Önü Kesilen ve Avutulan Türkiye

25

Ortadoğu’da olup bitenler ibretle izlenmelidir. Tek patron haline gelen küresel gücün bu bölgede milli devletler üzerindeki şekillendirici rolü daha da netlik kazanmaktadır. Tunus ve Mısır’la başlayan daha sonra Yemen’e sıçrayan, bir bakıma uyanış hareketleri, aslında bu toplumların kendi iç dinamikleriyle ortaya çıkmış değildir. Sosyal hareketlerin sosyolojisinde sivil toplum kesiminin gelişmesi gibi, değişik demokratik tepki hareketleri de o ülkenin sosyal gelişme çizgisiyle atbaşı gider.

Görüldüğü kadarıyla Büyük Ortadoğu Projesinin birer parçası olan bu ülkelerde Batı ve küresel güç emrinde kullandığı emir kullarını yenilemek ihtiyacı duymuştur. Bir başka ifadeyle, daha önce görevlendirilmiş, kullanılmış “garsonlar” zorla emekli edilmektedir. Kontrol altına alınmış olan Ortadoğu’da dün İngiliz, bugün ABD çıkarlarına hizmet eden, Müslüman’ı devşiren, ılımlılaştırıp tepkisizleştiren, ülkesini savunamaz hale sokan, İslâm’ı yozlaştıran, Batıya boyun eğmeyi fazilet kabul ettiren politika hızlı bir şekilde uygulanmaktadır.

Mısır’ı farklı değerlendirmek gerekir. Mısır, stratejik konumu itibariyle Afrika ve Ortadoğu’nun önemli bir kapısıdır. Bu kapı üzerinde egemen olan güç veya güçler, Ortadoğu’yu ve İslam ülkelerini daha kolay kontrol altına alabilir. Mısır, diğer Arap ve İslam ülkelerine göre daha fazla gelişmiş, aydını ve bürokrasisi (önemli oranda Hıristiyan) daha güçlü, ancak Batı ve İsrail yanlı tutumuyla zaman zaman tepki çekmiş bir ülkedir. Bu ülke, Filistin’e götürülmek istenen yardımlara malum tünelde izin vermeyen ve dolayısıyla İsrail yanlısı bir politika izlemeyi ABD’ye hoş görünmek için uygulamıştır.

Diğer taraftan, Mısır ABD’nin çeşitli yardımlarına da mahzar olmuş bir ülkedir. Mısır’da Mübarek’e “artık iktidarın çok uzadı, eskidin, git” diyenler geri adım atmak ve yeni dengeleri hesaba katmak zorunda kalmışlardır. Mübarek sonrası ne olacağı belli değildir. Ordunun aslında taraf olmasına rağmen, tarafsız görünümü dikkatlerden kaçmamaktadır. Radikal dinci, Müslüman Kardeşler ve İran, Mısır üzerinde etkili olabilir. Başta ABD olmak üzere, Batı kolay kolay Mübarek’ten vazgeçer görünmemektedir. Halkın yoksullaştırılmış oluşu, emperyal güçler için önemli değildir.  İç savaş Mısır’ın Batı tarafından tam teslim alınmasıdır.

Türkiye Ortadoğu’da olup bitenleri tribünden izleyemez“, “Ortadoğu’daki gelişmeler bizi yakından ilgilendirir” diyen siyasetçiler, ABD politikalarına rağmen, Ortadoğu’da acaba milli bir politika oluşturabilecekler mi?  Yıpranan ve itibar kaybeden Batı, ABD ve İsrail’e karşı zaman zaman kamuoyunda hoş da karşılanan çıkışlara rağmen, sonradan tam tersi icraatlar yapan siyasi irade, Batı tarafından cepte keklik görülmektedir. Sorunlar tribünlere oynamakla çözülemiyor.

Gazetemizin iktisat sayfasında yazıları çıkan İ.Ü İktisat Fakültesi’nin eski dekanı ve milletvekili Prof. Dr. Sayın Esfender Korkmaz’ın yazıları dikkatle takip edilmeli, hatta saklanmalıdır. Bazı çevrelerin özellikle basının çoğunluğu tarafından toz kondurulmayan iktisadi durumumuz, gerçekte çok iyimser bir şalla örtülmüştür. Bir çok sektör üretimi düşünemez, istihdam yaratamaz hale sokulmuş, iç ve dış paslaşmalarla gelir dağılımı daha da bozulmuş, halk yoksullaşmıştır.

İhracat % 11 arttı diyenler, ithalatın % 32 oranında arttığını gizlemektedirler. İthalatta yatırım mallarının payı % 16 iken, ara malı ve hammadde ithalatının payı % 71’dir. Ara malı üreten iktisadi kuruluşlar birer birer kapanmış ve kapanmaktadır. Türkiye pamuk, deri, iplik gibi ara malı ve hammaddeyi maalesef ithal etmektedir. Sarımsak bile Çin’den gelmektedir.

Bu ithalata dayalı büyüme suni bir büyümedir ve çok sınırlı bir kesimi zengin yapar.

Geçenlerde bir vesileyle Çukurova’da bulundum. Eski pamuk tarlalarını aradım. Tekstil sektörü son 3-4 senedir çok zor durumda. Kısa vadeli spekülatif hareketler olan sıcak para, ekonomiden siyasete kadar etkili hale geldi. Rusya’nın IMF ile yaptığı pazarlığı bile yapamıyoruz. Nişasta bazlı şeker ithalatı şeker pancarı üretimine büyük darbe vuruyor. Dünyada şeker ihracatında ilk 4 sırada bulunan Türkiye, şimdi çok gerilerde… Bu şeker ithalatı kimlere yarıyor?

Son 10 yılda ikiye katlanan, kanser riski yüksek olan bu tüketim şekli kimseyi harekete geçirmiyor. Üretmeyen ama ithal eden, dış ticaret açığı katlanarak büyüyen, sıcak paranın at oynattığı, gelir dağılımının ve yoksullaşmanın arttığı bir  Türkiye, 12 Haziran’da genel seçime gidiyor. Vatandaşa içinde bulunduğu durum fark ettirilmemek için  her araç kullanılıyor. İktidar yanlısı bir avuç insanın soyduğu bir ülkede demokrasiyi konuşmak oldukça lükstür.

Önceki İçerikTürklerin Asimilasyonu
Sonraki İçerikTarih Yazmak
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)