Peygamber(sav)’in Eşleri ve Çok Evlilik Sebepleri-1

62

 

Peygamberimizin çok evlilik sebeplerini birkaç başlık altında toplayabiliriz

Hz Hatice ile evliliği sevgi ve mantık evliliğidir. Sevgi aşkı da içerisinde bulunduran çok geniş bir kavramdır

Varlığın yanında yokluğu da paylaşmaktır.

Çok eşlilik dönemi ise dâhili ve harici bazı stratejiler üzerine kurulmuştur. Bu stratejilerin iki yönü vardır. Ayrıca vefalı olmakta insani ve İslami çok önemli bir husustur. Evliliklerinde bu durumu da göz ardı etmemek gerekir

a)İç dostlukları kuvvetlendirerek kalıcı hale getirmek. Mesela dört halifeden ilk ikisi Hz Ebubekirle Hz Ömer peygamberimizin kayınpederleridir. Diğer ikisi Hz Osman ile Hz Ali peygamberimizin damatlarıdır Evlilikler yoluyla dostluklar akrabalığa dönüşmüş, kalıcı hale gelmiştir

b)Bu sayede iç ve diş düşmanlarının birçoğu düşmanlıktan vazgeçmiş hatta Müslüman olmuşlardır. Mekkeli Hz Meymune ve Mısırlı Hz Maria örneğinde olduğu gibi

c)Kadın sahabelerle sağlıklı iletişimim kurulması ve onlara dinin doğru anlatılması da bu sayede gerçekleşmiştir. Hz Aişe örneğinde olduğu gibi. Hz Aişe nin yaşı konusunda farklı görüşler olmasına rağmen İslam âlimlerinin genel kanaati evlendiğinde 19 yaşında olduğudur.

d)Toplumda yerleşmiş olan bazı yanlış algıların yıkılması sağlanmıştır. Hz Zeynep binti Cahş örneğinde olduğu gibi. Çok eşliliğinin amacı bazılarının zannettiği gibi sadece cinsel amaçlı olsaydı yaşlı dul ve çocuklu hanımlarla evlenmez. Bütün eşlerini genç güzel ve bakire kızlar arasından seçerdi. Konunun detaylarını yazının ilerleyen bölümünde göreceksiniz. Şimdi tüm evliliklerini sırasına göre inceleyelim
1-Allah’ın Elçisi’nin 25 yaşında iken evlendiği ilk eşi Hatice, 40 yaşında dul ve iki çocuk sahibi bir kadın idi. 25 yıl mutlu bir evliliğin neticesinde 2 oğul ve 4 kızları olmuştu. Sağlığı ve gücü yerinde, Hz. Hatice’nin üzerine ikinci bir eşi almamıştır.
Sevgili Peygamber’imiz Hz. Hatice’yi kaybettikten sonra, ona olan sevgi ve hatırasına hürmeten 3 yıl evlenmeyerek, yalnız yaşamayı tercih etmiştir Hayat devam ediyordu. Kendisine ve İslâm Din’inin yayılmasına destek olacak eşlere ihtiyaç vardı. Kuran Peygamber’in eşlerine, öğretimle meşgul olma zorunluluğunu da yüklemişti. Ahzâbsuresi34.Ayette “Evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti diğerlerine hatırlatın ve nakledin”
Çok evliliği Peygamberimiz icad etmemiştir. Kur’ân-ı Kerîm inmeye başladığı zaman, Dünya’nın birçok yerinde ve Arabistan’da da birden fazla evlilik, çok yaygın ve normal bir adetti. Kişiler çok evli dahi olsa evlilik bağı, o çağın insanları arasında en etkili dostluk akrabalık ve anlaşma olarak algılanıyordu. İslâmiyet’in yayılması için bütün bu desteklere ihtiyaç vardı. Bunun için Hz. Peygamber’in bu amaca uygun eşler alması gerekiyordu. Toplumlarda nüfusun yarısı kadın olduğuna göre; İslâmiyet’i onlara anlatacak, öğretecek hanımlar seçilmeliydi. Bu evlilikler, Din’in yayılmasında çok etkili olmuş, birçok düşman kabile bu yöntemle Müslüman olmuştur. Bugün elimizde bulunan hadislerin bir bölümü, Allah’ın Resul’ünün eşlerinden rivayet edilmiştir.

Devam edecek