Güher

58

Dardayım ,ismin yalın hali ile her gece.
Teselli gırnata sesinde kekremsi hece.
Şair! bu sükut içre olmaz, ağla gizlice.
Yanağında leyla’dan bir güher olsun.

Ne hevesler ki ziyan, sanma üstünde göz var.
Bir düşün ki mazinde tövbesiz onca söz var.
Yutkunma! boğazında günahlarınca köz var.
Dudağında leyla’dan bir güher olsun.

Köhne akşamlarda gel ilahi teraziye.
Mahcup ol! eğ başını, tazimle o maziye.
İlhama ver hesabı, yazamadın ar diye.
Dimağında leyla’dan bir güher olsun..