklukları gidermekle de yükümlü tutuyor. O, örnek bir
idealisttir. Kitap okuma ve toplama çılgınıdır. Bir o kadar da eser verme
muhterisi. ‘Devletimizin, milletimizin
neye ihtiyacı var
? Sorusuna verilecek cevabın ipuçları böylece
kendiliğinden ortaya çıkıyor: “Sâdık
Kemal Tural’lara
…”

Kendisini
yetiştirmekle yetinmemiş, ‘Tural Hoca’ olarak, kendisi gibi insanlar
yetiştirmek için gecesini gündüzüne, tâbir yerinde ise dişini tırnağına takmış,
Bilge Kağan (683-734) gibi: ‘Gündüz
oturmadım, gece uyumadım
’ demeye hak kazanmıştır.

Sol kültür
zemininde lâf üreten, prof ünvanlı bir gazete yazarının sorusuna verdiği cevap
ibretliktir: ‘Hiç kimsenin zorla kimlik
sâhibi yapılması kabul edilemez
!’ Cümlenin devamı için menifesto, bildirge,
bildiri, beyannâme, deklarasyon kelimeleri kullanılabilir. Diğer röportajların
bâzı sorularına verdiği cevaplarda da soruyu sorana, münasip bir lisanla
verilen dersler gözden kaçmıyor. Bu derslerden bir diğeri ‘ataların ruhu’ ifâdesinden rahatsız olduğu hissedilen tarihçiye
verilmiştir. ‘Aydın olmanın şartları’nı
açıklarken söyledikleri de çok önemli. Soruyu sorana; ‘aynı soru şöyle de sorulabilirdi…’ diye başlayıp devam eden
cümleler de… Türkiye’deki siyâyet anlayışı ile alakalı görüşleri, ‘hoca’nın sâdece dershânede değil, her
yerde ‘hocalık’ yapma hakkına sâhip
olduğunu ilân ediyor. Özetle Tural Hoca, Türk olduğu bilinen Sümerlere ait bir
atasözünü kendisine prensip edinmiştir; ‘Bilmiyorsan
öğren, biliyorsan öğret
!’

Sorulara
Cevaplar isimli eserin 2. cildinden, vecize gibi bir cevap: ‘Kişi için büyüklük olmaz; o kibir olur.
Çirkindir, ayıptır
.’ Hocanın sözleri, bir an için yanıp sönen fotoğraf
makinası flaşı gibi anlık değil, devamlı yanan cinsinden.

Bu kabil sözlere tadımlık birkaç
numune:

Yenilik satmak için kapımızı çalan herkesi evimize buyur edemeyiz.’

 ‘Her
münkirin kendine göre bir gerekçesi vardır
.’

 ‘Vahiyle ilham arasında hiçbir bağ yoktur.’

 ‘En tehlikeli şey, dilin ve dinin
ideolojileştirilmesidir. Dilin ve dinin ideolojileştiği yerde bütünlük
bozulur.’  ‘Dilin
hem zenginliğinin yeterince öğrenilmesi, hem de etkili biçimde kullanılması
için; gayret, dikkat ve ihtimam gösterilmesi gereklidir.’

Gazeteciliğin
en etkili, en faydalı kısmı, röportajdır. Hem soru soranı hem de cevapları
okuyanı bilgilendirir. Sorulara Cevaplar,
hem gazeteciler hem de her konuda bilgi sâhibi olmak isteyenler için ideal
kaynaktır. Bu vazifesini mükemmel yapabilmiştir ki, her iki cilt de 5’er baskı
yapmıştır. Tanıtımı yeterli ölçüde yapıldığında, baskı sayısının çift rakamlı
sayılara ulaşması muhakkaktır.

ANKARA
KÜLTÜR SANAT YAYINLARI:

 Mustafa
Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı A Blok 266, A 82 Tepe Prime. Çankaya
Ankara.

Telefon: 0.312-970 19 93 www.ankarayayin.com 

 

BİLGELERİN YOLUNDA

2018 yılında
5. baskısı yapılan eser, 14,5 X 23 santim ölçülerinde, 336 sayfadır.

İçindekiler
sayfasında sıralanan konu başlıkları şöyledir:

-Bilgi ve Bilgelik Üzerine Bir
Sohbet

-Sevmek Nedir? Sağlıklı Sevme ve
Sevilmeler Üzerine

 
-Toplumu Germenin ve Ayrıştırmanın Bedeli Ağırdır

-Güven ve Güven (me)mek

 -İstikrar Kavramı
Üzerine Bir Deneme

-Tedâvisi Gereken En Tehlikeli
Hastalık: Cehâlet

-Bayramlar veya Ortak Heyecanlar

-Benzeşerek Birleşmek, Bilinçle
Bütünleşmek

-Kavramlar Duygu ve
Düşüncenin,Terimler Bilimin Anahtarıdır

-Hukuk Kültür Oluşturucudur

-Düşünmek, Eleştirmek ve
Eleştirilmek Bir İhtiyaçtır

-Kültür, Sağlık Kavramları ve
Anarhan Hanım’ın Kitabı Üzerine

-Gerçek Hekimliğe Saygı

-Bilim, Sağlık ve Sağlık
Bilimlerinde Atatürk’ün Işığı

-Bir Övüncümüzü Daha Takdim
Ederken

-Sözün Gücü ve Yunus Emre’nin
Çığlığı

-Benlik Kavramı ve Yunus Emre’nin
Şiirinde Benlik

-Tasavvuf 21. Yüzyıl İnsanına Ne
Verebilir?

 -Bir Kitabın Dünyâsı veya Bir Dünyânın Kitabı
Üzerine

Prof. Dr.
Sâdık Kemal Tural bu eserinde aşağıdaki soruların cevaplarını veriyor:

-İçinde
yaşadığı toplumdaki benzeşmelerin, bütünleşmelerin yetersizliğini gören,
anlayan insan ne yapmalı? Ait olduğu toplumdaki çözülmelerden, değerler
depreminden rahatsız olan kime gitmeli? Sağlıksız şehirlileşmenin doğurduğu
şehirdeki köylülüğün çirkinliğine, zevksizliğine razı olmayan; modernite ile züppeliği
eşit sanan sonradan görmelerin bayağılıklarından rahatsızlık duyan nereye
başvurmalı?

-Kur’ân’ın
açık uyarılarına, Hz. Peygamberin hadislerine rağmen, iman, ibâdet polisliğini,
mezhep, tarîkat, cemaat militanlığını benimseyenleri kimler uyarmalı?

-Kavramların
bulanıklığı yüzünden, adâletin, bilimin, siyâsetin, eğitimin, hattâ iman ve ibâdetin
asıl işlevlerinden uzaklaştığını anlayıp, beyni ve kalbi yanan insan kimlere
sığınmalı, ne yapmalı?

-İstikrarlı,
benzeşmesi ve bütünleşmesi yüksek toplumlarda, iyi, dürüst, ahlâklı
vatandaşlar, devletinin kurumlarına güvenen, saygı ve sevgi duyan insanlar ilgi
görür, örnek gösterilir. Gizli veya açık, hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük,
iltimasçılık, yalancılık, iftiracılık yapanların ilgi gördüğünü; ‘o yapmıştır denilmesin’ savunmasıyla
korunduğunu; dine, örfe ve yasaya aykırı davranış sâhiplerinin, ayıp, günah
damgasını yemediğini, yasal ceza görmediğini işiten, seyreden insanlar hangi
tepkileri vermeli?

Bütün bu
soruların ve benzerlerinin cevabı herkesçe bilinmektedir. Ancak herkesin
bildiği cevaplar ile bilgelerin bildikleri arasında uygulanabilirlik açısından
büyük farklar vardır. Konumu eğlenceli tarzda ifade etmek için izninizle
bilinen bir fıkraya başvurmak isterim:

Fâreler genel
kurul toplantısı yapmış. Dilek ve temenniler maddesinde, Tekir kedilerden
korunma tedbirleri görüşülüyor. Onlarca kişinin her biri kendilerine göre en parlak
fikirleri ileri sürmüş. Bâzıları sessizce burun kıvırmış, bâzıları ‘Geç beyim geç’ diyerek itiraz etmiş. Hâzırun
arasındaki en genç, en acar fâre söz almış:

-Mahalledeki
bütün kedilerin boynuna minik birer çıngırak takalım, sesini duyunca kaçar
saklanırız.

Kendisi gibi
genç ve acar fârelerden üçü-beşi havaya zıplayıp, ‘yaşa, bravo’ diye destek verince salon alkıştan inlemiş. Dîvan
başkanı tam ‘Teklif kabul edilmiştir…’
diyecekken… grubun en yaşlısı, tecrübelisi… bu sebeple bilgesi söz istemiş: ‘İyi, hoş da… o çan mı çıngırak mı ne ise…
onları kedilerin boynuna kim takacak
?’ Salonda bir sessizlik… Herkes sivri
kafada tombul zekâlı acar fâreyi aramış, görememiş

Bilgelerin
yolundan gidilirse, bilgelerin rehberliğinden faydalanılırsa bir problemle
karşılaşılmayacağı muhakkaktır. Kitaptan edinilen kanaat budur vesselam…

***

Eserin son iki bölümü, ‘Kişi Adları’ ve ‘Ana Kavramlar Dizini’ne tahsil edilmiştir.

Yukarıdaki iki kitap gibi Ankara
Kültür Sanat Yayınları adresinden temin edilebilir.

 

Edebiyat Bilimine Katkılar

14,5 x 20
santim ölçülerinde sert kapaklı cilt içerisinde 374 sayfa hacimli eserin 3.
Baskısı 2015 yılında okuyucuya sunulmuştur.

Prof. Dr.
Sâdık K. Tural, çok yönlü ve derinlikli bir ilim adamıdır. Dâima daha
mükemmelin daha şümullünün peşinde koşuyor. Devrimci değil, tekâmülcü. Batıcı
değil, yerlici ve millîci. Batıyı reddeden değil, batıyı aşma azminde bir ilim
adamı. Bunlar, Edebiyat İlmine Katkılar konusunu araştırma çalışmalarında
cevabı verilecek sorulardan anlaşılan husûsiyetidir:

1-Yönetimden
sorumlu en üst karar alıcılar ile üst bürokrasi, devlete ait kararları, bağımsız
bir şekilde verip, ülkedeki güvenlik ve adâleti işletip, her türlü düzeni
koruyabiliyorlar mı?

2-Devleti, halkı ve
vatanı korumayı târihî, meslekî bir vazifenin gerektirdiği iman sayan; komut
verme/her türlü yönetim hakkı kendisinde olan bir millî orduları var mı?

3-Toplumun târih
içinde devamlılığı adına programlanmış bir örgün eğitim-öğretim sistemi var mı?
Millî bir üniversite ve onun sosyal, kültür, iktisat ve teknoloji sâhalarında
bilgi üretimi var mı?

4-Markalaşan,
milletlerarası patantle öne çıkan ürünleri var mı?

5-Başta edebiyat
eserleri olmak üzere, yaygın eğitim yapan her türlü iletişim araçları ve
teknolojileri ile sunulanlar, yerli, millî değer ve davranışların yansıması içn
gerçek ve şeffaf bir ortam, özgüven duygusunu güçlendiren mânâlı bir maksat,
millî bütünlüğü destekleyen kendine has bir etkileme dünyâsı mıdır?

Bu soruları 40’a
çıkarmak mümkün ve hattâ gerekli.
(s: 13, 14).

Edebiyat İlmine Katkılar isimli kitabın
şanssızlığı, bu yazının sonuna kalmış olması. Ayrıca ele alınması gerekir.

AKÇAĞ BASIM YAYIM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ:

 Tuna Caddesi Nu: 8/1 Kızılay-Ankara. Telefon: 0.312-432 17 98
Belgegeçer: 0.312-432 28 52
www.akcag.com.tr  e-posta: akcag@akcag.com

 

Prof. Dr. SADIK KEMAL
TURAL

     1946
yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlayıp
fark derslerinin imtihanını vererek İlk öğretmen okulu diploması aldı.
Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun
oldu.   Meslek hayatına Kırıkkale’de
Ortaokul Türkçe öğretmeni olarak başladı. 1972’de, Hacettepe Üniversitesi’nde
Türkçe dersleri öğretim görevlisi,
1973’de asistan, 1978’de Edebiyat Doktoru, 1982’de Yardımcı Doçent’, 1983’de Doçent, 1988’de Profesör oldu.

     Kadrosu üniversitede kalmak kaydıyla
Devlet Plânlama Müsteşarlığı’nda daha sonra Almanya’da ‘Türk Çocuklarında
Kültürel Kimlik ve Eğitim Meseleleri Projesi
’nin, Gazi Üniversitesi’nde
Sanat Târihi ve Felsefe bölümleri ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı
Gazi/TÖMER’in kurucu başkanlığı yaptı. Kültür Bakanlığı yayın komisyonlarında
görev aldı.

     Hacettepe, Selçuk Üniversitesi, Gazi ve
Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde Yüksek Lisans ve doktora dersleri
verdi. 

     1989’da Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu
Üyeliğine; Bilim Kurulunca  da Yürütme
Kurulu Üyeliğine seçildi. Kadrosu üniversitede kalmak şartı ile Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Dil
ve Târih Yüksek Kurumu’na
Başkan olarak tâyin edildi. 3 Ocak 2002 târihine kadar Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ‘Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kültür
Komitesi Başkanlığı yaptı.

     Türkiye’de ve yurt dışında, yüzü aşkın
millî ve milletlerarası paneller, sempozyumlar, kongre ve bilgi şölenleri
düzenledi, bildiri verdi, tartışmacı olarak yer aldı, dergi yöneticiliği
yaptı, toplantıların kitaplarını hazırladı.

     Eserleri
ve çalışmaları sebebiyle kendisine Türkiye Millî Kültür Vakfı, Kayseri
Sanatçılar Derneği,  Türk Ocakları
Genel Merkezi,

Kazakistan Bilimler Akademisi,
Motif Halk Oyunları Eğitim
Derneği/Vakfı, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu, Kazakistan Bilimler
Akademisi, Kırgızistan Devleti
Millî Devlet Üniversitesi, Kazakistan
Ahmet Yesevi Üniversitesi,  Dağıstan
Bilimler Akademisi tarafından armağanlar, unvanlar verildi. Kırgızistan
Devlet Ödülü’ne lâyık görüldü. İLESAM’ın yedi kurucusundan biridir.
Pekçok dernek ve vakıfta kurucu, üye ve başkan olarak hizmet verdi.

     16.650 kitap, 11.100 adet süreli
yayından oluşan kütüphanesini, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne,  Eski Harfli Türkçe 1450 kitap ile 250’ye
yakın sözlük ve ansiklopedik sözlük gibi eserlerini Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi Millet Kütüphânesi’ne bağışladı. 

     Atatürk Yüksek Kurumu Başkanlığı
kuruluşundan 2011 yılında emekli oldu. 300’ü aşkın makale, deneme,
takriz/sunuş, konuşma ve söyleşi metni, iki düzine kitabı yayınlandı. 

 

 

 

A KALEMLER DERGİSİ:

Cemil Meriç;  ‘Kitap
fazla ciddi, gazete fazla sorumsuz. Dergi, hür tefekkürün kalesi, bir zekâlar
topluluğunun… Bir neslin vasiyetnâmesi. Daha doğrusu mesajı. Kapanan her dergi,
kaybedilen bir savaş, hezimet veya intihar
’ diyordu. Kültür kalelerimiz
olan dergiler magazin bağımlıları tarafından fethedildi. Türk kültürü sâhipsiz
kaldı. Bu gidişi durdurmak isteyen idealistler üstelik taşrada iseler işleri
zor. Dergi sayfalarını vasiyetnâme olmaktan kurtarmak için destek vermek
gerekir.

İki ayda bir
yayınlanan A Kalemler Dergisi’nin
34. Sayısı, Temmuz Ağustos 2021 döneminde okuyucuya sunuldu. 4. Yılı yaşamakta
olan Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’nin bu sayısındaki makalelerin başlıkları ve
yazarları:

Tan mı? Kan mı? İbrahim Savar,  Romantizmin
Öncüsü J. G. Herder Kan Irmağı
: Beste Bekir. Yağmur Dili: Burhan Kale. Düştüm
Geceye
: Yüksel Gazioğlu,  Bin Yıldan Uzun Gecenin Bestesi: Selim
Tunçbilek. Pandora’nın Kutusu: Hilal
Kutlu. İki Gözüm: Kurtuluş Çelebi. Taşkın Üçlemeler: Hızır İrfan Önder. Melâl: Selçuk Şamil. Bilge Karasu’nun
Troya’da Ölüm Vardı Öykü Kitabında Deniz Teması: Kübra Gedik. Meramı Hüzün Olanın: Ayşe Algün. İnceden İnce: Neva Selçuk.

A
Kalemler Dergisi:

Gesi Cumhuriyet Mahallesi. Çarşı Sokağı    Tunçbilek İş Merkezi Nu: 4/C Melikgazi,
Kayseri.

Yüce Yaratan, insanı yarattıklarının en
mükemmeli olarak vasıflandırmış olup hayatı, geçici ve esrârengiz bir oyun, hem
de; içinde seçme hürriyeti bulunan sonu belli bir bekleme süresi olarak tanzim
buyurmuş.

Yani; ‘Sen
insansın, insan gibi yaşa
!’ denmiş bize!                                                                                    
   Etrafına bak: Sevinçler bir dağ
bu hayatta, hüzünler derin kuyu.

Kalbini iman ahdiyle doldursan ve duânın,
yaşamanın gıdası olduğunu bilsen, sonrası kolay. 

Yarını görmeyenlerin bu günü yaşamaya
mecâli kalmaz!.. Yarınlar, çakıl taşlarını cevhere çevirenlerin olacaktır.
Bütün sır burada!

Hasan
Basri Bilgin
’in
telif ettiği eser 13,5 X 21 santim ölçülerinde ve 261 sayfadır.

MİHRÂBAD
YAYINLARI:

Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan Caddesi Nu: 8
Cağaloğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-514 28 28

Belgegeçer: 0.212-528 24 01
bilgi@mihrabadyayinlari.com 
www.mihrabadyayinları.com

 

TÜRKÇENİN
CENÂZE TÖRENİ:
www.epazardanal.com 

ÇAKIL
TAŞLARI

 

Dil devrimi, gerekçeleriyle uyumlu bir
hareket olarak başlamamış ve gelişmemiştir. Esâsen dilde devrim olmaz. Kendisi
kalarak tekâmülünü sağlamak gerekir. Dil devrimi ile köklü ve zengin Türkçe
tahrib edilmiş ve fakat yerine aynı güçte bir dil varlığının konulması mümkün
olmamıştır. Dil devrimini yapanların böyle bir hedeflerinin olduğu da
söylenemez. Birkaç cümle ile denilebilir ki, dil devrimi plânsız, esassız,
olumlu mânâda neticesiz bir harekettir. Bu devrimin sâhadaki yürütücüleri,
konunun gerçek sâhipleri değildir. İlim adamı haysiyeti ile hareket
edilmemiştir.  Türkçe onların elinde
oyuncak olmuş, istedikleri gibi kesip biçmişlerdir. Bu yürütücü ekibin
dilimizle bu kadar vahşice oynayabilmelerini, bu dile borçlu olmamalarına,
hissen bağlılık hissetmemelerine yorumlanabilir.

Türkçe hassasiyeti ile yıllardan beri
feryat eden D. Mehmet Doğan’ın eseri
13,5 X 21 santim ölçülerinde, 324 sayfadır.

YAZAR YAYINLARI:

 Müdafa Caddesi Nu: 10
Müdafa Apartmanı Kat: 7, Daire: 13 Kızılay, Ankara. Telefon: 0.212-417 34 72 Belgegeçer:
0.212-232 05 71 e-posta.
yazar@yazaryayinlari.com  // www.yazaryayinlari.com   

 

 

KISA
KISA… KISA KISA…

1-İSTANBUL
TÜRKLÜĞÜNÜN MUHAFAZASI – İstanbul’un Kimlik ve Güvenlik Endişesi (1918-1941):
Ramazan Erhan
Güllü / Ötüken Neşriyat.

Önceki İçerikRum Tarafı 3,5 Atarken!
Sonraki İçerikMeleklere Danışma!
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.