Altan Deliorman

25

 

Türk milliyetçiliği fikriyatının güçlü yazarı, tarihçi ve yayıncı Altan Deliorman, 22 Temmuz 2012 tarihinde, 77 yaşında iken İstanbul’da tedâvi görmekte olduğu Şişli Etfal Hastânesi’nde  vefat etti. Doğumu: Babası Mahmut Necmettin Deliorman’ın Milliyet Gazetesi’nin Balkanlar muhabiri olarak bulunduğu Bulgaristan’ın başşehri Sofya, 25 Haziran 1935.

Her biri yekdiğerinden değerli 30’a yakın kitap, binlerce makale ve başta Türkçü Dergi ORKUN olmak üzere, pek çok dergi yayınladı. Aziz ve necip Türk milletine, candan aziz vatanımıza üstün hizmetler gerçekleştirdi. Doğru, güzel ve temiz Türkçesiyle verdiği konferanslar, gerçekleştirdiği sohbetler, dinleyenlerin kulağındadır. O; kültürümüze katkılarıyla, bıraktığı eserlerle, kendisiyle görüşen herkese karşı nâzik ve mütevâzı tavırlarıyla, tanıyanlarının gönlünde taht kurmuştu. Vazifesini hakkıyla yapmış insanların huzuru içerisinde ebedî âleme intikal etti. Mekânı cennet olur inşallah.

Babasının aldığı soyadından da anlaşılacağı üzere Bulgaristan’ın;  aşağı Tuna Ovası’nda yer alan ve halkının çoğunluğu Müslüman-Türk olan Deliorman bölgesinden, Türkiye’ye göç eden bir ailenin evladıdır.

İlk yazısı, 13 yaşında iken Çocuk Sesi Dergisi’nde yayınlandı. 1950 yılında Haydarpaşa Lisesi’ne başlayınca, Hüseyin Nihat Atsız’ın öğrencisi oldu. Bu tanışma, Altan Deliorman’ın liseden mezun olmasından sonra dostluğa dönüştü ve Atsız’ın 11 Aralık 1975 tarihinde vefatına kadar kesintisiz devam etti. Necmettin Deliorman’ın temelini attığı fikrî yapı, vatan sevgisi ve millet aşkı bu dostlukla gelişti, kemâle erdi.

Lise son sınıfta iken okuyucusu olduğu Edebiyat-Fikir ve Sanat Mecmuası Türk San’atı’nın açtığı hikâye yarışmasına katıldı,  93 kişi arasından birinci oldu ve derginin yazı kadrosuna alındı.

Cemiyet çalışmaları; Lise 10. sınıfta iken kurucusu olduğu Edebiyat Kolu başkanlığı ile başladı. Pek çok dernekte kurucu, yönetici ve aktif üye olarak devam etti. 2000 yılında Orkun Vakfı’nı kurdu.

İstanbul Hukuk Fakültesi’nde bir yıl okuduktan sonra aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

Tan, Akşam, Bab-ı Âli’de Sabah, Tercüman, Orta Doğu gazetelerinde, babasıyla birlikte yayınladığı Türk Dünyası Dergisi‘nde; Ocak, Millî Yol, Millî Işık, Boğaziçi, Bayrak dergilerinde ve son olarak da kendisinin yayınladığı Orkun Dergisi‘nde makaleler yazdı.

İlk kitabı; mezuniyet tezi olarak hazırladığı Bulgaristan’da Türkçe Basın 1865-1945 isimli eserdir. Bu eser, 2009 yılına kadar olan dönemi de kapsayacak şekilde genişletilerek ve yeniden düzenlenerek 2009 yılında basılmıştır.

Yayınlanmış diğer kitapları:

Mustafa Kemal Balkanlarda: (1959-2009), Atatürk’ün Hayatındaki Kadınlar: (1961-2008), Türklere Karşı Ermeni Komitecileri: (1973’te ilk, 2011’de 4. baskı), Lise 1 ve Lise 2 Tarih: (Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu ile birlikte. 1976’da ilk, 1977’de 2. baskı), Tanıdığım Atsız: (1978’de ilk, 2000’de 2. baskı), Üç Makale: (1988), Tarih Lise 1, Lise 2 ve Lise 3: (1990), Genel Türk Tarihi Lise 1, Lise 2 ve Lise 3: (1993), Tarih 1 ve Tarih 2: (1994), Osmanlı Tarihi 1 ve Osmanlı Tarihi 2: (1995), Millî Tarih 6 ve Millî Tarih 7: (1996), İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 ve İlköğretim Sosyal Bilgiler 7: (1997), Sessiz Bir Ses: (1997), Kırık Kanatlı Jön-Türk: (1997), Işıklı Hayatlar: (2004), Türk Yurdunun Bilgeleri: (2008), Türk Kültüründe Bozkurt: (2009), Tarih Boyunca Türkçülük: (2010), Osmanlılardan Önce Türkler: (2010), Osmanlı Çağı: (2011).

Altan Deliorman, yeri zor doldurulacak önemli bir kültür adamıydı. Millî ve mânevî hassasiyetleri yüksek bir neslin yetişmesinde büyük hizmetleri oldu..

İnsanlar, son nefeslerini verdiklerinde değil, adları anılmadığı zaman vefat etmiş olurlar.  O; eserleri ve eserleriyle yetişen gençlerin vatana ve millete hizmetleriyle hep yaşayacak.

 

 

Önceki İçerikAB’nin Amigolarına Ne Oldu?
Sonraki İçerikÇin´den ve Doğu Türkistan´dan geliyorum
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.