İbret Sırdır

35

Maddeten başsız ve korumasız kalanların; üstelik himayeden, kollamak ve kollanmaktan yoksun olanların, bir de mânen boşlukta bulunanların yabancı fikir cereyanlarına, ecnebi zararlı  akımlara kapılmamaları mümkün olmuyor.

Çünkü insan inanmak ihtiyacındadır. Doğruyu bilmeyince, bulmayınca ve görmeyince, bir de gösteren olmayınca;yanlışa, eğriye yapışmadan edemiyor. Zira  “İnsan mükerrem, keremli bir varlıktır. Hakikati arar. Bazen hakikat diye dalâlete, sapık yollara sarılır.” Nitekim bu konuda meşhur Şâfiî hazretlerinin şu sözü ne kadar düşündürücüdür: “Hakla meşgul olmayanı, bâtıl istila eder.”

Demek ki insan başıboş bırakılmaya gelmiyor. Tevekkeli İslâm, herkesi önce kendi kendisiyle ilgilenmeye. Sonra da başkalarına tebliğle, duyurma ile boşuna sorumlu tutmuyor. Zira insan, hem maddeten hem de mânen daima yoldadır, her zaman yolcudur. Durması ise büsbütün geri kalmak, yoldan olmak ve yolcu oluştan düşmektir. Bu yol ise ya doğru yoldur veya eğri yol.

Tabii ki ondan istenen, ondan beklenen ve ondan umulan; doğru yolun, Hak yolun yolcusu olmasıdır.

Demek ki düşünce ve yorumda, yersiz dış müdahaleler, dıştan karışmalar; iç karışıklığa , iç bölünme ve parçalanmalara sebebiyet veriyor. Herkes bu duruma fırsat vermemekle mükellef ve yükümlüdür. Yoksa başkaların oyununa gelmiş olur.

Kendi olumsuz iç ve dışımızdaki şer güçlerin oyuncakları olarak, hem iç âlemimiz olan ruhsal âlemde, hem dış âlemimiz olan beden ülkesinde huzursuz ve perişan oluruz. Çünkü bu durumda; millet hükmündeki ruh darma dağınık; ruhun vatanı sayılan beden huzursuz; vatan denen beden, millet denen ruh devleti tedirgin olur.

Zaten özel geçmişimiz olan mazi ve genel geçmişimiz olan tarih; ibret almak içindir. Eğer ibret alınsaydı, merhum  Âkif’in dediği gibi tarih hiç tekerrür eder miydi? Yani tekrar tekrar eski olaylar;  yeniden yaşanır hale gelir miydi?

İşte insanın hızla yükselişinde, insanın sür’atle seçkinleşmesinde ve insanın çabuk gelişmesinde yatan sır budur: İbret almak. Yani yanlışları tekrarlamamak hasleti, sırrı.

Hemen belirtelim ki, hayat demek, gaye demektir. Gayeden maksat ise diğer insanların mânevî  hizmetine koşmaktır. İnsanlara yaratılış gayesini, varoluş hikmetini hatırlatmaktır. Onları; Hak yolla, Hakk’a getirmektir. Gerçek insanlığına kavuşturmak gayretidir.

İnsanlık yolu budur işte. Hem de sırasında, bu uğurda herşeye katlanmaktır. Acılardaki gizli tadın farkına varmaktır. İnsanların ebedî  hayatını garantiye almaları uğrunda baş koyma hareketidir. Ve bundaki tadına doyum olmaz, insanlık sırrını keşfetmektir.

Zaten “ibret” de bir sırdır. Ne mutlu bu sırra erenlere. İbret alıp gereğini yapanlara. Maddeden, olaydan ve olup bitenlerden; ibret denen mânâya geçenlere. Böylece ruhun huzuruna erenlere. Kısaca ibretle huzur bulanlara.

Ne mutlu huzurdan da ibret alan ibretliklere. Çünkü ibret; maddeden mânaya geçiş inceliğine vakıf olmaktır. Maddenin yoğunlaşmış mâna olduğunu bilmektir. Yumak yumak maddeyi; tel tel mâna haline getirmektir.

Evet, ibret de bir sırdır. Ne mutlu bu sırra erenlere.

 

1045 – 1046

 

 

Önceki İçerikEn Hayırlı İnsanlar: Kur’an’ı Öğrenen ve Öğretenler
Sonraki İçerikManipülasyon…
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.