Peygamber Ahlakı

47

 

Peygamber(sav)in ahlakı dört temel esasa dayanır.

1 -Güneş gibidir.

2 – Bulut gibidir.

3 – Deniz gibidir.

4 – Toprak gibidir.

Şimdi bunları sırasıyla kısaca açıklayalım.

1 – Güneş gibidir.

Bütün insanlığı aydınlatır ve ısıtır.

İnanan inanmayan herkes Onun aydınlığından ve sıcaklığından istifade eder.

Bazı insanlar yarasa misali gözlerini yumsa da

Güneş bundan olumsuz etkilenmez

Onlar sadece dünyayı kendilerine karanlık ederler.

Yarasalar bile güneşin sıcaklığında büyüyüp olgunlaşan

Gıdalarla karınlarını doyururlar

Fakat onlar bunun farkında değillerdir.

Müslümanlarda güneş gibi olmalı

İnanan inanmayan

Dost düşman herkese faydalı olama gayret etmelidir ki;

Çevresine, topluma insanlığa örnek olabilsin

En azından onun olduğu ortamda yanlış işler yapılmasın

Ya da azalsın

2 – Bulut gibidir.

Bulutunda hem yağmurundan hem de gölgesinden istifade edilir.

Bulut inanan inanmayan ayırmaz.

Gölgesine sığınan herkesi serinletir.

Rahmetinden herkes istifade eder.

3 – Deniz gibidir.

Temiz ve temizleyicidir

Yağmur suyu

Kar suyu, sel suyu

Lağım suyu

Aklınıza gelebilecek her türlü pislik içerisine atıldığı halde

Bir bütün olarak onu kirletemezler

Peygamberimize de nice hakaretler edildi.

İftiralar atıldı.

Zulümler yapıldı

Fakat oda deniz gibi idi

Bulanmadı

Kendisini taşlayanlara beddua etmedi

Hayatına kastedenlerden intikam almadı.

Su hayattır

Peygamberimizde Âlemlere rahmettir.

Hayat ile rahmet iç içe olunca bir mana ifade eder

4 – Toprak gibidir.

Mütevazıdır.

Övmekle havalara girmez.

Yermekle de küserek irtibatı kesmez.

Toprak ayrıca hayatın devamı için gerekli olan her türlü besin ve gıdayı  yetiştirir.

İnsanların kabalıklarına ve nankörlüklerine kızarak bir yıl boykot ilan etse

İnsanlık acından kırılır

Sadece insanlık mı?

Peygamberimizin ahlakı böyleydi.

Peki ya sizlerin ve bizlerin

Benzer yönlerimizle farklı yönlerimizin hangisi daha fazla

Peygamberimize layık ümmet olmak

Birazda onun ahlakıyla ahlaklanmayı gerektirmez mi?

Ona layık ümmet olanlardan olmak temennisiyle…