Bilmediğini Bilmek

42

 

Uzun zamandır Türkiye’de ve Türklerin yaşadığı memleketlerde geziyor ve de onlarla buluşuyorum.
Bu vesile ile mensubu olduğum Türk Milletini daha yakından tanıma fırsatı buluyor ve de diğer milletleri ve coğrafyayı öğrenme imkanı yakalıyorum.

Türk Milleti hakkında yaptığım genel tespit; milletimizin bilgiden uzak olduğu ve fertlerin bilgiye sahip olsalarda, bu bilgiyi şuursuzluk yada nefsani sebeplerle toplum hayrına kullanamadıkları yönündedir.

Türk Milleti, bilgi çağı olarak nitelendirilen üçüncü bin yılda, bilgiye sahip olamazsa büyük zorluklar yaşayacaktır ve yaşamaktadır da.

Yurdumuzda yaşanan olayları salt bir “bölücülük” diye tanımlamak, küresel güçlerin bizim hakkımızdaki kısa, orta ve uzun vadeli planlarını bilmemek demektir.

Bilgi yoksunu olan Türk Milleti, günümüzde başına gelen olayları bu sebeple doğru yorumlayamamaktadır.

Türk Milletini bilgiden mahrum bırakmak için, dışarıdan ve içeriden büyük bir faaliyet, yüzyıllardır yürütülmektedir. Bilgisiz toplum üzerinde yürütülen bu faaliyetler, insanımızın önceliklerini, değerlerini ve dünyevi hedeflerini yok etmek üzeredir.

Örneğin; küresel güçlerin kontrolüne, eksiksiz bir şekilde girmiş olan tarikat ve cemaatlerin, insanımızı kemiksiz bırakarak her yöne yıkılan bir et yığını haline getirmiş olması, üzerinde durulacak çok önemli bir noktadır.

Manevi değerlerine her geçen gün daha bağlandığı söylenilen bir Türk Milleti, geçtiğimiz günlerde Kerkük’te hain bombalı tuzaklarla katledilen kardeşlerini hissetmemektedir. Bunun ötesinde, 2003 yılından bu yana Irak’ta, ABD askerlerinin 300.000 fazla kadına tecavüz ettiği söylenmektedir. Ama muhafazakarlaşan halkımızdan bununla ilgili hiç bir ses yoktur.

Yine Türkiye’de her şehrimize bir üniversite yaptık. Üniversitelerin sayısı her gün artıyor. Binlerce akademisyenimiz var. Bir o kadar çocuğumuzda dünyanın iyi ve pahalı üniversitelerinde okuyor. Yani bilgiye ulaşmaya çabalıyoruz. Peki o zaman sorun nerede?

Cevap: birincisi gerçek bilgiden uzağız, ikincisi sahip olduğumuz bilgiyi şuursuzluk ve nefsani nedenlerle milletimiz için kullanamıyoruz.

Türk Milleti, içinde bulunduğu badireleri atlatabilmek ve geleceğe sahip olabilmek için bilgiye süratle sahip olmalıdır. Bu o kadar kolay değildir. Çünkü “bilgi” Türk Milletinden gizlenmektedir.

Gerçek bilgiye sahip olmak için inanılmaz bir çalışkanlık gösterilmeli, dünyayı gezerek her yeri tanımalı, diğer milletlerle farklılığın farkında olarak iyi ilişkiler kurmalı, bir plan ve hedefe bağlı olarak yılmadan ve sabırla mücadele etmelidir.

Türk Milleti bunları yapmazsa veya yapamazsa, Avrupa’da ve Balkanlarda direnemediği  gibi Türkiye’de de direnemeyecektir. Gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında Türk Milleti’nin takındığı tavır(sızlık) bize bunun işaretlerini vermektedir. Dediğim gibi Türk Milleti; bilmediği halde biliyormuş zannettiği için her geçen gün bir batağa gitmektedir. Milli olduklarını iddia edenlerimiz bile ne yazık ki farklı bir durumda değildir.

Ne zaman, bilgiye ulaşıp bunu Türk Milleti hayrına doğru bir şekilde kullanacağız o gün tünelin aydınlık ucu görünmüş demektir.