Anız Yakılması ve Sakıncaları

55

Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlılar ve organik maddeleri yok etmektedir Yanma anında tarla toprağı yüzeyinde yaklaşık 250 C i bulan bir sıcaklık oluşmaktadır. Bu yüksek sıcaklı toprağın üst katmanlarındaki kil gibi toprak parçacıklarını pişirmekte, topraktaki birçok faydalı mikroorganizma ve solucan gibi küçük canlıları yakarak öldürmektedir. Ayrıca anızın yakılması sonucu oluşan yüksek sıcaklık, toprağın üzerindeki sap, anız gibi artıkları yakarken toprağın üst tabakasındaki organik maddeyi de yakmakta, bazı mikro elementleri bitkilerin faydalanamayacağı forma dönüştürmektedir. Bu tarlalarda yetişen ürünlerde makro ve mikro besin maddesi noksanlıkları görülmektedir.

Toprakta bitkilere yarayışlı besin maddelerinin azalması, verimin düşmesi; kurak bölge tarlalarında anız yakılması ile tarım topraklarında organik madde hızla azalmakta, karbon azot oranı olumsuz etkilenmekte, bitki besin maddelerinin alımındaki katyon değişim kapasitesi, alınabilir potasyum, toprağın kireç muhteviyatı, suya doymuşluğu, toprak asitliği alınabilecek toplam azot miktarı olumsuz etkilemektedir.

Anızı yakılan tarlalara ekilen ayçiçeği, buğday patates, şeker pancarı, kavun, karpuz gibi bitkilerde yetişme döneminde azot, potas, fosfor, kalsiyum, kükürt, molibden, bor, demir gibi bitki besin maddesi noksanlığı sık olarak görülmekte ve bitkiler normallerine göre daha kısa sarı cılız kalmakta, kolayca hastalıklara yakalanmakta ve verimleri düşmektedir.

Toprağın su tutma kapasitesinin düşmesi ve çoraklaşması; anız yakılması sonucu toprağın bünyesindeki organik maddelerin azalması sonucu su tutma kapasitesi ve havalanma özellikleri olumsuz etkilenmektedir. Anızları sürekli yakılan tarım topraklarında organik madde oranı %1 in altındadır.

Sonuç olarak anız yakmak yasak olsada bazı çiftçi vatandaşlarımız yine anız yakma yolunu tercih etmektedir. Bunun zararlarını Tarım Müdürlüklerimiz anlatmaktadırlar ancak biraz daha fazla ehemmiyet vermeleri, köy muhtarlarımızın bu konuda daha hassas olmaları halinde bu konuda herhangi problem kalmayacaktır.