Bu Dünyadan Bir de Prof.Dr. Orhan Türkdoğan Geçti

104

            Değerli ilim adamı, hocaların hocası rahmetli hocamızın vefatı başkaları hesabına ülkesiyle kavgalı olmayan herkesi çok üzmüştür. Ancak dünyanın gerçeği bu… Dönme dolap dönüyor; inenler ve binenler ile toplum yenilenerek devam ediyor. Her canlı ölümü tadacaktır; kesin ilahi kanun budur… Onun için herkes arkasından iyi, faydalı ve takdir edilebilecek eserler bırakabilmelidir. Hocamız bunu gerçekleştirmiştir. Zaman iyi değerlendirilmelidir. Konuşulanlar ve hayat hikâyeleri, mesleki bilgiler kayıt altına alınmalı ve korunmalıdır.

            Rahmetli Prof.Dr. Orhan Türkdoğan son derece kibar, nazik, güler yüzlü, meslektaşlarına saygılı ve hoşgörülü bir büyüğümüzdü. Gerçek bir ilim adamı nasıl olmalı diye sorulsa, bunun cevabı Hocamız ve benzerleridir. Prof.Dr. Orhan Türkdoğan geride birçok kitap, makale ve araştırma bıraktı. Türkiye’yi karış karış dolaştı. Halkla bire bir görüştü; bundan büyük zevk aldı. Çünkü kendisi de halktan biriydi.

            Türkdoğan hoca bir inmeyen bayrak gibi idi. Türkiye, cumhuriyet ve Türklük düşmanı, milli devlet ve üniter yapıyla kavgalı iç ve dış bazı çevrelerin intikam duygusuyla Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye’si aleyhine haksız ve geçersiz iddialar ileri sürmeleri karşısında gerçekleri dile getirici, kamuoyunu aydınlatıcı çabaları unutulur gibi değildir. Haklı olarak Türkiye’yi etnik parsellere ayırmadan başka bir şey düşünmeyenleri hedef almıştır. Asistan olarak İÜ İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü’ne girdiğimden beri kasıntı ve aristokrat tipi canlandıran, halka yabancı hocalardan hiç hoşlanmadım. Bu tipler maalesef öğrenciyi küçümseyen, fırsat buldukça öğrenciyi aşağılayan, küçük düşüren, onlara zaman dahi ayırmayan örneklerdi. Saygı ve sevgi karşılıklıdır. Öğrenci ve öğretim üyesi arasında bu gerçekleştirilmediği sürece derse devam ve başarı düşebilir.

            Ziya Gökalp sonrası Türkiye’de bir Türk sosyolog bulamama ayıbı içinde olanların yabancılardan medet ummaları çok çirkindir. Mevcut sosyologlarımızı inkâr kuyruklu bir yalandır. Bazılarının anlaşılmaz bir şekilde yerli ve milli sosyologlarımızı dışlamaları aslında kendi kendilerini dışlamadır. Bu yanlış yolda gidenler değerli ilim adamı Orhan Türkdoğan’ın eserlerini ne ölçüde karıştırmışlardır? İÜ İktisat Fakültesi Sosyoloji ekolü, İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Ankara’da Hacettepe Sosyoloji Bölümü, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ve Gazi Üniversitesindeki bölümlerdeki çalışmalar nasıl dışlanabilir? Kaldı ki, ülkelerin toprak bütünlüklerine, sosyal yapılarına yapılan saldırılar, ülke sınırlarının değiştirilmeye çalışıldığı ve etnik tuzakların döşendiği bir dönemde, sosyoloji de küreselleştirilmeye karşı milli devlet, üniter yapı ve milliyetçiliğin önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Herkesin kendi dalında bir şeyler yapması ve eserler vermesi bizleri ancak sevindirir. Ancak değişik dallara fazla girerek ve yanlışlar yaparak, gülünç duruma düşüp kimse itibar kaybetmemelidir. Yine hocaların hocası Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu hocamız sık sık bilgili, yeterli donanımlı farklı dal ve branşlarda bir öğretim üyesinin yetişmiş olmasını yeterli bulmazdı. Bu ilim adamı edindiği bilgi ve tecrübe birikimini nerede, nasıl ve kime karşı kullanabileceğinin farkında ve şuurunda olmalıydı. Rahmetli Türkdoğan Hoca da bu çizgiyi sürdürmüştür. Kimse beyin göçü kapsamında kaybedilmemelidir. Yerli ve milli üretim aşkı yoksa; sonuçta eğitim sektöründe artan eğitim maliyetinden ve ancak azalan hasıladan bahsedilebilir.

            Aydınlar Ocağı Genel Merkezi düzenlediği bir ödül töreninde rahmetli hocalarımız Prof.Dr. Orhan Türkdoğan ve Prof.Dr. Turan Yazgan’a hiç bitmeyen hizmetlerinden dolayı Türkiye’nin Ayyıldızları ödüllerini vermiştir. Bu gibi bütün değerli hocalarımızın hayatta olsun, olmasın genç nesillere tanıtılması ve örnek model olarak genç meslektaşlarımıza ve ilgililere gösterilmesi bilimde süreklilik bakımından büyük önem taşımaktadır.                                  

Önceki İçerikTürkiyeli Derin Devlet!..
Sonraki İçerikProf. Dr. ORHAN PROF. TÜRKDOĞAN Hocamızla 25 Nisan 2009 târihinde yaptığım röportajı, aziz hâtırâsını tâzim maksadıyla sunuyorum. 
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)