HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’I vefatının 48. Yılında ( 11 Aralık 1975 ) saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

113

Hüseyin Nihal Atsız diyor ki: ” Ben yabancı kaynaklı hiç bir fikri benimsemeğe tenezzül etmeyecek kadar milli şuur ve gurura malik bir Türk’üm…”

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından, değişik liselerde uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapan, 1944 Yılında Turancılık davasından yargılanan, 1964 – 1975 yılları arasında Ötüken Dergisini çıkararak Ülkemizin fikir ve düşünce hayatına çok önemli hizmetler yapan, Türkçü ve Milliyetçi kimliğiyle tanınan, romanlarında özellikle Göktürkler Dönemini akıcı ve yalın bir dille anlatan, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların Dirilişi, Deli Kurt, Ruh Adam, Yolların Sonu gibi pekçok kitabın yazarı, Orhun, Milli Mecmua, Ötüken, Ergenekon, Çınaraltı, Tanrıdağ  Kopuz gibi dergilerde yüreklere su serpen şiir, hikaye ve diğer yazılarını yayınlayan, Sosyalizm’e  karşı çıkan ve bu faaliyetler ile ilgili olarak muhtelif yerlere yazdığı mektuplarla akisler uyandıran, Türk Tarihine bütüncül gözle bakan, büyük bir şahsiyet abidesi, dava ve mücadele adamı, yaptığı büyük hizmetlerle iz bırakarak Milliyetçi Fikrin Ölmez ve Abide Şahsiyetleri arasında yerini alan HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’I vefatının 48. Yılında ( 11 Aralık 1975 ) saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı

Prof. Dr. Mustafa E. Erkal

Önceki İçerikAli Yerlikaya İstanbul Belediye Başkanlığına Aday Olmalı mı?
Sonraki İçerik            Batının Kirli Yüzü
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)