Arap Anadolu’dan Anadolu Federasyonu’na…

58

Bu sütunları takip edenler adeta işgal altında bir görünüm
veren Fatih’te yeni
bir
binanın önünde oldukça dikkat çekici ve madeni harflerle yazılmış “ARAP
ANADOLU” yazısının resmini hatırlayacaklardır. Her tarafta vurdumduymazlık ve
milli hassasiyet kaybı öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, bu zafiyet Anadolu’ya
sahip çıkmak isteyecek olanları tahrik etmektedir. Kurtarılmış bölgelerin
ortaya çıkması beklenebilir. Buna müsamaha gösterenler ileride çok zor duruma
düşeceklerdir. Yabancılara vatandaşlık verilmesi de yanlış olmaktadır. Türkiye
ne göçmen ve mülteci nüfustan medet umacak bir Belçika gibidir; ne de yolgeçen
hanıdır. Batı ülkeleri ve bazılarımız adeta demografik yapının bozulması için
ellerinden geleni yapmaktadırlar. Yabancıların Türk toplumuyla bütünleşmesi
hedef alınmaktadır. Araştırmalar ise bunun tersini söylemektedir. %86 ve hatta
%90 yabancıların ülkelerine dönmelerini istemektedir ve rahatsızdır. Bu eğilim
zamanla daha da güçlenmektedir.

            Şimdi de
yine Fatih’te Halıcılar caddesinde yeni bir binanın önündeki tabelada “ANADOLU
FEDERASYONU” yazısı dikkati çekmektedir. Bu yazının altında da pek tanınmayan
bazı dernek isimleri vardır. Aslında Türkiye’yi federal yapıya geçirerek milli
devlet olmaktan uzaklaştırıcı sözde demokratikleştirme sürecini bazıları çoktan
başlatmışlardır. Anlaşılmaz bir hoşgörü hastalığı ve virüsü yayılmaktadır.

            Hakaret hak
değildir. Bir milletvekilimizin bilmeden bir şehit yakınına yaptığı çirkin ve
kabul edilemez hakareti ülkenin en önemli sorunu haline taşıyanlar, neredeyse
Sultanahmet’te yeni idam sehpaları kurmaya özenenler Türk milletine ve devlete birçok
hakaret yapılırken sesleri bile çıkmamıştır. “Türkiye sadece Türklerin
değildir; başka milletler de vardır”, “Türk olmadığımızı partimiz sayesinde
öğrendik” ve “Anayasadan milli kimlik çıkarılmadan Türkiye demokratikleşemez”
gibi vicdanları yaralayıcı, kendi kendini inkâr edici birçok hakaret ve
saçmalamaları yapanlar hiç dikkat çekmemiş; gerekenler de yapılmamıştır. Bunlar
çok önemli birer sorun değil miydi? Bu yanlışlar ve çelişkili davranışlar Türkiye’de
istikrar ve huzurun baş düşmanıdır.

Önceki İçerikDoğaya Sahip Çıkalım “O Geçmişin Mirası Ve Gelecek Kuşakların Emanetidir”
Sonraki İçerikUtanmazlık, Allah Vergisi Bir Yetenek midir?
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)