E7

54

G2, G7-G8, G20, G23, G33 derken E7 hakkında da bir şeyler yazmayı arzu ettim.  Türkiye hepimizin bildiği gibi ekonomik göstergeleri bütün olumsuz gibi gösterilen iç dinamiklere rağmen, dünyada ekonomik büyüklük olarak 17. büyüklükte ve G20 Ülkeleri içine girmektedir. 2009 yılı itibari ile de 16. Ekonomik büyüklüğe sahip bir ülke olacağından bahsedilmektedir.

Türkiye’nin bulunmuş olduğu coğrafya ve bulunmuş olduğu konum ister istemez bu bölgede hem stratejik, hem jeopolitik, hem ekonomik olarak gelişmeye, büyümeye zorlamaktadır. Enerjisini 1945’li yıllardan beri çok küçük olarak başlayarak günümüze kadar iç meselelerle boğuşmuş ve bu gidişle de bir müddet daha iç olaylarla enerjisini  boşa  çıkaracağa benziyor.

Buna rağmen bile yeni yetişen genç-girişimci bir gençlik özellikle dünyadaki  ekonomik gelişmeleri çok iyi analiz ederek dünyanın dört bir tarafında küçük küçük başladıkları ticari faaliyetleri artırarak devam etmektedir. Bu ticari tecrübeler zaman içinde küresel ticari dünyanın koşullarına uyumda diğer dünya ülkelerine göre daha avantajlı konuma geçecektir. Bu da ülkemizin refah seviyesinde yükselmeye işsizliğin azalmasına neden olacaktır.

G7  Gelişmiş yedi ülkenin kurmuş olduğu bir gurup. ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanadadır. Aslında 1975 yılına kadar G6 idi. Kanada’nın katılımıyla G7 , daha sonra Rusya’nın dahil edilmesiyle G8 ülkeleri olarak bahsedilmeye başlandı. Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi G20,G23,G33 ve G2 gibi guruplardan bahsetmiştim.(www.kocaeliaydinlarocagi.com.tr )

G8 ülkeleri, gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler olarak addedilir. Peki gelişmekte olan ülkeler arasında bir yapılanma, guruplanma var mı?  Diye sorarsanız eğer. Onlarda başlangıçta BRIC ülkeleri diye literatürde yerini almış bir yapıları var. Bu ülkelere baktığımızda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den oluştuğunu görüyoruz. Bu gurupta aynı GX ülkeleri gibi zaman içersinde farklı ülkeleri bünyesine katmış ve çıkarmışlardır. Örnekleyecek olursak; BRIC yapılanmasına Meksika dahil edilerek BRIMC gurubu olmuşlardır. Daha sonra da Arap Ülkelerini dahil etmişlerdir. Bu Arap Ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Bu guruba da BRICIA demişler sonra Türkiye’yi bu guruba katarak BRICET’e dönüştürmüşlerdir.

Aslında son durumda dünyada kabul görmüş ifadesiyle BRIC olarak anılıyorken Meksika, Endonezya ve Türkiye’nin de katılımıyla BRIC +3 olarak adlandırılmıştır.

Daha sonra BRIC +3 kullanımından vazgeçip bu guruba E7 (Emerging Economies) olarak adlandırılmış ve şu anda kabul görülen ve literatürde yer alan isim E7’dir. E7 ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Meksika, Endonezya ve Türkiye’dir.

E7’nin önemi aslında Price Waterhouse Coopers LLP’nin Mart 2008 de “The world in 2050” araştırmasından sonra ortaya çıkmıştır. (www.pricewaterhousecoopers.com )

Bu raporun en fazla düşündürdükleri E7 ülkeleri 2050 yılında G7 ülkelerinin ekonomik büyüklüklerini  % 75 oranında geçmiş olacağı hakkındadır.

E7’nin içinde Türkiye olacağına göre şimdiden gelecekle ilgili planlarımızı, kurgularımızı hem kurumlar olarak hem de bireyler olarak yeniden göz geçirmekte fayda var diye düşünüyorum.