Aydınlar Ocakları 38. Şurası

54

 

Aydınlar Ocaklarını bir araya getiren, ilişkileri geliştiren, ülke ve Dünya sorunlarını görüşme ve tartışma, kültür çevresini tanıma imkânları sağlayan şuraların 38. si Bursa Aydınlar Ocağı’nın ev sahipliğinde yapıldı. 16-18 Kasım 2012 tarihleri arasında Kervansaray Oteli’nde yapılan Şuraya yoğun iştirak dikkati çekti.

Toplantının açılışına milletvekilleri, vali ve belediye başkan yardımcıları, belediye başkanları, bürokratlar ve 25 Ocaktan gelen üyelerle misafirler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şehitlerimiz için okunan Kuran-ı Kerim’den sonra protokol konuşmalarına geçildi. Ardından “Anayasa Çalışmalarına Milli Bakış” konulu açık oturum yapıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu’ nun yaptığı toplantıda Prof. Dr. Hasan Tunç ve Doç.Dr. M.Tevfik Gülsoy konuşmacı oldular. Anayasa çalışmaları çok yönlü ele alındı. Hiç bir ciddi devletin kabullenemeyeceği, kendi kendini inkâr anlamı taşıyan dayatma ve zorlamalar ortaya kondu. Devletin yeni kurulmadığı ve askeri darbe sonrası bir dönem yaşanmadığından “Yeni Anayasa” kavramının yanlış olduğu ifade edildi. Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal edecek ve milletleşme sürecini çözecek sözde demokratikleşme çabalarının kabul edilemeyeceği kaydedildi. Konuşmacılar; Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini dışlayamaz. Eğitimde ve yargıda dil birliği esastır görüşünde birleştiler. Aslında AİHM’ne göre, eğitim ve yargı dili bir grubun veya şahsın isteği ile değiştirilememektedir. Mahalli dillerin kullanımı, devletin diline ait hakkını ihlal etmemek kaydıyla mümkündür. ABD’de 2007 yılında İngilizce Dil Birliği Kanunu‘nun çıkarılarak İspanyolca ve diğer dillere karşı nasıl bir tavır alındığı ortaya kondu. Avrupa ülkelerinde ve bilhassa Fransa’da yargıda devletin dilinin esas oldu; ancak tercüman da kullanılabileceği belirtildi. Alman ve Fransız Anayasalarında milli kimliğin 15-20 defa ifade edildiği belirtildi.

2. ve 3. Oturumlar Ocaklar arası istişareye ayrıldı. 4. Oturumda Av. Özcan Pehlivanoğlu, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Kosova Türk Aydınları Ocağı Başkanı Ferhat Derviş  gelişmeler ve gerçekler üzerinde durdular. Türk Dünyasının çeşitli meselelerini ele aldılar. Şura’da Kerkük türküleri ağırlıklı Türk musikisi şöleni de vardı.

Bütün şuralarda olduğu gibi, çevrenin kültür değerlerini tanıtıcı bir gezinin düzenlenmesi de ihmal edilmedi. Şuralar için büyük önem taşıyan sonuç bildirisi komisyon tarafından açıklandı. Bu bildiri Ocağın internet sitesinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Şura’nın hazırlanmasına büyük emek veren Bursa Aydınlar Ocağı Başkanı İhsan Bilgili’ye, eski başkan Cafer Genç ve arkadaşlarına, önemli destek sağlayan İznik Belediye Başkanı Sayın Kadri Eryılmaz’a, Bursa Valisi Sayın Şerafettin Harput ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe’ye, Cerrah Belediye Başkanı Sayın İsmail Karaman’a, Bursa Ocağımızın kurucu başkanı Sayın Dr. Ahmet Özkul’a, Ocağın İlim İstişare Kurulu üyesi Sayın Mehmet Ziya Aslanlı’ya teşekkürü bir borç biliriz.

 

 

Önceki İçerikBir Başka Açıdan Eğitim ve Öğretim
Sonraki İçerikGeleceğimizin Mimarları Öğretmenlerimizin Onur Günü Kutlu Olsun
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)