Güven ve Güvensizlik Duygusu

68

                Güven kavramı, toplum içinde yaşayan insanların hem kendilerine ve hem de başkalarına karşı olan itimat duygularını ifade eder ve toplumlarda oluşturulan sağlıklı, sağlam ilişkilerin temelini ve insanlar için gerekli olan en kıymetli duyguları oluşturur. Sağlıklı ve sağlam ilişkiler için insanların birbirlerine güvenmeleri en önemli dayanak noktasıdır. Güven duygusunun varlığı veya yokluğu, yaşamış olduğumuz hayatın her alanında kendisini hissettirir. İnsanlar, birbirlerine karşı duydukları güven sayesinde yaşarlar. Onun için, güven duygusunu hayatınızda öncelik haline getirmeye çalışın. Kendinizi insanlarla ilişki kurmaktan yoksun bırakmayın, kendinize güvenin ve mutlu bir şekilde yaşamaya bakın. Alman Edebiyatının temsilcilerinden Johann Wolfgang Von Goethe şöyle söylüyor: “ Kendine güvenir güvenmez, nasıl yaşayacağını bileceksin.” Fransız yazar ve filozof Voltaire’de şunları söylüyor: “ Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.” Bu durum ortadan kalkarsa, onların ayakta kalması ve yaşaması zora girer ve duygusal sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Aynı toplum veya cemiyet içinde yaşayacaksınız ve fakat birbirinize güven duymayacaksınız, bu doğru bir tavır değildir. Güven, her şeyin üstünde olmalıdır. Birbirlerinin yüzlerine karşı değişik konuşmak, arkalarından dedikodularını yapmak, pek hoş olmayan bir davranıştır. Bu durumları, siyasi ortamlarda daha fazla görüyoruz. Güven duygusu, insanların birbirlerine bağlılığının önemli unsurlarından biridir. Sevgi, saygı gibi temel değerlerin güven duygusuyla yakın ilgisi vardır. Bu duyguyu sağlamak için iletişimi düzgün, anlaşmazlıklarda doğru bir seçim, ve doğru bir şekilde fikir paylaşımı yapmak gerekir.

          İnsanların güvensizlik üzerine kuracakları bir ilişki sağlam olmayacağı gibi fertleri de çok rahatsız eder. Güven veya itimat duygusu zedelenirse eğer, insanlar ve özellikle toplum yara alır. Güvensizlik konusunda Rus Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Dostoyevski şunları söylüyor: “ Güvensizliği tek başına inşa etmez insan, tanıdığı herkes biraz yardım eder. “, aynı konuda Amerikalı yazar ve şair Charles Bukowski’de şöyle söylüyor: “ Güvensiz kalplerimizi karektersiz insanlara borçluyuz.” Yunan filozofu Epicure’da şunları söylüyor: “ Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur.” Güvensizlik sorunu güven duygusunun kaybolmasıyla ortaya çıkar ve insanlara yöneldiğinde onları kontrol etmek oldukça zorlaşır, üzüntü ve hayal kırıklığı ortaya çıkar. Kaygı, öfke, nefret, şüpheyle sonuçlandığında kişilerin hayatını olumsuz yönde etkiler ve her konuda kaybedecekleri korkusuna sebep olur. Güvensizlik duygusunu ortadan kaldırmak için sağlıklı, güvenli, itibarlı, inandırıcı ve tatmin edici duyguların kişiler arasında paylaşılmalı ve bu duyguların doğru bir şekilde anlaşılması gerekir. Yapılan araştırmalardan anlaşıldığına göre; insanların yaşadıkları güven eksikliğinin daha önce yaşamış oldukları olumsuz sebeplerden dolayı ortaya çıktığını gösteriyor.

          Güven ve güvensizlik ile ilgili olarak halk arasında söylenen anonim sözlere gelecek olursak:  “ Güven her şeyin üstesinden gelir.”, “ Güvenden daha önemli bir şey yok bu hayatta!”, “ Bir kişi hakkında kafanızda hiç soru işareti yoksa ona güveniyorsunuz demektir.”, “ Güvensizlik başladığında samimiyet de ortamı terk eder.”,  “ Güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı, hep çizik gösterir.” , “ Söz vermeyin, güven verin ki, söz vermenize gerek kalmasın.” , “ Sen Allah’a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar.” , “ Bir insana zorla sevdiremezsin kendini, bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa, tek söz söyleyebilirsin, < sen bilirsin >.” , “ Güven zamanla kazanılırken tek bir şüphe kıvılcımı bile güvensizlik duymaya yetebilir.”, “ Dostluğu öldüren en tehlikeli silah, güvensizliktir.”, “ Akıldan sorular gitmeden, kalbe güven yerleşmez.” , “ Zamanla anlaşılan tek şey güvenmenin sevmekten daha önemli olduğudur.”, “ En güzel insan, güven verendir.”, “ Güven duyduğunuz kim varsa onlara sarılın. Bu devirde güvenmek çok zor.”, “ Ne kendine ihanet et ne de güvenmediğin birine ihanet ettir.”, “ İnsanın yapabileceği en büyük fenalık, kendisine olan güvenini kaybetmesidir.”

          Konu ile ilgili olarak söylenen Türk Atasözleri: “ Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür.” , “ Her adamın ipiyle kuyuya inilmez.”