Dr. Yunus Zeyrek (16 Ocak 1956 – 19 Kasım 2019) (Ahıskalı Türklerin ‘Tek Kişilik Ordu’ Konumundaki Güçlü Kalemi)

45

1956 yılında Ardahan’ın Posof
ilçesine bağlı Yolağzı köyünde dünyaya geldi.

1979 yılında Kayseri-Pınarbaşı
Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak mesleğe başladı.

1988-1994 yıllarında Almanya’nın
Münih şehrinde Türk kültür dersleri öğretmenliği yaptı ve bu sırada Türkoloji
araştırmalarına devam etti. Almanya ve Avusturya’da konferanslar verdi;
Münih’te çıkan Türk gazetelerinde yazılar yazdı.

1994 yılı yazında yurda döndü.
Bir süre Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunda çalıştı. Bu arada Gazi
Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Edebiyatı Dalında Yüksek Lisans
öğrenimini tamamladı.

1997 yılında Gazi Üniversitesi
Türk Dili Bölümünde göreve başladı.

2004-2007 yılları arasında
Milletlerarası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı yaptı ve sürgün
Ahıska Türklerinin vatana dönüş mücadelesine katıldı. Bu vesileyle Strasburg’da
Avrupa Konseyi yetkilileriyle görüştü ve raporlar verdi.

2004 yılından Ankara’da Bizim
Ahıska Dergisi’ni çıkarmaya başladı.

2011’de Avrupa Konseyi
Parlamentosunda Ahıska Türklerinin Hayatı konulu fotoğraf sergisi açtı.

2013 Türk Dünyası Kültür
Başkenti Eskişehir programında kendisine Türk
Dünyası İlim Kültür ve Sanat Armağanı
verildi.

2014’te dede Korkut Kitabı’nın
Dresden nüshasını yeniden okudu ve bu çalışması tıpkı basımıyla Eskişehir Valiliği
tarafından yayımlandı. Kitabın popüler versiyonu Ötüken Yayınevi tarafından
neşredildi.

Zeyrek, Kuzeydoğu Anadolu,
Ahıska Bölgesi ve Acaristan başta olmak üzere Kafkasya ve Türk dünyasıyla
ilgili araştırma ve incelemeleriyle tanınmaktadır.

Yayınlanmış
kitapları:

01- Kafkas Yollarında –
Hatıralar ve Tahassüsler (Ahmed Refik’ten), 02- Posoflu Âşık Zülâlî, 03- Dünden
Bugüne Ahıska Türklüğü, 04- Bu Yolda (Şiir), 05- Dördüncü Sultan Murad’ın Revan
ve Tebriz Seferi Ruznâmesi, 06- Gürcistan Acaristan ve Türkiye, 07- Yabancılar
İçin Türkçe Dil Bilgisi, 08- Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, 09- Acaristan
ve Acarlar, 10- Hanaklı Mazlumî, 11- Târih-i Osman Paşa, 12- Ali Akış-Hayatı ve
Faaliyeti, 13- Posof’un Çizgileri, 14- Posoflu Zülâlî, Hayatı Eserleri ve Millî
Faaliyeti, 15- Sürgünün 61. Yılında Ahıska Türkleri, 16- Ahıska Araştırmaları,
17- Bu Dosyayı Kaldırıyorum, 18- Amasya’nın Altın Târihi,  19- Erzurum’un Kara Günleri/Ermeni Zulmü, 20-
Yunus’a Doğru, 21- Dede Korkut Kitabı, 22- Ahıska Gül İdi Gitti, 23- Dede
Korkut Kitabı, 24- Kol Zaferi.

 

Dr. Yunus zeyrek’in Ahıska sürgünü ile alakalı şiiri:

1944

Kardaş, Ahıska’dan
haber vereyim,

Bu yıl mahşer oldu
kışımız bizim.

Yarılsın kara yer,
kabre gireyim,

 Kemâle ermeden yaşımız bizim

 

Cenge çıktık, galip
geldi ordumuz,

 Al bayrağın gölgesiydi derdimiz,

 Kapandı bahtımız, gitti yurdumuz,

 Bağlandı Urus’a başımız bizim.

 

Kahpe felek bize gör
neler etti,

 Talimsiz civanlar vuruşa gitti,

 Şeyda bülbül sustu, baykuşlar öttü,

 Kâbus oldu gayrı düşümüz bizim.

 

 Sıtalin, Beriya, zâlimler başı,

Zehir etti bize ekmeği
aşı,

 Dört yana savurdu bacı kardaşı,

 Kim bilir ne yanda eşimiz bizim.

 

 Biz gitmeden talan oldu malımız,

 Haramî elinde kovan balımız,

 Çöllere serpildi nice ölümüz,

 Yoktur kefenimiz, taşımız bizim.

 

Viran olsun kanlı
Mugaret Düzü,

 Bu düzde vagona koydular bizi,

 Feryat figan etti gelini kızı,

 Hazar’da çalkandı yaşımız bizim.

 

Tren bizi Urallar dan
aşırdı,

 Bir kış günü Türkistan’a düşürdü,

 Soğuktan dereler dağlar üşürdü,

Yaban otlar oldu
aşımız bizim.

 

Burda kalmaz, bir gün
yurda döneriz,

 Zâlimleri lânet ile anarız,

 Kanat açar yuvamıza konarız,

 Şen olur içimiz dışımız bizim.

 

 


Kendisiyle yaptığım birincisi 08.01.2010’da olmak üzere 5 adet
röportajı, birincisi 20.06.2012’de olmak üzere 5 adet kitabının, kendisi
hakkında yazılan 1 kitabın tanıtımını yazmış, 12 adet makalesini iktibas etmiş,
okuyucularıma sunmuştum. 

 

63 yıllık ömrünü Ahıska davasına
hasreden; vefakâr, cefakâr, çile ve dava adamı, idealist bir insandı. Dûçar
kaldığı menhus hastalık sebebiyle çektiği ıstıraplı günlerinde bile BİZİM
AHISKA DERGİSİ’ni yayımlamaya devam etti.

Ahıska bir gül idi gitti 

Bir ehl-i dîl idi gitti,

 Söyleyin
Sultan Mahmud’a

İstanbul’un kilidi gitti.

Bu şiir, Ahıska’nın Ruslar
tarafından işgali üzerine, Ahıskalı bir halk şairi tarafından yazılmıştı.

Şimdi, Ahıska’nın tek
kişilik ordusunun hem neferi hem kumandanı YUNUS ZEYREK için şiirler yazmanın
zamanıdır.

250 yıl boyunca, Osmanlı
Cihan Devleti yönetiminde 1000 yıllık tarihinin en huzurlu günlerini yaşayan
Ahıska, 29 Eylül 1829’da Ruslar tarafından işgal edildi. 14 Kasım 1944’te
kanlı-kızıl Moskof diktatör Stalin, Ahıska Türklerini topyekûn sürgüne
gönderdi.

 

20 Kasım 2019 tarihinde
YUNUS ZEYREK’in vefatı ile Ahıska ve Ahıskalılar öksüz kaldı.

Mekânı cennet olsun, kabri nurlarla
dolsun.

 El Fâtiha. 

Önceki İçerikAyva benim, turunç benim, nar benim
Sonraki İçerikBaşarılı Türkler Neden Yurt Dışında?
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.