Din ve Ateizm

55

İnançsız insan yoktur,

İnancının farkında olmayan insanlar vardır.

Üç çeşit inanç vardır.

1 –  Doğru inanç Allah(cc) ın birliğini esas alır.

Buna tevhid inancıda denir.

Bütün peygamberlerin gönderiliş amacı tevhid inancını tebliğe yöneliktir.

2 – Yanlış inanç Allah(cc) ın çokluğuna dayanır.

Teslisi esas alır

Buna şirk denir.

Hıristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Budizm vs

3 – Fark edilemeyen inanç

Allah (cc) ın yokluğuna dayanır.

İnkârı esas alır

Ateizm, darwinizm vb

Kendi içerisinde çelişkilerle dolu olmakla beraber bu da bir inanç sistemidir.

En büyük yanılgısı var olanı fark edememektir.

İnsanlık tarihinin en meşhur ateisti Firavun’ dur

Hem inkâr eder hem de kendisini ilah yerine koyardı.

Bu da bir yaratıcının varlığını kabullenmek değimliydi.

Ne zamanki Kızıldeniz’de boğulmakla karşı karşıya geldi.

Önce, ilah olmadığını anladı.

Sonra “Bende Musa’nın Rabbine inandım “dedi.

Hani yoktu?

Olmayan bir şeyden yardım istenir mi?

Ölüm şoku ile yüz yüze gelince farkına varmadığı inancını fark etti.

Onun için buna fark edilmemiş inanç dedik..

Rengi, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun

Allah (cc) Hz Âdem’den itibaren bütün insanların genetik yapısına inanç sistemini kodlamıştır.

Bazılarının bunun farkına varamamaları yokluğu anlamına gelmez.

Mesele şu

İnsanların bir kısmı bu inanç kodlarını doğru okur,

Bunlara Müslüman denir.

Bazıları yanlış okur.

Bunlara gayri Müslim denir.

Bazıları da farkına varamaz, okuyamaz

Bunlara da ateist denir.

İnsanlar ateist bile olsalar çaresizlik içerisinde kaldıkları zaman

Yâda ciddi bir tehlike ile karşı karşıya geldikleri zaman

Ben Allah’tan yardım istemem diyebilecek bir babayiğit var mıdır?

Bu insanlara kızmanın tartışmanın bir anlamı yok

Temennimiz bir gün onlarda inançlarını fark ederler.

İnanç otobanından ayrılmamak temennisiyle…