Osmanlıcılık Yapılacak; Yap!

33

Benden duymuş olmayın ama Amerika‘nın biri Kırmızı Başlıklı Kız‘a bir dizide rol teklif etmiş. Senaryoya göre K.Başlıklı Kız‘la hain kurt işbirliği yaparak Babaanne‘yi ortadan kaldırmışlar ve K.B.Kız‘ı Babaanne kılığına sokmuşlar. Böylece Babaanne‘nin mal varlığı ve terekesini bir güzel yemişler. Sonra da geviş getirmişler.

İnsan balçık ve telaştan yaratıldı. Nankörlük, Kabil‘in Habil‘i öldürüp de yerinin almak istemesiyle başladı. Ki biz Habil‘in torunlarıyız, yani ‘iyi adamlar‘ız.

Beni İsrail, Hz.Musa‘dan sonra Tevrat‘ı işkembesine göre değiştirdi ve hesapta onun yerini aldı. Roma, 3 asır sistematik zulme tabi tuttuğu Hıristiyanlığın canına okuduktan sonra bayraktarlığını üstlendi. Hz.İsa‘yı adam yerine koymayanlar birden onun Ulûhiyet davasına yelken açtılar.

İslâm‘ın 2 büyük düşmanından biri Ebu Süfyan, elinden sabun köpüğü gibi kayan feodal iktidarı geri almak için hasbelkader Müslüman oldu ve oğlu Muaviye‘yle siyasî ihtilâl yaptı.  Torunu Yezid hem Ehl-i Beyt’e hem de halis sahabelere dünyayı zindan etti. Ama İslâm âlimleri Emevilere hala 1 ictihad sevabı vermeye devam etiler.

Osmanlı, 3 asır ihlâsla 3 asır iflasla hüküm sürdü. Sonrasında 6 asrına birden sövenler oldu, sövdürmedik. 28 Şubat’ın cafcaflı müfettişler sürecinde bile II.Abdülhamit‘in başını yere eğdirmedik. Oysa Osmanlı kendini çoktan tüketmişti. Atatürk’ün yaptığı yenilikleri uzatmalar oynansa bir akîl padişah da yapmak durumundaydı.

Osmanlı Hâkimiyet Arması‘nın ve açılımını tanıtmak ocak – bucak birkaç yılımızı aldı. Evimin bir köşesinde Yavuz’un küpesiz resmini kutsal bir okul gereci gibi saklamak da bu sorumluluğun bir parçasıydı. Ama oraya kadar.

Şimdilerde hanedancılık oynamak isteyen yeni mürteciler var. Falan efendi, filân beyzâde, feşmekân sultan.. Dedikodu tarihi programlar, saray vakanüvisleri, tribün tarihçileri..

Sosyetenin bile aklının ermeyeceği asalet – masalet payelendirmeleri.. Neredeyse ayaklarını yıkayıp suyunu içecekler. Beyler; İslam saltanat – maltanat tanımaz. Ve babadan oğula (yada damada) şeyhlik, sultanlık, ağalık dini değil dünyevîdir. Irsî damardan hırsî iktidara..

Osmanoğulları‘ının iyisini de gördük, kötüsünü de. Seyyid denilen soydan doğru da çıkar eğri de. Çamurdan olsun Bahçecik’li olsun, denemez. Üstünlük takva ileyse bir soya mensup diye bu ambalajlı törenler niye?

Hep şunu savunduk: İslâm Konferansı Örgütü nezdinde 46 ülke ortak bir komisyonla Kutsal Topraklar‘daki Hac işini organize etmeli. Mekke ve Medine, Saudia America‘nın inisiyatifine bırakılamayacak kadar tayyip beldelerdir.

Ama iş, İngilizlerin yapamadığını Amerika‘nın yapmasına gelirse; Washington‘dan başımıza bir Halife takdirine gelirse; namusumuza el uzatılmış sayarız. Hele hele Osmanlıcılığı da yürüyüş kararı gibi Bay Obama‘nın emriyle yapacaksak sokağa çıkmayalım daha iyi.

İyi akşamlar Kırmız Başlıklı Kızcağız; her nerede ve ne şekilde oynatılıyorsan!