Bilmem Anlatabiliyormuyum

71

Yıllardır hep yazdığım, ifade ettiğim ve Asil TÜRK
Milletinin bilgisine sunduğum gibi çevremizde, ülkemizde ve de dünyada her
hangi bir olay, gelişme meydana geldiğinde anılan olayın failleri elbette ki
önemlidir.

Ancak; bahse konu olayın gündeme taşınmasında aslında perde
arkasında kimler var..? veya bu olayın çok kurnazca, sinsice ve de adeta bir
halı gibi dokuyarak sahneye konmasında, azmettirmesinde kimlerin parmağının
olduğu, kimlerin nemalandığı, kimlerin değirmenine su taşındığı, kim ve kimlere
mağdur elbisesi giydirilerek hizmet edildiği çok iyi düşünülmelidir.

Bakınız bir amiral rütbesiyle hiç çekinmeden bir tarikat
veya cemaat evine giderek adeta T.C. Devletine, kanunlarına meydan
okuyabilmekte, bir cami imamı açıkça Cumhuriyete başkaldırmakta,   birçok
siyasi yine T.C. Devletini hiçe sayarak bitmiş, yok olmuş, İngilizler başta
olmak üzere; bir çok küresel ve emperyal ülkelerin işgaline uğramış
Osmanlıcılık oynayarak ülke insanımızın milli hislerine, milli reflekslerine
karşı taarruz edebilmekte.

Bir asker, bir amiral veya general ibadeti için camiye
gidebilir, hatta zorunlu ise elbise değiştirme zamanı yoksa üniformayla da
camiye giderek ibadetini yapabilir; buna hiç kimsenin itirazı olmamalı, olamaz
da.

(RİYAYA yol açmamak, gösterişte bulunmaya sebebiyet vermemek
için sivil olarak camilere gitmesinde bence hiç bir kısıtlayıcı sebep olmaz,
olamaz. Ancak bir amiral veya general hele hele rütbeyle bir cemaat ve tarikat
evine asla ve asla gidemeeeeez. Bu ülkenin ilgili gerçek Cumhuriyet Savcıları bakalım
ne yapacak, veya ilgili askeri kurumların anılan bu amiral hakkında çok ivedi
harekete geçerek görevden el çektirmeleri ve bununla irtibatta olan hangi
subaylar, astsubaylar mevcut ise çok acil araştırmaları ve gerekli, zorunlu
katmerli ceza-i müeyyide yaptırımlarını uygulamaları gerekmez mi?)

Ülkemiz içte ve dışta birçok olumsuzluklar yaşarken,
özellikle ekonomik, iktisadi alanda Cumhuriyet tarihinin en kötü verileri
mevcutken, karşılaşmışken v.b. daha pek çok siyasi sahada tıkanıklıklar ile
karşı-karşıya kalmışken,

YARGININ aşırı derecede siyasallaştığı şüphe ve endişeleri
her geçen gün hızla artış gösterirken; acaba bahse konu bu amiralleri çok
kurnazca birileri tuzağa düşürerek anılan bu kamuoyu açıklamasını gündeme
taşımalarını sağlamış ve bahse konu tüm olumsuzlukların üstünü örtmek için bu
olayı kamuflaj malzemesi yapmalarının önünü açmış olamazlar mı..?

Peki bahse konu bu amirallerin iyi niyet ve aşırı vatan
sevgisi kapsamında hazırlayarak kamuoyuna açıkladıkları bildiri kime
yaramıştır..?

Mevkisi, makamı her ne olursa olsun her kes aklını başına
almalıdır. Attığı taşın nerelere hangi camları kıracağını çok iyi hesap
etmelidir.

Yukarıda çerçevesini çizdiğim konu kapsamında; bendeniz
odalardaki anahtarlarla asla uğraşmam; benim alanım daima ana sigortalardır,
ana trafolardır ve de ana şebekelerdir.

Yazın paltoyla, kabanla gezilir mi..? kışında kısa kollu
gömlek giyilir mi..? eğer dikkat etmezseniz ZATÜRRE olursunuz. ZATÜRRENİN
sonucu da genellikle TAHTALI KÖYDÜR.

Doktor Mühendisin işine; Mühendisinde Doktorun işine burnunu
sokmamalı ve karışmamalıdır.

Bilmem anlatabiliyor muyum…?

Hala anlamadınız mı yoksa..?