En Hayırlı İnsanlar: Kur’an’ı Öğrenen ve Öğretenler

40

Yüce Allah, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmaları için yeryüzüne peygamberler göndermiş, onlara da suhuflar ve kitaplar indirmiştir.

Allahu Teâlâ, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’e de en son ilahî kitap olarak Kur’an-ı Kerim’i göndermiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in en büyük mucizesi olan Kur’an hakkında Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.” (İsrâ,17/9-10)

Kur’an-ı Kerim; hak ile batılı birbirinden ayıran, evrensel mesajları kıyamete kadar insanlığa yol gösterecek olan hidayet kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim; Rabbimizden bizlere bir öğüt, kalplere bir şifa, inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmettir. (Yûnus, 10/57)

Kur’an-ı Kerim’in yegâne maksadı, insanı nefsinin hevâ ve hevesleriyle meşguliyetten kurtararak, Allah’ı bilmeye,  sevmeye ve O’na yakınlığa sevk etmektir. Bu da ancak Kur’an ile hemhâl olmakla mümkündür. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir gün, “Şüphesiz insanlardan Allah’a yakın olanlar vardır!” buyurmuştu. Ashab-ı kiram: “Ey Allah’ın Resûlü! Onlar kimlerdir?’ diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.s.); “Onlar Kur’an ehli, Allah ehli ve Allah’ın has kullarıdır!” cevabını verdiler. (İbn-i Mâce, Mukaddime, 16)

Cenâb-ı Hak,  kelamına muhabbet ve hürmet besleyen ve onunla hemhâl olan kullarını sevmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Allah, geceleyin iki rekât namaz kılan (ve Kur’an okuyan) bir kulu dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez. Allah’ın rahmeti, namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, Kur’an’la hemhâl oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allah’a yaklaşmış olamazlar.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 17)

Her Müslümanın Kur’an’a hürmet göstermesi, öğrenip okuması ve manasını anlayıp gereği gibi amel etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her anne-babanın, evlâdına verebileceği en kıymetli hediye onu Kur’an ahlâkıyla yetiştirmesidir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de; “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun!” (Tahrîm, 66/6) buyurarak, Müslümanın kendisinden sorumlu olduğu kadar aile fertlerinden de sorumlu olduğunu bildirmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), bu sorumluluğu yerine getirebilmek için yapılması gerekenler konusunda şöyle buyurmuştur: “Onlara, Allah’a kul olmayı, taat ve itaati emreder; yine onları Allah’a isyan etmekten ve günahlardan sakındırırsınız, işte bu, onları korumak demektir.” (Alûsî, Tefsîr, XXVIII, 156) Allah Rasûlü (s.a.s.) başka bir hadis-i şerifinde ise; “Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlâktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır” (Tirmizî, Birr, 33) buyurarak, çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük iyiliğin onları güzel ahlâk üzere yetiştirmek olduğunu haber vermiştir.

Kur’an’ı Kerim okumak ve onu anlamaya çalışmak, bir Müslüman için en kazançlı amellerden biridir. Hz. Peygamber (s.a.s.) hadis-i şeriflerinde; “Kur’an okuyunuz, çünkü Kur’an kıyamet gününde ehl-i Kur’an’a şefaatçi olarak gelecektir” (Müslim, Müsafirin, 252) buyurarak, Müslümanları Kur’an öğrenmeye ve okumaya teşvik etmişlerdir.

Hz. Peygamber (s.a.s.),“Kalbinde hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir” (Riyazü’s-Salihin, C.2, H. No: 1025) buyurarak, ona ilgi ve alaka göstermeyenleri ikaz etmiş; onu öğrenen, başkalarına öğreten mü’minler hakkında da şöyle buyurmuştur:  “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” (Buharî, Fezâilü’l-Kur’an, 21) Peygamber Efendimiz (s.a.s.), çocuklarına Kur’an öğreten anne babalara verilecek mükâfatı şöyle haber vermektedir: “Kim Kur’an okur, onunla amel ederse; kıyamet günü onun ana babasına, ziyası güneşin ziyasından daha parlak bir taç giydirilir…” (Ebu Davud, Vitr, 14)

Bu bakımdan çocuklarımızın tebriyeleri hususunda hiçbir gayret ve fedakârlığı esirgememeliyiz. Yavrularımıza küçük yaşlarda Kur’an öğretmeli, namaz ve diğer ibadetlere alıştırmalı, cami ve cemaati sevdirmeliyiz. Yaz tatilinin yaklaştığı bugünlerde çocuklarımızın Yaz Kur’an Kurslarında Kur’an’la buluşmaları, kendilerine lazım olacak dini bilgileri öğrenmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret etmeliyiz.