Korkularımız Dışarı Başörtüsü İçeri

63

 

Millet olarak Demirel’den kurtulduk,

Korkularımızdan kurtulamadık,

Sovyetler Birliği dağıldı.

Yugoslavya parçalandı

Afrika’da diktatörlükler yıkıldı

Bizde bazı tabular hala yıkılamadı

Amerika’da zenciler başkan seçildi

Biz hala kafanın içiyle değil dışıyla meşgulüz

Buna ister inanç özgürlüğü deyiniz

İster kılık kıyafet.

İsterse kişisel tercih deyiniz

Bırakalım da insanlar artık nasıl giyeceklerine kendileri karar versinler

Bu devirde hala kılık kıyafetle uğraşmak

Çağ açmış çağ kapatmış bir milletin torunlarına yakışıyor mu?

Amerika’da zenciler hala beyazların bindiği otobüslere binemiyorlar mı?

Ya da otobüsün arka koltuklarına mı oturmak zorundalar

Millet olarak değilse de bazılarımız korkularımızı seviyoruz

Korkularımızı terk etmekten korkuyoruz

Artık korkularımızla vedalaşma zamanı geldi de geçti bile

Yıllardır irtica hortladı hortluyor dediler

Ne tür bir hortlaksa bir türlü de hortlayamadı

Yıllarca rejim elden gidiyor diye nara atıldı ama

Elden giden bir şey yok

İrtica hortlayamadı ama hortlaklar milleti devleti 100 sene geriye götürdüler

Millete cambaza bak dediler

Milletin de devletin de anasını ağlattılar

1994 yerel seçimlerinden beri 20 senedir millete, bunlar sizin yaşam tarzınızı değiştirecekler

Size çarşaf giydirip eve kapatacaklar.

Sanki çarşaflılar eve kapalıymış gibi

Aman ha dediler!

Korktukları bu zihniyet

Gerek yerelde gerekse genelde 20 seneye yakındır iktidarda

İnsanlar artık duyduklarına değil gördüklerine itibar etmelidir.

Akıllı çağdaş ve demokrat olmak bunu gerektirmez mi?

Aradan yıllar geçti hala içimizde bu numaraları yiyenlerin olması üzücü değil mi?

Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı

Günümüzde numunelik bile olsa başörtülü milletvekili yok

Hala bayan öğretmen ve öğrenciler başörtüsü ile derse giremiyor

Ne kadar da gelişip ilerledik değil mi?

Bir hakkın kullanımında hizmet alan hizmet veren ayrımı yapılabilir mi?

Evet, dünya uzaya gidiyor

Ama bizim uzay mekiğimiz başörtüsüne takılarak geri dönmüyor

Ya millet kendi arasında sıkıntıyı gidermeli

Ya da her konuda açılım yapan hükümet bu konuda da açılım yapmalı

Başörtülülerin tüm yasal hakları da anayasal güvence altına alınmalıdır.

Bu kadar mağduriyetten sonra bu iş insanların inisiyatifine bırakılmamalıdır

Bütün inanç, mezhep, meşrep, fikir ve dünya görüşleri

Gökkuşağının renkleri gibi uyum halinde olmalıdır

Gökkuşağının güzelliği de çok renkliliğinden kaynaklanmıyor mu?

Renklerin kardeşliği temennisiyle…