Emniyet Teşkilatında Başarılı Bir Halkla İlişkiler Uygulaması – 1

43

Emniyet, güvene almak demektir. Türkiye Cumhuriyeti Emniyet
Teşkilatı ile canımızı, malımızı, namusumuzu, emniyet altına alıyoruz.
Emniyet teşkilatımıza güvenerek hareket ve davranışlarımızda daha özgür
olabiliyoruz. Emniyet Teşkilatı sayesinde canımız, malımız ve namusumuz
korunduğu gibi yapacağımız eylemlerde, grevlerde, yürüyüşlerde,
gösterilerde dış etkilerden korunuyoruz. Hayatın her alanında, hangi iş
kolu, hangi örgütlenme varsa onu emniyete alan bir de emniyet
teşkilatlanması bulunmaktadır.

Emniyet teşkilatımızı oluşturan polislerimiz, sonuçta bizlerin
arasından çıkan insanlar. Kendimizi teslim ettiğimiz emniyet güçlerinin
de, bu önemli görevleri yerine getirirken, ağır şart ve görev
yoğunluğundan etkilenmemesi kaçınılmaz. Günlük hayatta kullandığımız
bir ifadeyle ’en zor meslek insanlarla uğraşılan meslektir’’ diyoruz.

Emniyet Teşkilatının çalışmasında, insanların hata yapmaması,
hatalardan vazgeçirmeye çalışma veya hata yapanları etkisiz hale
getirme gibi hepimiz için çok önemli bir görev yerine getiriliyor. Bu
sebeple, emniyet teşkilatımıza ilk önce bizlerin sahip çıkması, değer
vermesi, olaylara karşı duyarlı olunarak bilgi verilmesi gibi durumlar
boynumuzun borcu. Aynı şekilde,  Emniyetimizin de insana değer veren
uygulamaları ile düzensizlikleri ortadan kaldıran çalışmaları eksiksiz
yerine getirmesi boynunun borcu. Bu karşılıklı anlayış, devlet
kurumumuzla vatandaşımızın barışık yaşamasına ve iki tarafın huzur
içersinde olmasını sağlayacaktır.

Emniyet teşkilatımız, suç oranlarının azaltılmasında teknolojinin
son imkanlarından büyük ölçüde yararlanarak görevlerini yerine
getirmektedir. Aynı zamanda personeline yönelik yoğun eğitim
programları uygulamaktadır.

Kocaeli de, huzurun ve asayişin sağlanması noktasında teknoloji ile
birlikte, onu kullanan polislerimizin motivasyonu da oldukça önemli.

İç müşteri olarak tabir ettiğimiz, emniyet çalışanlarının
memnuniyeti, vatandaşa asayiş ve huzur olarak dönmekte. Buna, Kocaeli
İl Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışmaları örnek olarak
gösterilebilir. Çalışanına değer veren bir kurum haline gelen Emniyet
Müdürlüğü, bunun karşılığını ise dış müşteri memnuniyeti olarak geri
almaktadır.

Kocaeli de son zamanlarda suç oranı önemli ölçüde azalmıştır.
Gözlemlerime göre, polislerimiz vatandaşla diyalogda, onlara ciddi,
samimi ve görev bilinci içinde yaklaşmakta ve vatandaşa karşı nazik bir
dil kullanmaktadır. Kurallara uymayanları bile nazik bir şekilde
uyarmakta ve onlara yönelik görevini yerine getirmektedir. Zaman zaman
vatandaş olarak bizlerin de empati yaparak, kendimizi polis yerine
koymamızın polis-halk ilişkileri açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

Polislerin, ekseriyetle vatandaşa yardımcı ve iyi bir iletişimle
davranması onların bulunduğu kurumu ve işini sevdiklerini, üstleri
tarafından değer buldukları, işlerinde başarılı oldukları sürece de
değer görmeye devam edecekleri anlamlarını ifade ediyor. Nitekim
gazetemizden de emniyet teşkilatının kurum içi çalışmalarıyla ilgili
haberleri de zaman zaman okuyoruz. İl Emniyet Müdürümüz Hüseyin Namal,
polis teşkilatı içerisinde görev yapıp çalışmalarında başarı sağlayan
personelini çeşitli ödüllerle ödüllendiriyor ve teşkilatına değer
verdiğini ifade ediyor.

Polis-Halk ilişkilerinde, ilimizde iyi uygulama alanlarından biri
de, ‘’Toplum Destekli Polislik’’ projesidir. Proje kapsamında Kocaeli’
de hırsızlığa karşı tedbirler için site toplantıları, sitelerde zil
uygulamaları, okullarda öğrencilerin bilinçlendirilmesi, esnafın
ziyaret edilmesi bu uygulamalardan bazılarıdır. Emniyet Müdürlüğünün,
vatandaşla diyalog kurma konusundaki bu başarılı çalışmalarını bir
vatandaş olarak takip ediyoruz.

Netice itibariyle, işindeki gayreti ve başarısıyla değer bulan bir
personel görevini layıkıyla yerine getiriyor. Bu durumdan hem kurum,
hem personel hem de vatandaş kazançlı çıkıyor.

Emniyet teşkilatının personelini ödüllendiren bu örnek halkla
ilişkiler uygulamasının diğer devlet kurumlarımızda da uygulanması
başarılı sonuçlar doğuracaktır.