Kümelenme.. (2)

56

“Kümelenme aynı işi yapanların yan yana gelmesi ile oluşmaz.”

Değişen dünyada baktığımızda artık iş yapış şekilleri, üretim şekilleri ve uluslar arası ticaret ilişkilerinde ciddi değişimler var. Kalkınma politikalarına baktığımızda önceki yıllarda sanayileşmeden bahsedebilirdik ancak şimdilerde ise Küresel rekabet baskısı, düşen karlarla birlikte rekabet gücünün arttırılması ön plana çıkmaktadır. Buda inovasyon, emek yoğun, sermaye yoğun, teknoloji yoğun ve her şeyden önemlisi bilgi yoğun gibi kavramları ön plana çıkarmaktadır. Rekabet gücünün arttırılması için de sadece Makroekonomik politikalar tek başına yetersiz kalır. Onun için Stratejik mikro ekonomik önlemlere(yatırım ortamının iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, yerli kaynak kullanımı) ihtiyaç vardır. Kısaca Değişen dünyada rekabet gücünün en önemli temel konuları verimlilik ve yenilikçiliktir. Bunları yapmak içinde yeni araçlara ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemli ve günümüzde revaçta olanı ise KÜMELENME’ dir.

Kümelenme bir değer zinciridir. Alışılan sektör kavramından farklıdır. Birbirinin kopyalayan bir sektörel yoğunlaşma yerine tamamlayan bir sektörel yoğunlaşmadan yanadır. Birbirleri ile değer oluşturma zinciri ile bağlı olan, karşılıklı firmalar, bilgi üreten, destekleyen kurumlar ile alıcı ve müşterilerden oluşur. Değer zinciri; bir malın veya hizmetin başlangıcından itibaren bir sürü üretim aşamalarından geçip, son kullanıcıya ulaştırılması ve tüketilmesi sürecindeki faaliyetler zinciridir. Değer zincirinin her halkası kümelenmenin bir parçasıdır. Buradaki yaklaşım aslında sürece bakıp, zayıf halkaları görüp, bu zayıf halkaların güçlendirilmesini esas alır. Değer zinciri analizlerinde ortaya çıkan zayıf halkalar ancak kümelenme girişimleri ile kolay olarak giderilirler.

İşletmelerin üretkenliği ve verimliliğinin arttırılması adına kümelenme ile; özelleşmiş girdiler, hizmetler, işgücü ve bilgi erişimleri hızlanır güçlenir. Şirketler arası iletişim kolaylaşır. İşlem maliyetleri ciddi anlamda düşer. En uygun yazılım ve donanımlar kullanılarak şirketlerin kurumsallaşması ve hızlı hareket etmesi sağlanır. Performans mukayesesine önem vererek yerel rakiplere karşı kendisini geliştirir.

Kümelenme ile işletmelerde yenilikçi fikirlerin oluşmasına ön ayak olur ve gelişimi sağlanır.  Verimliliğin yükseltilmesi ve yeni ürünlerin oluşmasının yolunu acar. Fırsat algılamalarını değiştirir ve kolaylaştırır. Şirketlerin birbirleri ile iletişimlerinin artması ile sektör ihtiyaçlarının ve eğilimlerin önceden görmesi sağlanır. Paydaşı olan tedarikçilerin ve kuruluşların bilgi üretmesine yardımcı olur. Onların gelişimine ön ayak olur. Yerel kaynak kullanarak yeni ürün ve denemelerin maliyetlerini düşürür.

İşletmelerin ön önemli ayağı olan ticarileşme sürecini Kümelenme ile hızlandırabilirsiniz. Kümelenme ile birlikte sistemin kendisi genişleyerek kendi içinde farklı ama konusunda güçlü iş alanları oluşmasına müsaade eder. Paydaşlar sayesinde yeni ürünlerin geliştirilmesi, ticarileşmesi ve buna uygun yeni şirketler kurulmasını kolaylaşır.

Kümelenme her zaman verimliliği artırır, Yeni ürünlerin oluşmasını sağlayacak algıyı kolaylaştırır. Ticarileşme sürecini hızlandırır. Maliyet ve farklılık avantajı sağlar. Eğer güclü kümelenmeler oluşturabilirsen Küresel pazarlara rekabet şansın artacağından bu pazarlarda söz sahibi olabilirsin.

Kümelenmeye Dünyadan ve Türkiye’den örnekler verecek olursak eğer. Otomotiv: Güney Almanya – Bursa. Finansal hizmetler: Londra ve Newyork – İstanbul. Rüzgar gücü: Danimarka. Yazılım: Banghalor.  Donanım: Singapur.

Maksika’da bir bölgede yapılan 4 Kümelenme projesiyle 3 yılda 20 binin üzerinde kişiye iş imkanı oluşmuştur. İşsizliğin hat safhaya ulaştığı günümüzde Kümelenme projelerine ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. İlgilenenlere ve ilgililere duyurulur.