Gelir-Geçer (Nazire)

28

GELİR

Güneş gibi doğsaydı tebessüm gül cemale,
Perçeminden her tutam sihr olurdu visale,
Mecnun od’una yanmaz kavuşursa hayale,
Leyla’ya nispet derken bu defa Aslı gelir.

Aşık nadan dilinde alır Kerem adını,
Dize gelmez ki dağlar tanır Ferhat yadını,
Zöhre! Tahir ne bilsin saadet miadını,
Hani ya kısmet derken ömrün son faslı gelir..

GEÇER

Deminden düş sızdıran bir akşamın rengiyle,
Aşkın güzaf yanının sırra kadem dengiyle,
Sözün, sesin, şiirin döndüren ahengiyle,
Semaya kalkar kollar şemsin de vaslı geçer..
….
Her cezbeden koynuna ahh doluşur gecenin,
Günahına girerken her sözün her hecenin,
Gerçek hayat nerdedir? sorulan bilmecenin,
Cevabını bulmakla ömrün son faslı geçer.
@..Sükun ve inşirah