Gerekli Bir Açıklama

170

Aydınlar Ocağı’na aklı 1980 öncesine takılı kalanların hala taş attığını görüyoruz. Bunların Aydınlar Ocağı’nı tanımadığını ama eski alışkanlık ve malum siyasi cephedeki değişmeyen yerleri dolayısıyla aydedeyi taşlar gibi saldırdıklarını görüyoruz. Bizler zaman zaman yanlış ezberden kurtulamayanları aydınlatmak için internet sayfamızda gerekli açıklamaları yapıyoruz. Nitekim 10 Mart 2022 tarihinde Genel Başkanımız Prof.Dr. Mustafa E. Erkal Haber Türk TV kanalında bir program yapmıştı. Bazılarının 2000’li yıllarda olduğumuzu ve önemli değişmeleri yaşadığımızı unuttuklarını görüyoruz. Önü açılmış milli devletleri etnik, mezhep, yeni tarih yaratmak ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesini değiştirmek, tartışmaya açmak, çokkültürlülük tuzaklarıyla uğraştıklarını görüyoruz. Milli, yerli, dışarıdan güdülmeyen Aydınlar Ocağı ile hep uğraşılmaktadır. Ocağımız hakkında yeterli bilgiye sahip olarak gündeme getirmek daha isabetli olabilir.

            Sözcü TV’de kuruluşumuza sataşan şahıs, Türkiye’deki mücadelenin sağ-sol olmaktan çıktığını bilmelidir. Mücadele; milliyetçi ve Türkiye’den yana olanlarla, emperyalizm ve onun silahı küreselleştirmeden yana olanların arasındadır. Gelin Türkiye düşmanı malum çevreleri ve işbirlikçilerini sevindirmeyelim. Artık 2000’li yılları yaşıyoruz. Devamlı düne takılıp kalmayalım. Milli Mücadeleyi ve onun tacı olan Cumhuriyetimizi samimi olarak içimize sindirelim. Etrafımızdaki Atatürksüz Atatürkçülere, işlerine gelmediği için bizleri 1930’lu yılların artığı bir model gibi görenlere prim vermeyelim.

            Aydınlar Ocağı’nın yayın ve kitapçıklarından herkes faydalanabilir. Unutulmasın ki, 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar Aydınlar Ocağı’nı da kapattılar ve faaliyetlerine engel oldular.

Önceki İçerikKuşlar Yasına Gitmesin
Sonraki İçerikÖtüken Neşriyat’ın Klâsik Dergileri Söğüt / Millî Mecmûa
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)