Bıden Süpriz Yapmadı ki

38

ABD başkanlık seçimi yaklaştıkça
adayların beyanları da tartışılıyor. Türkiye’ye bakışta Trump ve Biden’ın
görüşleri arasında farklar olması pek beklenmemelidir. Biden’ın sekiz ay önce
verdiği beyanattan çok bugün Türkiye ile ilgili neler söylediği daha
önceliklidir.

            Dünya
dengeleri değiştikten, soğuk harp şekil değiştirdikten sonra ABD’nin dostluk ve
müttefiklik anlayışı tamamen milli çıkarları üzerine kuruludur. Yıllardır süren
ABD politikası bize dostça yaklaşmadı ki; adaylar dost olabilsin. Önemli olan
ABD ile ilişkilerde menfaatlerimiz arasında optimal bir noktayı bulabilmektir.
Milletlerarası hukuka göre, kimin haklı olduğu ve insan hakları kavramları
milli çıkarlara göre şekil alır.

            Demokrasiye
saygı seçilmiş iktidarlara ve milli iradeye saygıdır. Ülkeleri hallaç pamuğu
gibi atan, iktidarları çıkarları uğruna seçimsiz değiştirebilen, içişlerine
pervasızca karışan, baskı kuran, çirkin pazarlıklar içine giren, değişik
ülkelerde taşeron uşaklar ve işbirlikçiler bulan, sözde demokrasi mücahidi
ABD’nin çirkin yüzü birçok yerde kendini göstermiştir. İşine gelen terör
örgütlerini destekleyen ve kullanan, işi biteni yok edebilen, aslında demokrasi
ve özgürlük düşmanı, milli devletlere saygısız, BM’yi ve NATO’yu istediği gibi
kullanan terörist devlet ABD başkanlık seçimine gidiyor. Her iki adayı da artık
tanıyoruz. Biden’ın son küstahça verdiği beyanat dikkat çekicidir. Kendisi bir
kısmı Kürt de olmayan bazılarını Ortadoğu’daki çıkarları için kullanmaya devam
edeceğini, Türkiye’de iktidarı darbe ile değil; seçimle değiştirebileceğini
iddia edebiliyor. Muhalefete tam destek verip yönetimi değiştireceğinden
bahsediyor. Bu açıklama diplomatik nezakete uygun olmayan, saygısızca ve
küstahça verilmiştir. Açık olarak Türkiye’nin milli bağımsızlığı, toprak
bütünlüğü, demokrasisi hedef alınmıştır. Başta HDP hariç muhalefet partilerinin
sesi daha da gür çıkmalı, hele yeni piyasaya çıkan bazı partilerin babalarından
miras kalmış gibi ülkeyi açık artırmaya çıkarma çirkinliği bir tarafa
bırakılmalı ve uygun üslupla bu dünya barışı için tehlikeli zat protesto
edilmelidir.

Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı bölücü ve
ırkçı terör örgütünün TBMM’deki temsilcisi olan parti dışındaki diğer parti
liderlerini bir araya getirmeli, yıllardır süren kısır tartışmalar ve kayıkçı
kavgası terkedilerek ortak güçlü bir açıklama yapılmalıdır.

            Bu çirkin
ifadeyi Aydınlar Ocağı olarak şiddetle protesto eder, Türkiye ile dostluğu rafa
kaldırmış olan ve asıl niyetini son yıllarda açıkça ortaya koyan sözde
müttefikimizi hayallerden kurtulmaya davet ederiz. Diğer bazı sivil toplum
kuruluşlarını da göreve ve tatil uyuşukluğundan sıyrılmaya çağırırız.

Önceki İçerikİlm-i hâl
Sonraki İçerikİngiltere’den Tespitler (38)
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)