Kırım Ey Güzel Kırım

48

Aluşta’dan (1) esen yeller yüzüme vurdu

Çocukluğumda büyüdüğüm eve gözyaşım döküldü.

Ben bu yerde yaşayamadım

Gençliğime doyamadım

Vatanıma hasret kaldım

Ey güzel Kırım.

Geze geze doyamadım her yerleri göremedim

Vatanıma hasret kaldım

Ey güzel Kırım

Bahçelerinin meyveleri bal ile şerbet

Sularını içmeye doyamadım ben.

Yeşil dağlar güldü bana

Dönüp geldi Tatar sana

Kucağını aç sen bana

Ey güzel Kırım.

(1)   Aluşta: Kırım’ın, Karadeniz’de 90 kilometre sahili olan, 37.000 nüfuslu şirin bir sayfiye kasabasıdır.

(2)   Kırım Türklerinin vatan sevgisi ile dopdolu bu güzel türküsü, Kırım sevdalısı güzide üç insanımızın; Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli ve Zafer Karatay’ın müştereken hazırladıkları kitaba isim olmuş: ‘Kırım Ey Güzel Kırım’

Kitap; Prof. Yalçıntaş’ın ‘Önsöz’ü ile başlıyor. Hocamız 5 sayfaya, 1438 yılında Hacı Giray tarafından kurulan Kırım Hanlığı’nın 345 yıllık tarihini sığdırmış.

Prof Yalçıntaş, sonraki sayfalarda 18 Mayıs 1944 Sürgün Faciası’nı, Kırım Türklerinin sürgün yıllarını, vatana dönüşlerini, kendisine has üslubu ile özetledikten sonra Kırım Türklerinin isteklerini, Kırım gezilerinden edindiği intibaları naklediyor. 70 yıl sonra Kırım’da okunan ilk ezanın heyecanı, yaşayan kadar okuyanı da duygulandırıyor.

Memnuniyetle öğreniyoruz ki Kırım’da, Rusların, Ukraynalıların genel nüfus içerisindeki oranları düşerken, Kırım Türklerinin oranı yükselmektedir.

Tarihî Türk yurdu olan Kırım toprakları; çakı bıçağı dâhil, hiçbir silah kullanılmadan, imandan gelen vatan sevgisiyle kazanılmış bir zaferle yeniden Türklere yurt olmuştur. Genel nüfus içerisinde % 16’lık paya sahip Kırım Türkleri Kırım’ı, bütün sıkıntılarına, imkânsızlıklarına rağmen Türkleştirmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin desteğine ihtiyaçları var. İhtiyaçlarını karşılamak bizim boynumuzun borcudur. Bugün Kırım’a sahip çıkamaz isek, yarınlarda sahip çıkacağımız anavatanımız da olmayabilir.

Kitabın ikinci yazarı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli; ‘Üç Kırım’ı anlatıyor. Bir Kırımlının trajik hikâyesini usta bir kalemden okuyorsunuz. Yüreğiniz dayanabilirse, gözyaşlarından satırları görebilirseniz…

Aziz Dost Çiftçigüzeli, mükemmel bir gözlemci, usta bir yazar. Kısacık bir gezi süresinde Kırım’ın tarihini, Kırım Türklerinin özelliklerini, hasletlerini, vatan hasretlerini, duygularını en ince

detaylarına kadar belirleyip düzgün ifadelerle okuyucuya aktarıyor. Satırlarını şiirlerle, türkülerle renklendirip zenginleştirerek…

Asıl zenginlik de gönlünden geliyor.

Kitabın üçüncü yazarı: Program Yapımcısı, TRT İstanbul Televizyonu eski Müdürü, Yazar ve Emel Kırım Vakfı Başkanı, Kırım Türklerinin, ‘Ak topraklar’ olarak andıkları Türkiye’deki yolbaşçısı Zafer Karatay’dır.

Karatay, Kitabın son 13 sayfasında;

*Kırım’ın önemi ve Kırım Türklerinin mücâdelesi *Türklerin Kırım’a gelişleri *Kırım Hanlığı’nın kuruluşu *Türk dünyasında aydınlanma: İsmail Bey Gaspıralı

başlıklı makalelerle Kırım Türklerinin 1000 yıllık tarihini bir başka açıdan ve ilim adamı titizliği ile anlatıyor. Karatay’ın verdiği bilgilerden; tarih boyunca bölgeye hâkim olan milletler içerisinde Kırım’a karakteristik kimlik kazandıran topluluğun Türkler olduğunu, Kırım’ın, bir biri ardına gelen Türk kavimlerinin müzesi olarak kabul edildiğini öğreniyoruz.

Zafer Karatay, kendisine ayrılan bölümün sonunda; Kırım’da bir güneş gibi doğan Gaspıralı İsmail Bey’in Türk dünyasını nasıl ısıtıp aydınlattığını mısra-ı bercestelerle anlatıyor.

‘Ey Güzel Kırım’, güzel üç insan tarafından kaleme alınan; Yavuz Bülent Bâkiler’in anlatımıyla: ‘Bir büyük destanla birlikte, Kırım topraklarına, Kırım Türkü’nün adını yeniden yazmaya çalışanların’ hikâyesidir. İnancın ıstıraplara merhem olduğu, ümitlerin hüzünleri boğduğu, göz pınarlarının kâh acıdan kâh sevinçten dolduğu, sel olup taştığı içli ve müjdeli bir hikâye…

13,5 X 23 santim ölçülerinde, 256 sayfalık kitabın son 8 sayfasında, kuşe kâğıda basılı l4 adet renkli fotoğraf bulunuyor.

POSTİGA YAYINLARI: Maltepe Mahallesi, Litros Yolu, Fatih Sanayi Sitesi Nu: 12/74 Topkapı İstanbul. Telefon: 0.212-501 71 07 Belgegeçer: 0.212-613 68 96 www.postigayayinlari.com e-posta: bilgi@postigayayinlari.com

Prof. Dr. NEVZAT YALÇINTAŞ:

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş 1933 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da yapan Nevzat Yalçıntaş, Ankara Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Yüksek Ticaret ve İktisat okulunu 1954’de bitirdi. Fransa Caen Üniversitesi Hukuk ve İktisadî İlimler Fakültesi’ndeki doktorasını 1957 yılında pekiyi dereceyle tamamladı.

Akademik hayatına Ankara’da başlayan ve kısa bir süre sonra İstanbul Üniversitesi’nde görev alan Nevzat Yalçıntaş, 1962-1963 yılları arasında doçentlik çalışmaları için İngiltere’de Londra Üniversitesi London School of Economics and Social Sciences’de bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, 1958 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde İktisat Uzmanı olarak ilk defa devlet görevine başlamış, arkasından sırasıyla; 196-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyeliği, 1968-1970 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Daire Başkanı, 1969-1970 döneminde Vekâleten İktisadî Planlama Daire Başkanı, 1973-1975 yılları arasında Avrupa Göçmen İşçiler Kurulu Üyeliği, 1975 yılında TRT Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1982-1986 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Kurucu Başkanlığı, 1986-1990 yıllarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlık Baş Müşaviri ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı yaptı.

1999 Genel Seçimlerinde TBMM’ne İstanbul Milletvekili olarak girmiştir. 2000 yılında Cumhurbaşkanlığına aday olan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, 2002 genel seçimlerinde AK Parti’den tekrar İstanbul Milletvekili seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunduğu dönemde, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği (AGİT) Parlamentosu’nda Başkan Yardımcılığı ve Türk

Grubu Başkanı ayrıca Türkiye-Rusya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2007 genel seçimlerinde ise kendi isteği ile milletvekili adayı olmamıştır.

MEHMET CEMAL ÇİFTÇİGÜZELİ:

1945’te Kilis’te doğdu. Kartalbey İlkokulu ve Kilis Orta Mektebi’ni bitirdi. Kilis Huduteli Gazetesi’nde yazılar yazmaya başladı. Gaziantep Yeni Ülkü Gazetesi’nin Kilis Muhabirliğini yaptı. İstanbul Vefa Lisesi’nden mezun oldu.

İİTİA Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan 1968’de ve İstanbul Basın Yayın ve Radyo-Televizyonculuk Yüksek Okulu’ndan 1978 yılında mezun oldu. Ankara Devlet Lisan Okulu ve Tunus Habib Burgiba Yabancı Diller Okulu’ndan sertifika aldı. Yüksek tahsilini tamamlarken 1967 yılında Babıali’de Sabah’ta profesyonel gazeteciliğe başladı. 32 yıl metin yazarı, program sorumlusu, yönetici olarak TRT’de çalıştı. 2008’de emekli oldu. Zaman Gazetesi’nin kurucu yazarı oldu, Kulis’ler yazdı, röportajlar yaptı. Türkiye Gazetesi’nde 12 yıl Ayhan Katırcıkara imzasıyla Fantezi ve Kulis yazıları kaleme aldı. Yayınlanmış 20 kadar kitabı vardır. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazanınca tümüne giden ilk yazarlardan biri oldu. Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. Halen Vakfın Mütevelli Heyeti başkanıdır.

ZAFER KARATAY:

2 Ekim 1958 Ankara doğumlu. İlk, orta ve liseyi Ankara’da tamamladı. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini bitirdi. Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında çalıştıktan sonra 1986 yılından beri TRT İstanbul Televizyonunda yapımcı-yönetmen olarak görev yapmaktadır. 1989’dan beri eğitim kültür programlarının yanı sıra belgesel programlar hazırlamaktadır.

1983 yılında başladığı Kırım Türklerinin yayın organı Emel Dergisi’nin redaktörlüğünü fahri olarak sürdürmektedir. Çeşitli dergi ve gazetelerde Kırım Türkleri ve Türk Dünyası ilgili yayınlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır. Kırım Tatar Millî Meclisi’nin kurulduğu 1991 yılından beri Türkiye Temsilcisidir. Emel Kırım Vakfı Başkanı, Gazeteciler Cemiyeti üyesi olup, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Ayrıca, Kırım Tatar, Kazan Tatar, Özbek, Kazak Türk lehçelerini konuşabilmektedir.

Zafer Karatay, 2006 yılında İstanbul Televizyon Müdürlüğü görevine getirildi. 2008 yılında Müdürlük görevini belgesel yapmak için istifa ederek bıraktı ve halen belgesel projeler üretmektedir. www.internethavadis.com haber sitesinde köşe yazarıdır.

ŞİFANIN ŞİFRESİ:

Son yüzyılda kronik hastalıklar çığ gibi büyüdü. İyileşmeyi unuttuk. Şifa bize unutturuldu!. Batı, sağlık problemlerinin hangilerine çare bulabiliyor? Kronik hastalıkların pençesinde can çekişen çaresiz insanların şifası bu yüzyılda hangi menfaatlere kurban ediliyor? Ya hekimlik, ilaç lobisnin seçmece ilaçlarının zabıt kâtipliğini mi yapıyor?

Klasik tıp binlerce yıllık şifalı bitkiler ve uygulamalardan oluşan mirası elinin tersiyle bir kenara itiyor. Oysa şifanın şifresi, Batı tıbbına arkamızı dönmeden, hastalığı değil hastayı tamamlayıcı tedavi yöntemleriyle iyileştirmekte yatmaktadır. Bunu yaparken de manevî zırhımızı dualarla güçlendirmektir.

Erdinç Dinçer, Şifanın Şifresi isimli kitapta şifanın şifrelerinin hayatımızda dünden var olduğunu anlatıyor ve günümüzde fark edilmesini sağlamak ve uygulandığında son derece iyi sonuçlar alınabileceğini gösteriyor.

168 sayfalık kitap, Aralık 2013’te basıldı.

HAYY KİTAP: Zeytinoğlu Caddesi, Şehit Erdoğan İban Sokağı Nu: 36 Akatlar 34335 İstanbul.

Telefon: 0.212-52 00 50 Belgegeçer: 0.212-352 00 51 www.hayykitap.com e-posta: info@hayykitap.com

TÜRK ADINI ALAN TÜRKLER:

Nurer Uğurlu, Örgün Yayınevi tarafından Aralık 2013’te yayınlanan 504 sayfalık kitabında; ilk Türkler hakkında bilgi veriyor.

Proto-Türklerle ilgili ilk ve önemli bilgiler daha çok Çin kaynaklarında yer almaktadır. Bu kaynaklar, resmî ve özel pek çok tarih kitabı şeklindedir. Bununla birlikte, bu ülkenin tarihî olaylarını yazmakla görevlendirilmiş vakanüvisler, çok eski dönemlerden başlayarak yurtlarını ilgilendiren bütün siyasî, sosyal ve askerî olayları gün gün yazmışlardır. Çinli birtakım bilginler ve tarihçiler de, özel olarak, her çağda gerek yurtlarının, gerek Çinlilerle ilişki içinde bulunan komşu kavimlerin tarihlerini, sosyal hayatlarını, kültürlerini ilgilendiren küçük, büyük sayısız eser vermişlerdir.

Altay bölgesindeki arkeolojik ve ilmî araştırmaların karşılaştırılması ve bunların Çin kültürü ile birlikte tartışılması şu gerçekleri ortaya koymaktadır: Türklerin eski ataları (proto-Türkler), Moğolistan’a ve Kuzey Çin’e Altay bölgesinden göç etmişlerdir. H’yung-nu’ların (Hunların) kültür olarak doğuya değil, Altaylara bağlı bulunmaları bunu göstermektedir.

Çin kaynaklarından yararlanılarak Türkçe olarak basılan kitaplar çoğaldıkça pek çok tarihî gerçek, gün ışığına çıkacaktır.

ÖRGÜN YAYINEVİ: Nur-u Osmaniye Caddesi Nu:28 Eminönü / Cağaloğlu, Fatih, İstanbul.Telefon: 0 212 526 37 34 Belgegeçer: 0 212 526 37 34 e-posta: info@orgunyayinevi.com.tr www.orgunyayinevi.com.tr

ORTAÇAĞ MÜSLÜMAN COĞRAFYACILARINDAN SEÇMELER Türklerin Yaşadığı ve Türklere Komşu Olan Bölgeler

Ötüken Yayınları’nın ‘Dinî Araştırmalar ‘ serisinden yayınladığı eser, İlahiyatçı Prof. Dr. Merhum Yusuf Ziya Yörükân tarafından derlenip Türkçeye çevrilmiş, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Yrd. Doç. Dr. Ali Ertuğrul, Yrd. Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit ve Dr. Süleyman Özkaya tarafından yayına hazırlanmış.

Kasım 2013’te 16 X 23,5 santim ölçülerinde Birinci hamur kâğıda basılı kitap, 528 sayfadır.

‘Ortaçağ Müslüman Coğrafyacılarından Seçmeler ‘ isimli kitap; Merhum Prof. Yörükân’ın Anadolu’da ve diğer ülkelerde yaşayan Türk toplulukları üzerinde ve Dârü’l-Fünun İlâhiyat Fakültesi’nde yaptığı Akvam’ı İslâmiyye Etnografyası araştırmaları çerçevesinde ve sonrasında gerçekleştirdiği çalışmaların bir ürünüdür.

‘Ortaçağ Müslüman Coğrafyacılarından Seçmeler, Türklerin yaşadığı ve Türklere komşu olan Bölgeler’ adını taşıyan eser, Milâddan Sonra dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda yaşamış yedi Arap coğrafyacının; İbn Hurdazbih’in Kitâbü’l-Mesâlik Ve’l-Memâlik, El-Ya’kûbî’nin Kitâbü’l-Büldân, İbn Rusteh’in Kitâbü’l-A’lâki’n-Nefîse, İbn Fakîh El-Hemedânî’nin Muhtasaru Kitâbi’l-Büldân, Kudâme b. Ca’fer’in Kitâbü’l-Harâc, İstahrî’nin Kitâbu Mesâliki’l-Memâlik ve İbn Havkal’in Kitâbü’l-Mesâlik Ve’l-Me-mâlik adlı eserlerinde yer alan tasvirlerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Türk ülkelerinin coğrafî yapısı, yerleşme düzeni dolayısıyla bu ülkelerde yaşanan sosyal hayat konusunda birinci elden bilgiler veren ve Ortaçağ Türk Dünyası’nı tanıtmaya yardımcı olan bir temel kaynaktır.

ÖTÜKEN NEŞRİYAT: İstiklal Caddesi Ankara Han Nu: 65/3 Beyoğlu 34433 İstanbul. Telefon: 0.212-251 03 50 Belgegeçer: 0.212-251 00 12 www.otuken.com.tr e-posta: otuken@otuken.com.tr

DOĞUNUN YILDIZI ALİ ŞİR NEVAÎ:

Sultan Hüseyin Baykara ve O’nun veziri diyebileceğimiz Ali Şir Nevaî, Doğu’nun yıldızlarıdır.

Bu tarihi roman daha çok, sultanın ‘Benim mektep arkadaşım, sohbet arkadaşım, kader arkadaşımsın; devletimin direğisin.’ Dediği Ali Şir Nevaî üzerinedir. Çünkü o hayatını milletine, devletine adamasıyla, birleştirici, bütünleştirici, mükemmelci özellikleriyle, Türk diline olan sevdasıyla, çalışkanlığı, verimliliği, yetenekli devlet adamlığı ve yüksek karakteriyle dünden bugüne örnek bir insandır. Bu eseri okurken, Doğu’nun 15. yüzyıl ikinci yarısındaki Türk kültür ve medeniyetine hayran kalacak, sarayın macera dolu dönemlerini ve şehzadeler mücadelesini büyük bir ibret ve heyecanla tâkip etme imkânı bulacaksınız.

Dr. Ayhan Güldaş tarafından kaleme alınan, Boğaziçi Yayınları tarafından 13, X 15,5 santim ölçülerinde 320 sayfa olarak basılan kitap Kasım 2013’te yayınlandı.

BOĞAZİÇİ YAYINLARI: Çatalçeşme Sokağı Nu: 44 Kat: 3 Cağaloğlu, İstanbul Telefon: 0.212-520 70 76 Belgegeçer: 0.212-526 09 77 www.bogaziciyayinlari.com.tr e-posta: yayin.bogazici@gmail.com

TÜRK İSLAM ÜLKÜSÜ:

Çağımızın güzel ahlak ve fazilet timsali âlimlerinden biri olan merhum eğitimci-sosyolog Seyit Ahmet Arvasi, yaşadığı dönemde Türk gençliğinin yolunu ve gönüllerini aydınlatmış bir ülkü eridir. O, gençlerin ideolojik bataklıklar içerisinde çırpındığı bir dönemde, kurtarıcı olarak ortaya çıkmış, kalemi ve sohbetleriyle kısa zamanda kendini sevdirmiş ve saydırmıştır. Fikir üretmiş ve gençlerin doğru yerde olmaları, doğru yolda ilerlemeleri için çalışmış ve başarıya ulaşmıştır.

Arvasi hoca, fikir ve düşünce hayatının çeşitli uçurumlarında dolaşan gençlerin koruyucu meleği olmuştur. Hedefini çok açık ve net bir şekilde şu veciz cümle ile ortaya koymuştur: ‘Ben, İslâm iman ve ahlakına göre yaşamayı en büyük saadet bilen, büyük Türk milletini iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece İslamiyet’i gaye edinen Türk milliyetçiliği şuuruna sahibim.’ Bu ideal, Türk gençliğinin büyük bir bölümü tarafından benimsenmiştir.

‘Türklük bedenimiz, İslam ruhumuz’ sloganı ile harekete geçen gençler, yıkıcı-bölücü eylemler önünde aşılmaz setler oluşturmuşlar, Türkiye’yi kanları ve canları pahasına büyük tehlikelerden korumuşlar.

Daha önce 3 ayrı cilt hâlinde basılan kitap, bu defa, 16 X 24 santim ölçülerinde 768 sayfalık tek cilt halinde toplanmış ve Aralık 2013’te okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

BİLGEOĞUZ YAYINLARI: Alemdar Mahallesi Molla Fenarî Sokağı Nu: 35/B Cağaloğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-527 33 65 Belgegeçer: 0.212-527 33 64 e-posta: bilgi@bilgeoguz.com.tr www.bilgeoguz.com.tr

KISA KISA… / KISA KISA…

1-ASKERÎ TARİHTE STRATEJİK DÜŞÜNCE: M. Turgut Akad / İş bankası Yayınları 2- OSMANLI TOPLUMUNDA ÇOCUK OLMAK: Yahya Araz / Kitap Yayınevi

3- CENNETE GÖTÜREN NAMAZ: Ahmet Bulut / Timaş Yayınları

4- HENÜZ 17 YAŞINDA: Ahmet Midhat Efendi / Kapı Yayınları

5- BEYOĞLU’NUN EN GÜZEL ABİSİ: Ahmet Ümit / Everest Yayınları

 

Önceki İçerikSu Medeniyetinden Damlalar ve Yaşadığımız Şehir Kocaeli (1)
Sonraki İçerikSu Medeniyetinden Damlalar ve Yaşadığımız Şehir Kocaeli (Makale 2)
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.